Mae Momentwm yn brosiect i helpu i annog trigolion, cymudwyr ac ymwelwyr yng Nghasnewydd a'r cyffiniau i newid y ffordd maen nhw'n meddwl am ac yn dewis teithio yn y ddinas.

 

Ein nod yw cefnogi pobl i deithio’n fwy llesol ac i ddewis opsiynau teithio sy'n well iddyn nhw, i’n hamgylchedd ac i genedlaethau'r dyfodol.

Bydd y cynlluniau hyn yn helpu pobl i leihau eu costau teithio, yn gwella ansawdd ein hamgylchedd lleol, yn helpu i leihau tagfeydd ar y ffyrdd ac yn gwireddu’r manteision iechyd corfforol a meddyliol y mae ffordd o fyw mwy actif yn eu cynnig.

Gweld ein Cwestiynau Cyffredin Momentwm

Ysbrydoli beicio, cerdded a defnyddio olwynion ar gyfer dinas hapusach ac iachach

Mae Momentwm yn brosiect a gyflwynir gan Casnewydd Fyw drwy weithio mewn partneriaeth â Chyngor Dinas Casnewydd, Trafnidiaeth Cymru, Uned Cyflenwi Burns a Llywodraeth Cymru.

momentwm logo with strap line [green] .pngTransport for Wales   Welsh Government    Newport City Council