Oherwydd y sefyllfa barhaus gyda coronafeirws, mae'r lleoliad hwn bellach wedi cau ac ni fydd yn agored i'r cyhoedd nes ei fod yn ddiogel wrth i ni ddilyn canllawiau'r Llywodraeth.

Darllen llai
Darllen mwy

Gweithdai a Dosbarthiadau


Bob wythnos yn ystod y tymor, bydd Glan yr afon yn cynnig gwahanol weithdai a dosbarthiadau wythnosol. Drwy ein rhaglen gweithdai a dosbarthiadau amrywiol, rydym an ddenu cynifer o bobl â phosibl i ddod i fod yn rhan o’r celfyddydau.

Mae'r gweithdai hyn yn cael eu cynnal ar draws yr adeilad mewn amrywiaeth o ofodau amlbwrpas yng Nghlan yr Afon, gan gynnwys y stiwdio ddawns, y tair ystafell weithdy a'r islawr.


Mae ein rhaglen weithdai bresennol fel a ganlyn:

 

amserlen

Dydd Llun

Dawns nuWave
10am
Oes 50+

Dydd Mawrth

Music Tots
9.45am
Oed 8 wythnos - 5 mlwydd oed

 

Breakdance
6pm
Oes 6 - 18

Dydd Mercher

Newport Youth Dance: Juniors

4.15pm
Oes 6 - 10

 

Newport Youth Dance: Younger Youth
5.15pm
Oes 11 - 13

 

Ceramics i Oedolion
5.30pm

Dydd Iau

Hatch Youth Theatre: Play
5pm
Oed 5 - 11

 

Hatch Youth Theatre: Act
5pm
Oed 12 - 15

 

Hatch Youth Theatre: Make
6.30pm
Oed 16+

Dydd Gwener

Older Adults Dance & Exercise
11am
Oed 50+