Woman in Newport Live uniform smiling.jpg

Pam gweithio i ni?

Rydym yn falch dros ben o’r ystod o brofiad sydd gan ein staff a’r amrywiaeth o sgiliau y maen nhw’n eu defnyddio bob dydd er lles ein cwsmeriaid a’n defnyddwyr gwasanaeth.  Mae gan Casnewydd Fyw aelodau tîm sy’n gweithio mewn ystod eang o feysydd ym mhob rhan o’r busnes.

Mae Casnewydd Fyw yn cydnabod bod ei staff yn gwneud y gwahaniaeth a’u bod o hyd yn chwilio am ragor o bobl â gwerthoedd gwych i ymuno â’r tîm.  Os oes gennych ddiddordeb mewn unrhyw un o’n cyfleoedd presennol, byddwn wrth ein bodd yn clywed gennych.

Man in Newport Live uniform speaking to group of children sat on the floor.jpg

Y broses logi

Disgwylir i bob ymgeisydd sy’n chwilio am swydd â Casnewydd Fyw gwblhau ffurflen gais Casnewydd Fyw. Ni fydd CV yn cael ei dderbyn yn lle ffurflen gais.

Anogir ymgeiswyr i gwblhau pob adran o’r ffurflen gais ac i ateb pob cwestiwn yn onest. Caiff pob cais ei roi ar restr fer a’i asesu yn erbyn y meini prawf a amlinellir yn y fanyleb person ar gyfer y swydd. Felly gofynnir i ymgeiswyr roi ddigon o wybodaeth yn eu cais i ddangos eu bod yn addas ar gyfer y swydd yn unol â’r gofynion hanfodol a dymunol ar y fanyleb person.

Ein Cyfleoedd

Chwaraeon a Hyfforddi

0 swyddi gwag ar gael

Gweld swyddi

Theatr a Chelfyddydau

0 swyddi gwag ar gael

Gweld swyddi

Rheoli Swyddfa a Chyfleusterau

0 swyddi gwag ar gael

Gweld swyddi

Bwyd a Diod

0 swyddi gwag ar gael

Gweld swyddi