GERAINT THOMAS NATIONAL VELODROME OF WALES LOGO

Geraint Thomas and a crowd of people in front of the velodrome

Ynglŷn â’r lleoliad hwn 

Yn 2018 ailenwyd y felodrom yn Felodrom Cenedlaethol Cymru Geraint Thomas i anrhydeddu Geraint am mai fe oedd y Cymro cyntaf i ennill ras ffordd feicio enwocaf y byd, y Tour de France. Mae ganddo gysylltiadau cryf â'r felodrom, wedi hyfforddi yno cyn ennill y fedal aur ar y trac yn y Ras Ymlid Timau Dynion yng Ngemau Olympaidd Haf 2008 a 2012.

 

Mae'r felodrom yn gartref i'n trac hirgrwn 250 metr gyda banciau â 42 gradd yn y naill ben, ein Stiwdio Feicio Grŵp Dan Do a’r trac rasio beiciau awyr agored (sy'n cynnal Clwb Rasio Beiciau Casnewydd). Yn ogystal, mae gan y felodrom gampfa llawn offer, stiwdio ymarfer grŵp, campfa pwysau rhydd, arena chwaraeon dan do amlbwrpas a chaeau pêl-droed 3G.

Cyfeiriad

Pentref Chwaraeon Rhyngwladol Casnewydd,
Ffordd y Felodrom,
Casnewydd,
NP19 4RB

Cyfarwyddiadau a pharcio

Hygyrchedd

Cysylltu â Ni

01633 656757
nisv@newportlive.co.uk 

Facebook
Twitter
 

Oriau Agor

Dydd Llun - Dydd Gwener:
6am – 10pm 

Dydd Sadwrn Dydd Sul:
8am – 9pm

Oriau Agor y Canolfan

yr hyn a gynigiwn

group of adult riders on a cycling track

Beicio Trac

Rydym yn cynnal sesiynau beicio trac o ddechreuwyr i gystadlaethau Cenedlaethol a Rhyngwladol ar gyfer marchogion talentog oedolion a blant.

 

group of women riding on indoor cycling equipment

Beicio Grŵp Dan Do

Mae Felodrom Cenedlaethol Cymru Geraint Thomas yn cynnwys Stiwdio Beicio Grŵp Dan Do gyfoes, ac mae ganddi 40 o feiciau Tomahawk IC7 arobryn.

a young woman helping a young child ride a bike

Beicio i Blant

Rydym yn cynnig amrywiaeth o weithgareddau beicio i blant, o'u dysgu i reidio beic i'w cael nhw ar drac y felodrom.

a range of kettle bell weights at velodrome

Campfa

Mae gan Felodrom Cenedlaethol Cymru Geraint Thomas gampfa llawn offer, ystafell bwysau rhydd a wal ddringo ynghyd ag ystafell ager a sawna.  

 

boy and a girl training with kettle bells

Dosbarthiadau Ymarfer Corff

Edrychwch ar ein hamrywiaeth o ddosbarthiadau ymarfer grŵp. O Zumba i Pilates, mae gennym y dosbarth perffaith i'ch helpu i gyflawni eich nodau ffitrwydd. 

 

Llogi Lle

Mae gan y felodrom ystafelloedd digwyddiadau a chyfarfod sy'n addas ar gyfer digwyddiadau busnes, cyrsiau hyfforddi a defnydd hamdden.

 

 

Mwy o wybodaeth

Llogi Cyrtiau

Gallwch logi ein cyrtiau neu ein caeau 3G ar gyfer tenis, badminton, pêl-droed a chwaraeon eraill.

 

Archebwch nawr

Profiadau Rhodd

Rhowch gynnig ar drac pencampwyr gyda'n profiadau beicio trac. 

 

 

Prynwch Nawr

Eisiau dod yn aelod?

Beth bynnag eich oedran, eich rhyw, eich nodau neu’ch gallu, mae Casnewydd Fyw am i chi fod yn hapusach ac yn iachach. Rydym ni yma i'ch cefnogi a'ch ysgogi. Gwell gennych weithio ar eich pen eich hun? Mae hynny’n iawn hefyd.

Aelodaeth

Newyddion a Digwyddiadau

20/05/2024

Tîm Dyfodol Cadarnhaol Casnewydd Fyw yn Grymuso Ceiswyr Lloches a Ffoaduriaid trwy Gyfleoedd Chwaraeon

Darllen mwy
19/04/2024

Mae gŵyl gelfyddydol awyr agored am ddim fwyaf Cymru, 'Y Sblash Mawr', yn dychwelyd yr haf hwn!

Darllen mwy
05/04/2024

Cymerwch Eich Cam ac Ymunwch â Casnewydd Fyw!

Darllen mwy