Gweithdai a Dosbarthiadau


Bob wythnos yn ystod y tymor, bydd Glan yr afon yn cynnig gwahanol weithdai a dosbarthiadau wythnosol. Drwy ein rhaglen gweithdai a dosbarthiadau amrywiol, rydym an ddenu cynifer o bobl â phosibl i ddod i fod yn rhan o’r celfyddydau.

Mae'r gweithdai hyn yn cael eu cynnal ar draws yr adeilad mewn amrywiaeth o ofodau amlbwrpas yng Nghlan yr Afon, gan gynnwys y stiwdio ddawns, y tair ystafell weithdy a'r islawr.