Mae COBRA Music Studios wedi'i leoli yn Theatr Glan yr Afon.

Mae COBRA Music Studios yn stiwdio recordio gyfoes sy'n arbenigo mewn arddulliau cerddoriaeth traddodiadol.  

Mae'r Stiwdio Recordio wedi'i hintegreiddio wrth galon Theatr Glan yr Afon, gyda chysylltiadau â phob un o fannau’r adeilad; y prif Awditoriwm, Theatr Stiwdio a Stiwdio Ddawns, gan ein galluogi i hwyluso sesiynau mwy yn fewnol. Mae gan bob un o'r mannau hyn ei gymeriad acwstig ei hun, sy’n cynnig sain wirioneddol unigryw i'n cleientiaid ar gyfer eu recordiadau. 

Yn cynnwys cyfuniad o offer recordio analog a digidol, yn yr ystafell reoli rydym yn defnyddio technegau recordio hybrid i gael y sain orau ar gyfer eich recordiad. Gyda system Slate Raven MTi ddeuol yn rheoli ein sesiynau a detholiad o gyfarpar allanol, ynghyd â'n cysylltiadau â'r mannau recordio eraill, mae'r stiwdio'n darparu cyfoeth o opsiynau ar gyfer sesiynau recordio bach a mawr, gan wneud COBRA Music Studios yn lle perffaith ar gyfer profiad recordio unigryw. 

Mae ystafell fyw'r stiwdio yn cynnig gofod personol hardd sy'n berffaith ar gyfer cipio a mynegi eich creadigrwydd. Mae goleuadau amgylchynol yn creu'r awyrgylch perffaith ar gyfer sesiynau recordio ac ysgrifennu. Yn fewnol, mae gennym biano cyngerdd bach trawiadol, sydd ar gael i'w ddefnyddio yn ystod eich sesiwn. 

Mae COBRA yn arbenigwyr pan ddaw'n fater o recordio ar leoliad gyda chorau, bandiau pres ac ensembles cerddorfaol. Gall recordio lleoliad fod yn ffordd wych o gynhyrchu eich albwm. Fel gyda'r rhan fwyaf o ensembles, yn aml mae'r un lle hwnnw, yr un cyngerdd a berfformiwyd gennych, yn aros yn eich cof fel y gorau. Gall hyn yn aml fod oherwydd sain y lleoliad. Gall recordio mewn man lle mae'r acwsteg yn naturiol yn ategu perfformiad ac yn gwneud i ensemble deimlo'n gyfforddus, wella perfformiad a gwneud recordiad gwell. Rydym yn cynnig gwasanaeth recordio ar leoliad cynhwysfawr, ynghyd â Dyblygu CD, Dylunio Gwaith Celf, Trwyddedu Hawlfraint, Cymysgu a darparu copïau Meistr.  

Gallwch gysylltu â COBRA drwy e-bostio info@cobramusic.cymru neu ffonio 07555 436644. I gael rhagor o wybodaeth, ewch draw i wefan COBRA, neu ewch i'w dudalennau FacebookTwitter neu Instagram.