Eich ysbrydoli i fod yn hapusach ac yn iachach

Casnewydd Fyw yw’r dewis cyntaf ar gyfer gweithgareddau chwaraeon, hamdden a diwylliannol yng Nghasnewydd. Mae gennym nifer fawr o ddosbarthiadau ffitrwydd, chwaraeon, perfformiadau byw a gweithgareddau diwylliannol ar gynnig.

 

Gwneud archeb chwaraeon

Archebwch dosbarth ffitrwydd, sesiwn yn y campfa neu'r bwll ar-lein.

 

Archebwch nawr

Archebwch docyn Theatr

Cymerwch olwg ar y perfformiadau sy'n cael eu cyflwyno yng Nghanolfan Gelfyddydau Theatr Glan yr Afon.

Archebu tocynnau

Dewch yn aelod

Beth bynnag eich oedran, eich rhyw, eich nodau neu’ch gallu, mae Casnewydd Fyw am i chi fod yn hapusach ac yn iachach. 

 

Opsiynau Aelodaeth

Chwaraeon a Lles

Beth bynnag eich oedran, eich rhyw, eich nodau neu’ch gallu, mae Casnewydd Fyw am i chi fod yn hapusach ac yn iachach.  Rydym ni yma i'ch cefnogi a'ch ysgogi i gyflawni eich nodau iechyd a lles.

group of young boys playing football on an outside pitch

Cefnogi Ein Cymuned

Rydym yn cynnig ac yn hwyluso chwaraeon a gweithgareddau celfyddydol o ansawdd uchel i blant, teuluoedd, ysgolion a grwpiau cymunedol ar draws Casnewydd. Rydym yn ymddiriedolaeth elusennol sy'n golygu bod yr arian rydym yn ei ennill yn mynd yn ôl i'r gwasanaethau a'r cyfleusterau rydym yn eu cynnig.

Mwy o wybodaeth

Theatr a Chelfyddydau

Mae Theatr a Chanolfan Celfyddydau Glan yr Afon wrth wraidd y byd adloniant a chelfyddydau yng Nghasnewydd. Ein nod yw dod â chymaint o bobl â phosibl o bob oedran i gysylltiad â chelfyddydau a chreadigrwydd drwy ein rhaglen lawn o waith proffesiynol, cyd-gynyrchiadau, dangosiadau ffilm, gweithdai, gwyliau a digwyddiadau.

Lawrlwythwch ein ap Casnewydd Fyw AM DDIM heddiw

Edrychwch ar ein hamserlenni, cadw lle mewn dosbarthiadau ymarfer corff, cadw cyrtiau a threfnu gweithgareddau eraill ar eich ffôn.

mobile phones displaying the newport live app

Newyddion a Digwyddiadau

04/08/2022

Pencampwriaethau Cenedlaethol Trac Ieuenctid ac Iau Prydain 2022 yn cael eu cynnal yng Nghasnewydd yr Haf yma!

Darllen mwy
29/07/2022

Chwaraeon yn y Parc yn dychwelyd ar gyfer yr haf – gyda thri lleoliad i ddewis rhyngddynt!

Darllen mwy
28/07/2022

Gweithgareddau Chwaraeon Am Ddim i Deuluoedd ledled Casnewydd yn eu Hôl ar gyfer 2022

Darllen mwy