Geraint Thomas National Velodrome of Wales logo

Geraint Thomas and a crowd of people in front of the velodrome

Ynglŷn â’r lleoliad hwn 

Yn 2018 ailenwyd y felodrom yn Felodrom Cenedlaethol Cymru Geraint Thomas i anrhydeddu Geraint am mai fe oedd y Cymro cyntaf i ennill ras ffordd feicio enwocaf y byd, y Tour de France. Mae ganddo gysylltiadau cryf â'r felodrom, wedi hyfforddi yno cyn ennill y fedal aur ar y trac yn y Ras Ymlid Timau Dynion yng Ngemau Olympaidd Haf 2008 a 2012.

 

Mae'r felodrom yn gartref i'n trac hirgrwn 250 metr gyda banciau â 42 gradd yn y naill ben, ein Stiwdio Feicio Grŵp Dan Do a’r trac rasio beiciau awyr agored (sy'n cynnal Clwb Rasio Beiciau Casnewydd). Yn ogystal, mae gan y felodrom gampfa llawn offer, stiwdio ymarfer grŵp, campfa pwysau rhydd, arena chwaraeon dan do amlbwrpas a chaeau pêl-droed 3G.

Cyfeiriad

Pentref Chwaraeon Rhyngwladol Casnewydd,
Ffordd y Felodrom,
Casnewydd,
NP19 4RA

Cyfarwyddiadau a pharcio

Hygyrchedd

Cysylltu â Ni

01633 656757
[email protected] 

Facebook
Twitter
 

Oriau Agor

Dydd Llun - Dydd Gwener:
6am – 10pm 

Dydd Sadwrn Dydd Sul:
8am – 9pm

Oriau Agor y Canolfan

yr hyn a gynigiwn

group of adult riders on a cycling track

Beicio Trac

Rydym yn cynnal sesiynau beicio trac o ddechreuwyr i gystadlaethau Cenedlaethol a Rhyngwladol ar gyfer marchogion talentog oedolion a blant.

 

group of women riding on indoor cycling equipment

Beicio Grŵp Dan Do

Mae Felodrom Cenedlaethol Cymru Geraint Thomas yn cynnwys Stiwdio Beicio Grŵp Dan Do gyfoes, ac mae ganddi 40 o feiciau Tomahawk IC7 arobryn.

a young woman helping a young child ride a bike

Beicio i Blant

Rydym yn cynnig amrywiaeth o weithgareddau beicio i blant, o'u dysgu i reidio beic i'w cael nhw ar drac y felodrom.

a range of kettle bell weights at velodrome

Campfa

Mae gan Felodrom Cenedlaethol Cymru Geraint Thomas gampfa llawn offer, ystafell bwysau rhydd a wal ddringo ynghyd ag ystafell ager a sawna.  

 

boy and a girl training with kettle bells

Dosbarthiadau Ymarfer Corff

Edrychwch ar ein hamrywiaeth o ddosbarthiadau ymarfer grŵp. O Zumba i Pilates, mae gennym y dosbarth perffaith i'ch helpu i gyflawni eich nodau ffitrwydd. 

 

Llogi Lle

Mae gan y felodrom ystafelloedd digwyddiadau a chyfarfod sy'n addas ar gyfer digwyddiadau busnes, cyrsiau hyfforddi a defnydd hamdden.

 

 

Mwy o wybodaeth

Llogi Cyrtiau

Gallwch logi ein cyrtiau neu ein caeau 3G ar gyfer tenis, badminton, pêl-droed a chwaraeon eraill.

 

Archebwch nawr

Profiadau Rhodd

Rhowch gynnig ar drac pencampwyr gyda'n profiadau beicio trac. 

 

 

Prynwch Nawr

Beth sydd ymlaen

Os oes gennych gyfrif ar-lein Casnewydd Fyw, archebwch sesiynau ar-lein gan ddefnyddio'r dolenni isod.

Neu gallwch ein ffonio ar 01633 656757 neu anfon e-bost atom yn [email protected].

Llwytho…

Sgroliwch i lawr am fwy o sesiynau

Eisiau dod yn aelod?

Beth bynnag eich oedran, eich rhyw, eich nodau neu’ch gallu, mae Casnewydd Fyw am i chi fod yn hapusach ac yn iachach. Rydym ni yma i'ch cefnogi a'ch ysgogi. Gwell gennych weithio ar eich pen eich hun? Mae hynny’n iawn hefyd.

Aelodaeth

Newyddion a Digwyddiadau

06/05/2022

Llond Bol o Chwerthin gyda Chomedi Byw Gwych yn Theatr a Chanolfan Gelfyddydau Glan yr Afon!

Darllen mwy
04/05/2022

O’r Gwanwyn i’r Haf yn Theatr a Chanolfan Gelfyddydau Glan yr Afon!

Darllen mwy
28/04/2022

Clirio Mannau Creadigol - Mis Mai 2022

Darllen mwy