Chwaraeon a Gweithgarwch Corfforol Cynhwysol

Mae Casnewydd Fyw yn sefydliad cynhwysol, ac rydym yn darparu nifer o raglenni a mentrau i helpu i fynd i'r afael ag anghydraddoldeb.

Chwaraeon Anabledd 

Mae Rhaglen Datblygu Cymunedol Genedlaethol Chwaraeon Anabledd Cymru yn gynllun cenedlaethol sydd â'r nod o ddatblygu a chynnal cyfleoedd chwaraeon a hamdden o ansawdd yn y gymuned i bobl anabl.

Yng Nghasnewydd mae hon yn fenter ar y cyd rhwng Chwaraeon Cymru, Chwaraeon Anabledd Cymru, Cyngor Dinas Casnewydd a Casnewydd Fyw. Ym mis Mai 2018 llwyddom i ennill gwobr arian insport Chwaraeon Anabledd Cymru. Mae'r wobr yn cydnabod ymrwymiad parhaus Cynghorau Casnewydd Fyw a Dinas Casnewydd i gymhwyso athroniaeth a diwylliant cynhwysiant trwy bolisi, ymarfer gwaith, a strwythuro darpariaeth yn gynhwysol.  Rydym ar hyn o bryd yn ceisio sicrhau gwobr aur insport.

Mae tîm Chwaraeon a Lles Cymunedol Casnewydd Fyw yn gweithio i ddatblygu cyfleoedd chwaraeon a hamdden i bobl anabl yng Nghasnewydd. Yn ninas Casnewydd, mae digon o ffyrdd i bobl ag anabledd gymryd rhan mewn chwaraeon a gweithgarwch corfforol trwy wirfoddoli, hyfforddi a chymryd rhan. Mae'r Tîm Chwaraeon a Lles Cymunedol bob amser yn ymdrechu i ehangu'r cyfleoedd sydd ar gael i bobl anabl a gwneud chwaraeon a gweithgarwch corfforol yng Nghasnewydd yn fwy cynhwysol.

Gweler rhestr isod o rai o'r cyfleoedd cynhwysol sydd ar gael yng Nghasnewydd. Os oes chwaraeon neu weithgaredd yr hoffech gael mwy o wybodaeth am hynny nad yw isod neu os oes gennych wybodaeth am gyfleoedd i'w hychwanegu at y rhestr, cysylltwch â Thomas.hole@newportlive.co.uk.

Lawrlwythwch ein cynghorion gorau ar gyfer helpu clybiau i wneud eich Cyfryngau cymdeithasol a’ch Deunyddiau print  yn hygyrch i bawb.

gwneud cyfryngau cymdeithasol yn hygyrch i bawb

gwneud deunyddiau print yn hygyrch i bawb

Amserlen Chwaraeon Anabledd

Hon yw’r amserlen ddiweddaraf, ond gwnewch yn siŵr eich bod yn ffonio'r clybiau ymlaen llaw i wneud yn siŵr nad oes unrhyw newidiadau munud olaf neu ganslo. I gael rhagor o wybodaeth am weithgareddau penodol, cysylltwch â Thomas.hole@newportlive.co.uk neu customerservice@newportlive.co.uk.

Sesiwn Pêl-droed Anabledd / Pêl-droed i’r Teulu GOGA

Gweithgareddau pêl-droed hwyliog ar gyfer plant anabl a'u brodyr a'u chwiorydd 7 - 12 oed.

Amser: Dydd Mercher, 5-6pm

Lleoliad: Ysgol Uwchradd Llan-wern

Cyswllt: Thomas.hole@newportlive.co.uk am ragor o wybodaeth.

Clwb Rygbi’r Dreigiau

Sesiynau rygbi â nam ar eu golwg ar gyfer 8-18 oed.

Amser: Dydd Llun, 5-6pm

Lleoliad: Clwb Rygbi Rhisga

Cysylltwch â: karen.burgess@dragonsrugby.wales am fwy o wybodaeth.

Clwb Gymnasteg Head Over Heels

Mae'r clwb gymnasteg cynhwysol Head Over Heels yn cynnig amrywiaeth o ddosbarthiadau.

Amserlen: https://hohgymnastics.co.uk/timetable/ 

Gwefan: www.hohgymnastics.co.uk

Cyswllt: info@hohgymnastics.co.uk

Clwb Cymunedol Rygbi Cynhwysol

Nod darpariaeth ICC yw ennyn diddordeb plant ac oedolion ifanc ag anableddau yn y gymuned leol drwy sesiynau rygbi tag digyswllt. Mae'r holl sesiynau wedi'u teilwra'n benodol i anghenion y cyfranogwr.

Mae croeso i bob lefel o allu rhwng yr ystod oedran o 6 i 16 oed.

Amser: Dydd Iau, 3.30 - 4.30pm

Lleoliad: Ysgol Gynradd Maendy

Cyswllt: Caitlin.rees@dragonsrfc.wales

Rhaglen Dysgu Nofio

Amser: Dydd Llun 6.30 - 8pm a Dydd Gwener 5.30 - 7pm

Lleoliad: Canolfan Byw’n Actif

Cyswllt: Casnewydd Fyw

 01633 656757

customerservice@newportlive.co.uk

Aml-Chwaraeon a Lles

Aml-chwaraeon ar gyfer 16+ oed

Lleoliad: Felodrom Geraint Thomas

Cyswllt: multisport@multisport-shw.co.uk

Harriers Casnewydd

Sesiynau athletau.

Amser: Mawrth ac Iau

Lleoliad: Stadiwm Casnewydd

Cyswllt: customerservice@newportlive.co.uk 

Clwb Rygbi ‘Old Boys’ Ysgol Uwchradd Casnewydd

Amser: Dydd Sadwrn

Lleoliad: Felodrom Geraint Thomas

Cyswllt: Garethhale77@gmail.com

Rhaglen Weithgareddau Sparkle

Mae amrywiaeth o weithgareddau ar gael.

 Amser: Amrywiol

Lleoliad: Canolfan Blant Serennu, Cwrt Camlas, Ty-du, Casnewydd NP10 9LY

Gwefan: www.sparkleappeal.org

Cyswllt: Family.Liaison.ABB@wales.nhs.uk

Olwynion i Bawb

Mae beiciau wedi'u haddasu ac â 2 olwyn ar gael. Gellir llogi beic am slot hyd at awr, a hynny am ddim i drigolion Casnewydd. Am fwy o wybodaeth, ewch i’n gwefan.

Gellir archebu sesiynau ar ein gwefan, drwy ein ap a thrwy ffonio 01633 656757.

Amser: Dydd Mercher a Dydd Sadwrn, 10am – 3pm

Lleoliad: Parc Tredegar, Heol Caerdydd, Casnewydd.

Cyswllt: customerservice@newportlive.co.uk / 01633 656757

Nodwch fod y sesiynau yn rhedeg rhwng mis Mawrth a mis Hydref yn unig.

Newyddion a Digwyddiadau

20/03/2024

Casnewydd Fyw yn cynnal Ail Ŵyl Cynghrair Pêl-droed Merched Ysgolion Cynradd Lwyddiannus

Darllen mwy
10/11/2023

Apêl Cwtsh Nadolig Casnewydd

Darllen mwy
12/10/2023

Momentwm yn Dathlu Digwyddiad Lansio Llwyddiannus: Dyfodol mwy disglair, gwyrddach i Gasnewydd

Darllen mwy