beicio Trac Casnewydd Fyw

Mae Felodrom Cenedlaethol Geraint Thomas yng Nghasnewydd yn un 5 felodrom yn unig yn y DU gyfan, a hwn ydy’r unig un yng Nghymru. Rydym yn cynnal seiclo trac o sesiynau i ddechreuwyr i gystadlaethau Cenedlaethol a Rhyngwladol ar gyfer beicwyr talentog ifainc ac oedolion.

Newport Live cycling coach talking to a group of women next to the track

Sesiynau Beicio Trac

Ydych chi eisiau mynd ar y trac? Rydym yn cynnig amrywiaeth o sesiynau a chyrsiau ar gyfer pob gallu.

Lady in pink riding a track bike

Beicio Trac i Ddechreuwyr

Os ydych chi’n newydd i’r trac, dysgwch sut i gychwyn eich taith feicio trac.

young boy riding on bike.jpg

Beicio Trac i Bobl Ifanc

Mae gennym ystod o sesiynau ar gyfer plant 10 i 16 oed i'w helpu i ddatblygu eu sgiliau a mynd ar y trac.

Rack of track bikes

Cwestiynau Cyffredin am Feicio Trac

Atebion i'r cwestiynau mwyaf cyffredin a gawn.

Amserlen Beicio Trac  

Gyda chyfrif ar-lein, gallwch archebu sesiynau gan ddefnyddio'r dolenni isod. Gellir archebu’r sesiwn hon 7 diwrnod ymlaen llaw.

 Neu gallwch ein ffonio ar 01633 656757 neu anfon e-bost atom yn enquiries@newportlive.co.uk

Treio’r trac

Sesiynau Treio’r Trac ar gyfer beicwyr ieuenctid ac oedolion

Cliciwch yma i gael gwybod mwy am y sesiynau yma. 

 

Treio’r Trac Ieuenctid

Dydd Llun: 5-6pm 
Dydd Mawrth: 5-6pm 
Cost: £15

 

Archebwch Nawr

Treio’r Trac i Oedo

Dydd Llun: 6-7pm 
Dydd Mercher: 5-6pm 
Dydd Gwener: 5-6pm 
Cost: £30

Archebwch Nawr

Camau Achredu

Sesiynau wythnosol i feicwyr sy'n awyddus i gael eu hachredu.

Cliciwch yma i gael gwybod mwy am y sesiynau yma. 

Cam Achredu 1 (Dechreuwyr)

Dydd Llun: 7 - 8pm 
Cost: £25

Archebwch Nawr

Cam Achredu 2

Dydd Llun: 8 - 10pm
Cost: £25

Sesiwn bob pythefnos a rennir â Cham 3.

Archebwch Nawr

Cam Achredu 3

Dydd Llun: 8 - 10pm 
Cost: £25

Sesiwn bob pythefnos a rennir â Cham 2.

Archebwch Nawr

Sesiynau Trac Ieuenctid

Sesiynau wythnosol i feicwyr ifanc 10-16 oed.

Cliciwch yma i gael gwybod mwy am y sesiynau yma. 

Sesiynau Galw Heibio Ieuenctid Lefel 2

Dydd Mawrth: 6 - 7pm (5:30pm - cynhesu gyda rholer)
Cost: £6

Archebwch Nawr

Cynghrair y Trac (Cynghrair Ieuenctid)

Ar gyfer beicwyr sydd yn dechrau ar eu gyrfa beicio yn y categorïau dan 14 a dan 16. Mae’n bosibl y gallai beicwyr dan 12 oed gael eu hachredu a chofrestru ar gyfer y Gynghrair Ieuenctid mewn amgylchiadau eithriadol.

Cynhelir y sesiynau bob yn ail Dydd Mawrth o fis Hydref tan fis Mawrth Edrychwch ar y dudalen Beth Sy’ Mlaen  am fanylion.

Beicwyr ag achrediad Lefel 4 yn unig.

Archebwch drwy ddefnyddio'r ddolen isod, ffoniwch 01633 656757 neu anfonwch e-bost at enquiries@newportlive.co.uk.

Cost: £10 y sesiwn neu £90 am floc o ddeg sesiwn.

Archebwch Nawr

HAS Ieuenctid Lefel 3

Dydd Mawrth: 7 - 8:30pm (6:30pm - cynhesu gyda rholer)
Dydd Sadwrn: 12 - 1pm (11:30am - cynhesu gyda rholerp)
Cost: £6 (Mae llogi beic yn ychwanegol)

Archebwch Nawr

Cwrs Dechreuwyr Ieuenctid 4 Wythnos

Dydd Sadwrn: 9 - 10am
Cost: £37.50 sy’n cynnwys llogi beic.
Edrychwch ar y dudalen Beicio Trac Ieuenctid am ragor o fanylion.

Book Now

Ieuenctid Lefel 1

Dydd Sadwrn: 10 - 11am
Cost: £6

Archebwch Nawr

Ieuenctid Lefel 2

Dydd Sadwrn: 11am - 12pm (10:30am cynhesu gyda rholer)
Cost: £6

Archebwch Nawr

Cam 1+

Sesiynau wythnosol ar gyfer beicwyr sydd wedi pasio Cam 1 neu uwch.

Cliciwch yma i gael gwybod mwy am y sesiynau yma. 

Beicwyr Brwd

Dydd Mawrth: 8:30 - 10pm 
Cost: £11

Archebwch Nawr

Cam 3+

Sesiynau wythnosol ar gyfer beicwyr sydd wedi pasio Cam 3 neu uwch.

Cliciwch yma i gael gwybod mwy am y sesiynau yma. 

Sesiynau Galw Heibio Amser Cinio (HAS)

Dydd Mawrth: 12 - 2pm 
Dydd Ian: 12 - 2pm 
Cost: £11

Archebwch Nawr

Sesiynau Galw Heibio Cynnar

Dydd Mercher: 7 - 9am 
Cost: £11

Archebwch Nawr

Clwb Profiadol

Dydd Gwener: 6 - 8pm 
Cost: £11

Sesiynau bob pythefnos o fis Medi tan fis Mawrth.

Archebwch Nawr

Sesiynau Derny Gosod Cyflymder

Cynhelir y sesiynau bob dydd Sul o fis Hydref tan fis Rhagfyr. Edrychwch ar y dudalen Beth Sy’ Mlaen  am fanylion.
Cost: £20

Archebwch drwy ddefnyddio'r ddolen isod, ffoniwch 01633 656757 neu anfonwch e-bost at enquiries@newportlive.co.uk.

Archebwch Nawr

Cam 4+

Weekly sessions for riders who have passed Stage 4 or above. 

Cliciwch yma i gael gwybod mwy am y sesiynau yma

Cynghrair y Trac

Cynhelir y sesiynau bob yn ail Dydd Mawrth o fis Hydref tan fis Chwefror. Edrychwch ar y dudalen Beth Sy’ Mlaen am fanylion.

Cost: £15 y sesiwn neu £120 am floc o ddeg sesiwn.

Archebwch drwy ddefnyddio'r ddolen isod, ffoniwch 01633 656757 neu anfonwch e-bost at enquiries@newportlive.co.uk.

Archebwch Nawr

Rhowch Feicio Trac fel Rhodd

Mae Beicio Trac yn rhodd wych i'r beiciwr brwd yn eich bywyd. Mae gennym amrywiaeth o brofiadau beicio trac fel anrhegion.

gweld anrhegion