Croeso i Bodlediad Casnewydd Fyw!

Yn y gyfres hon, bydd y cyflwynydd Sky Sports Michelle Owen yn rhoi gwybod i chi am y gweithgareddau chwaraeon, hamdden a diwylliannol y gallwch gymryd rhan ynddynt ledled Casnewydd i gefnogi eich iechyd a'ch lles.

Boed yn dychwelyd i'r gampfa, yn rhoi cynnig ar gamp newydd sbon, neu efallai'n mwynhau rhai o brofiadau artistig cerddoriaeth a theatr fyw Casnewydd. Mae'r podlediad newydd hwn yn mynd â chi y tu ôl i'r llenni i ddysgu gan arbenigwyr iechyd, clywed straeon ysbrydoledig gan aelodau campfeydd a dysgu am yr holl ddigwyddiadau diwylliannol sydd gan Gasnewydd i'w cynnig.

Casnewydd Fyw - eich helpu i gymryd y cam hwnnw tuag at deimlo'n hapusach ac yn iachach.

 

Gwrando a Thanysgrifio

 

Spotify  Apple Google Podcast Deezer  1 Libsyn

 

Nepwort Live Podcast - Fitness

Pennod 1:  Bod yn actif, yn hapus ac yn iach gyda Casnewydd Fyw!

Mae’r cyflwynydd Sky Sports Michelle Owen yn mynd â ni i un o bedair campfa Casnewydd Fyw yn y ddinas.

Cewch awgrymiadau ffitrwydd defnyddiol gan un o'r arbenigwyr, a chlywed gan rywun â stori anhygoel am e daith tuag at ffitrwydd...

Hyd y Perfformiad: 24 munud 43 eiliad

Chwarae
Rack of Velodrome bikes

Pennod 2: Beicio yng Casnewydd Fyw!

Dysgwch fwy am sut mae beicio’n gwneud lles i'ch iechyd.

Mae Michelle yn ymuno â ni ar y trac yn Felodrom Cenedlaethol Cymru Geraint Thomas a gallwch ddysgu mwy am Olwynion i Bawb, ein rhaglen seiclo ym Mharc Tredegar.

Hyd y Perfformiad: 15 munud 38 eiliad

​​​​​​

Chwarae
performing artist with a moustache

Pennod 3 – Creadigrwydd a Chelfyddydau yng Nghasnewydd!

Ym mhennod 3, byddwn yn canolbwyntio ar theatr a’r celfyddydau. Mae gan Gasnewydd sîn greadigol gyfoethog, felly byddwn yn rhannu mwy am Glan yr Afon a’u gweithgareddau celf ledled y ddinas.

Chwarae

Dim ond yn Saesneg mae’r podlediad hwn ar gael ar hyn o bryd.

 

Cefnogwch Bodlediad Casnewydd Fyw!

Os ydych chi'n mwynhau'r sioe, tanysgrifiwch, gadewch sgôr neu adolygiad ar Apple Podcasts a rhannwch gyda'ch ffrindiau

 

Peidio â cholli Pennod byth!

Ymunwch â'n cylchlythyr i gael gwybod am bob pennod newydd, newyddion diweddaraf Casnewydd Fyw, cynigion aelodaeth ffitrwydd, digwyddiadau theatr a chelfyddydol.

Coofrestrwch Nawr