Chwaraeon a Gweithgarwch Corfforol Cynhwysol

Mae Casnewydd Fyw yn sefydliad cynhwysol, ac rydym yn darparu nifer o raglenni a mentrau i helpu i fynd i'r afael ag anghydraddoldeb.

Chwaraeon Anabledd 

Mae Rhaglen Datblygu Cymunedol Genedlaethol Chwaraeon Anabledd Cymru yn gynllun cenedlaethol sydd â'r nod o ddatblygu a chynnal cyfleoedd chwaraeon a hamdden o ansawdd yn y gymuned i bobl anabl.

Yng Nghasnewydd mae hon yn fenter ar y cyd rhwng Chwaraeon Cymru, Chwaraeon Anabledd Cymru, Cyngor Dinas Casnewydd a Casnewydd Fyw. Ym mis Mai 2018, llwyddwyd i ennill gwobr arian Chwaraeon Anabledd Cymru. Mae'r wobr yn cydnabod ymrwymiad parhaus Cyngor Dinas Casnewydd a Sir Casnewydd i gymhwyso athroniaeth a diwylliant cynhwysiant drwy bolisi, arferion gweithio, a strwythuro darpariaeth yn gynhwysol.  Rydym ar hyn o bryd yn ceisio sicrhau Gwobr Aur insport.

Mae Swyddog Datblygu Chwaraeon Anabledd Cymru wedi'i leoli yn Nhîm Chwaraeon a Lles Cymunedol Casnewydd Fyw gyda'r rôl o ddatblygu cyfleoedd chwaraeon a hamdden i bobl anabl yng Nghasnewydd.

Lawrlwythwch Raglen Gweithgareddau Chwaraeon Anabledd Casnewydd am fwy o wybodaeth am y clybiau a'r gweithgareddau sydd ar gael.


Raglen Gweithgareddau Chwaraeon Anabledd Casnewydd

Lawrlwythwch ein cynghorion gorau ar gyfer helpu clybiau i wneud eich Cyfryngau cymdeithasol a’ch Deunyddiau print yn hygyrch i bawb.

gwneud cyfryngau cymdeithasol yn hygyrch i bawb

gwneud deunyddiau print yn hygyrch i bawb

 

Amserlen Chwaraeon Anabledd

Yn unol â chanllawiau’r Llywodraeth nid yw amserlen Chwaraeon i’r Anabl yn rhedeg ar hyn o bryd.  Bydd gweithgareddau yn ailddechrau gam wrth gam pan fo’n bosibl, i gael rhagor o wybodaeth ar weithgareddau penodol cysylltwch â Stephen.mcgrath@newportlive.co.uk.

Archers of Underwood

Amser: Dydd Sul, 1pm-4pm

Lleoliad: Ysgol Gyfun Caerllion

Cysylltu: Paul Gibbon
paul.gibbon@ntlworld.com
01633 760417
www.archersofunderwood.co.uk

Saethwyr Dinas Casnewydd

Amser: Dydd Sul 3pm-6pm, Dydd Llun 7pm-9pm & Dydd Gwener 7pm-9pm

Lleoliad: Clwb Chwaraeon a Chymdeithasol Whitehead & Canolfan Gymunedol y Graig
 

Contact: Alistair Isaac
a.r.isaac@btinternet.com
www.newportarchers.com

Clwb Canŵio Croesyceiliog

Amser: Dydd Iau 7.30pm - 8.30pm (Iau) & 8.30pm-9.30pm (Hyn)

Lleoliad: Canolfan Tenis a Nofio Ranbarthol

Cysylltu: secretary@croesycanoe.co.uk 
www.croesycanoe.co.uk 

Sesiwn Pêl-droed Anabledd

Amser: Dydd Mercher 5pm-6pm

Lleoliad: Canolfan Byw'n Actif

Cysylltu: Steve McGrath
07866 544273
stephen.mcgrath@newportlive.co.uk  

Clwb Cleddyfau Gwent

Amser: Dydd Llun 7pm-9pm

Lleoliad: Ysgol Rougemont

Cysylltu: Carl Difford
01633 855751
diffords@virginmedia.com 
www.gwentswordclub.co.uk 

Clwb Gymnasteg Head Over Heels

Amser: Gweld y wefan am fanylion

Lleoliad: Neuadd Eglwys y Drindod

Cysylltu: Kate Humphries / Bev Proctor
07768 485892
info@hohgymnastics.co.uk 
www.hohgymnastics.co.uk

Rhaglen Dysgu Nofio

Amser: Dydd Llun 6.30pm-8pm & Dydd Gwener 5.30pm-7pm

Lleoliad: Canolfan Tenis a Nofio Ranbarthol

Cysylltu: Newport Live
01633 656757
enquiries@newportlive.co.uk

Rhedwyr Llyswyry

Amser: Dydd Mercher 6.30pm

Lleoliad: Canolfan Tenis a Nofio Ranbarthol

Cysylltu: www.lliswerryrunners.com/content/how-contact-us 

Lles Iechyd Amlchwaraeon

Amser: Dydd Llun - Dydd Mercher 10.45am-12pm & 1.30pm-2.30pm

Lleoliad: Canolfan Casnewydd

Cysylltu: Sian 07966368932  
Leighton 07495520134
multisport@multisport-shw.co.uk 
www.facebook.com/multisport.shw

Tenis Anabledd Casnewydd

Dim ar gael ar hyn o bryd

Dreigiau Casnewydd

Amser: Dydd Sul 1.30pm-2.30pm

Lleoliad: Felodrom Cenedlaethol Cymru Geraint Thomas

Cysylltu: Steve McGrath
07866 544273
stephen.mcgrath@newportlive.co.uk 

Harriers Casnewydd

Amser: Dydd Iau 6.30pm - 7.30pm 

Lleoliad: Stadiwm Casnewydd

Cysylltu: Ian Morgan
07889 653177
ikmphoto@hotmail.com 

Seals Casnewydd

Amser: Dydd Sadwrn 6pm-7pm 

Lleoliad: Canolfan Casnewydd

Cysylltu: Jane Watts
07877 812275
jane.watts43@gmail.com 

NHSOB RFC The Specials

Amser: Dydd Sadwrn, 12pm-1pm 

Lleoliad: NHSOB RFC Yew Tree Lane

Cysylltu: Gareth Hale
07752 189409 

Clwb Golff Parc

Amser: Dydd Iau 5.30pm-6.15pm

Lleoliad: Clwb Golff Parc

Cysylltu: Joe Vickery
07984 402393
joe@joevickerygolf.co.uk 
www.joevickerygolf.co.uk

Rhaglen Weithgareddau Sparkle

Amser: Cymysg

Lleoliad: Canolfan Plant Serennu 

Cysylltu: Jayne Jones
01633 748 013
Jayne.Jones20@Wales.nhs.uk  

Hwyl i Blant Bach

Amser: Cymysg 

Lleoliad: Ar draws Casnewydd Fyw

Cysylltu: Steve McGrath 
07866 544273
stephen.mcgrath@newportlive.co.uk  

Clwb Trampolîn Dyffryn Wysg

Amser: Dydd Llun 5.30pm-8pm

Lleoliad: Canolfan Casnewydd

Cysylltu: Barbara Digby-North
07952 584240 

Newyddion a Digwyddiadau

10/06/2021

Casnewydd yn lansio Olwynion i Bawb, rhaglen beicio cynhwysol

Darllen mwy
07/06/2021

Casnewydd Fyw yn Croesawu Aelodau Newydd i’r Bwrdd

Darllen mwy
27/04/2021

Ein Gwasanaethau a’n Cyfleusterau

Darllen mwy