Eich ysbrydoli i fod yn hapusach ac yn iachach

Casnewydd Fyw yw’r dewis cyntaf ar gyfer gweithgareddau chwaraeon, hamdden a diwylliannol yng Nghasnewydd. Mae gennym nifer fawr o ddosbarthiadau ffitrwydd, chwaraeon, perfformiadau byw a gweithgareddau diwylliannol ar gynnig.

 

Gwneud archeb chwaraeon

Archebwch dosbarth ffitrwydd, sesiwn yn y campfa neu'r bwll ar-lein.

 

Archebwch nawr

Archebwch docyn Theatr

Cymerwch olwg ar y perfformiadau sy'n cael eu cyflwyno yng Nghanolfan Gelfyddydau Theatr Glan yr Afon.

Archebu tocynnau

Dewch yn aelod

Beth bynnag eich oedran, eich rhyw, eich nodau neu’ch gallu, mae Casnewydd Fyw am i chi fod yn hapusach ac yn iachach. 

 

Opsiynau Aelodaeth

Chwaraeon a Lles

Beth bynnag eich oedran, eich rhyw, eich nodau neu’ch gallu, mae Casnewydd Fyw am i chi fod yn hapusach ac yn iachach.  Rydym ni yma i'ch cefnogi a'ch ysgogi i gyflawni eich nodau iechyd a lles.

group of young boys playing football on an outside pitch

Cefnogi Ein Cymuned

Rydym yn cynnig ac yn hwyluso chwaraeon a gweithgareddau celfyddydol o ansawdd uchel i blant, teuluoedd, ysgolion a grwpiau cymunedol ar draws Casnewydd. Rydym yn ymddiriedolaeth elusennol sy'n golygu bod yr arian rydym yn ei ennill yn mynd yn ôl i'r gwasanaethau a'r cyfleusterau rydym yn eu cynnig.

Mwy o wybodaeth

Theatr a Chelfyddydau

Mae Theatr a Chanolfan Celfyddydau Glan yr Afon wrth wraidd y byd adloniant a chelfyddydau yng Nghasnewydd. Ein nod yw dod â chymaint o bobl â phosibl o bob oedran i gysylltiad â chelfyddydau a chreadigrwydd drwy ein rhaglen lawn o waith proffesiynol, cyd-gynyrchiadau, dangosiadau ffilm, gweithdai, gwyliau a digwyddiadau.

Lawrlwythwch ein ap Casnewydd Fyw AM DDIM heddiw

Edrychwch ar ein hamserlenni, cadw lle mewn dosbarthiadau ymarfer corff, cadw cyrtiau a threfnu gweithgareddau eraill ar eich ffôn.

mobile phones displaying the newport live app

Newyddion a Digwyddiadau

07/06/2024

Casnewydd Fyw yn cynnal y Cwpan Merched Uwchradd Cyntaf, gan hybu Pêl-droed Merched ar draws y Ddinas

Darllen mwy
20/05/2024

Tîm Dyfodol Cadarnhaol Casnewydd Fyw yn Grymuso Ceiswyr Lloches a Ffoaduriaid trwy Gyfleoedd Chwaraeon

Darllen mwy
19/04/2024

Mae gŵyl gelfyddydol awyr agored am ddim fwyaf Cymru, 'Y Sblash Mawr', yn dychwelyd yr haf hwn!

Darllen mwy