Station

 

Ynglŷn Â’r Lleoliad Hwn

Mae gyferbyn â Gorsaf Drenau Casnewydd, nesaf at Admiral House yng Nghanolfan Cambrian, Cambrian Road. Bu’n lleoliad gynt ar gyfer y Gym Group a dim ond deng munud ydyw ar droed o Ganolfan Casnewydd.  Mae gan y ganolfan fynedfeydd ar Cambrian Road a'r Plaza o flaen Admiral House.

Bydd gan y ganolfan amrywiaeth eang o offer hyfforddi cardiofasgwlaidd a gweithredol newydd a chyfarwydd, ynghyd ag ardal pwysau rhydd bwrpasol, ardal ymarfer corff grŵp ar gyfer dosbarthiadau dwysedd uchel ac isel a beicio dan do. Bydd rhywbeth at ddant pawb! 

Bydd staff a hyfforddwyr ffitrwydd ar gael i groesawu aelodau i'r ardal gymdeithasol bwrpasol ac i arwain a chefnogi aelodau ar eu taith ffitrwydd. Bydd cefnogaeth bersonol wedi'i theilwra a sesiynau 1 i 1 hefyd yn parhau i aelodau.  

Gorsaf

Uned B7
Cwr yr Orsaf
Canolfan Cambrian
Cambrian Road
Casnewydd
NP20 4AD

Cyfarwyddiadau Teithio a Pharcio

Manylion Cyswllt

01633 656757
customerservice@newportlive.co.uk 

Oriau Agor

I'w gadarnhau cyn cau Canolfan Casnewydd ddiwedd mis Mawrth 2023.

Well-being and Physical Activity Centre

Dosbarthiadau Ymarfer Corff

Edrychwch ar ein hamrywiaeth o ddosbarthiadau ymarfer grŵp. O Zumba i Pilates, mae gennym y dosbarth perffaith i'ch helpu i gyflawni eich nodau ffitrwydd. 

Station Car Park

Parcio yn yr Gorsaf

Gall Aelodau Talu a Chwarae elwa o 3 awr o barcio car ar y safle am ddim wrth ddefnyddio'r gampfa neu gymryd rhan mewn dosbarth yn Yr Orsaf.

Bob tro y byddwch yn ymweld â'r Orsaf bydd angen i chi gofrestru a dilysu parcio car. I wneud hyn bydd angen i chi fewnbynnu rhif cofrestru'ch cerbyd i'r llechen sydd wedi'i lleoli wrth ddesg y dderbynfa.

Os oes angen unrhyw gymorth arnoch, siaradwch ag aelod o'r tîm.

Noder y bydd methu cofrestru a dilysu parcio yn arwain at Hysbysiad Tâl Cosb gan Smart Parking. (Rheolir maes parcio'r Orsaf gan Smart Parking.)

Station Bike Storage

Storfa Feiciau’r Orsaf

Storiwch eich beic mewn lleoliad diogel yng nghanol dinas Casnewydd yn Storfa Beiciau’r Orsaf.

Cwr yr Orsaf, Canolfan Cambrian, Cambrian Road, Casnewydd, NP20 4AD. Mae Storfa Beiciau’r Orsaf ar agor o ddydd Llun i ddydd Gwener 6am tan 10pm.

Mae storio beiciau yn rhad ac am ddim i aelodau Casnewydd Fyw ac o ddim ond £1.10 i'r rhai nad ydynt yn aelodau.

Archebwch eich bachyn beic heddiw drwy’r Ap Casnewydd Fyw!

Well-being and Physical Activity Centre

Cwestiynau Cyffredin

Bydd y cwestiynau cyffredin hyn yn cael eu diweddaru wrth i ni symud ymlaen gydag agor y ganolfan lesiant a gweithgareddau dros dro. Cofiwch gadw golwg ar y dudalen hon, y byrddau gwybodaeth yn ein lleoliadau a'n cyfrifon cyfryngau cymdeithasol i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

New lesiure facility.jpg

Cyfleuster Hamdden Newydd

Ym mis Chwefror 2021, cymeradwyodd y cabinet greu canolfan bwrpasol gyda chyfleusterau modern ar safle allweddol ar lan yr afon, i gymryd lle Canolfan Casnewydd sy'n heneiddio.

Caiff ei adeiladu i'r safonau amgylcheddol a chynaliadwy uchaf posibl.

Ymuno Â'n Cylchlythyr

I gael y diweddaraf am Ganolfan Lles a Gweithgarwch Corfforol dros dro Casnewydd Fyw cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr.

Cofrestrwch Nawr