sinema glan yr afon

Trwy gydol y tymor bydd rhaglen sinema Glan yr Afon yn cyflwyno’r goreuon i Gasnewydd o ran ffilmiau teuluol, drama, comedi, tŷ celf a ffilmiau dogfen am gyn lleied â £3.


Yn ogystal â'r goreuon o blith ffilmiau Prydain, rydym hefyd yn arddangos ffilmiau iaith dramor gwych o bob cwr o'r byd, ac rydym yn croesawu'r Ŵyl Ffilm i Fenywod WOW.
 

young girl pointing at a cinema screen holding popcorn

Gwasanaethau Mynediad Sinema

Gall pobl fyddar neu drwm eu clyw a phobl ddall neu bobl â nam ar eu golwg fwynhau hud sinema'r Glan yr Afon gyda sgriniadau ag is-deitlau a disgrifiadau sain. Os yw'r gwasanaeth hwn ar gael ar ffilm benodol bydd yn cael ei sgrinio ar nos Fawrth. Cysylltwch â'n tîm Swyddfa Docynnau ar 01633 656757 neu e-bostiwch nhw ar riverfront.boxoffice@newportlive.co.uk i gadarnhau a yw hyn yn berthnasol i'ch ffilm.

 

2 for 1.jpg

Tocynnau 2 am 1

Mae gan aelodau Casnewydd Fyw hawl i gael 2 docyn am bris un i bob ffilm yn sinema Glan yr Afon fel rhan o'u haelodaeth. 

For Crying Out Loud Logo

For Crying Out Loud

Ar fore dydd Llun byddwn yn dangos For Crying Out Loud yn ein sgriniadau sinema sy’n addas i fabanod. Mae'r sgriniadau hyn yn rhai i rieni a gwarcheidwaid eu mwynhau gyda'u baban neu blentyn bach felly peidiwch â phoeni am grio, gwingo neu darfu ar westeion eraill, rydych oll yn yr un cwch! Er mwyn gwneud y dangosiadau hyn mor gyfeillgar â phosibl bydd lefel feddal o oleuadau yn y sinema, bydd lefel y sain yn is a bydd matiau meddal o flaen y sgrin ar gyfer eich rhai bach. Mae'n rhaid i oedolion gael babi neu blentyn bach gyda nhw er mwyn mynychu’r sgriniadau hyn.