Campfeydd a Dosbarthiadau casnewydd fyw

Mwynhewch wneud ymarfer corff yn unrhyw bedair o gampfeydd Casnewydd Fyw ar hyd a lled y ddinas neu dewch i un o lawer o ddosbarthiadau ymarfer corff a gynhelir bob wythnos yn ein hamryw leoliadau.

 

Gweld ein cwestiynau cyffredin am campfeydd a dosbarthiadau

Eisiau dod yn aelod?

Beth bynnag eich oedran, eich rhyw, eich nodau neu’ch gallu, mae Casnewydd Fyw am i chi fod yn hapusach ac yn iachach. Rydym ni yma i'ch cefnogi a'ch ysgogi. Gwell gennych weithio ar eich pen eich hun? Mae hynny’n iawn hefyd.

Aelodaeth

Newyddion a Digwyddiadau

22/03/2021

Dosbarthiadau Ymarfer Corff Ffrydio Byw Casnewydd Fyw drwy Zoom i Helpu Pobl i Aros yn Hapus ac yn Iach yn Ystod y Cyfnod Cloi!

Darllen mwy
15/03/2021

Ddiweddaraf am ein Gwasanaethau - Mawrth 21

Darllen mwy
23/02/2021

Golau gwyrdd ar gyfer canolfan hamdden newydd a champws canol y ddinas

Darllen mwy