Ydych chi eisiau gallu datrys problemau gyda'ch beic i'ch cadw ar y ffordd?

 

Rydym yn cynnig cyfres o sesiynau am ddim i'ch helpu i osgoi problemau cyffredin. Nid oes angen unrhyw wybodaeth atgyweirio beiciau ymlaen llaw i gael y gorau o'r sesiynau hyn.

Hanfodion sefydlu beic a chynnal a chadw beic ar ochr y ffordd

Bydd y sesiynau hyn yn eich dysgu sut i sefydlu beic newydd rydych wedi'i brynu neu ei fenthyg ac atgyweirio pethau cyffredin a all fynd o chwith pan fyddwch yn ei reidio. 

Cynnal a chadw gartref

Dysgwch dechnegau i gadw'ch beic i redeg yn ddidrafferth a lleihau'r ôl traul ar gydrannau eich beic, gan arbed amser ac arian i chi. Byddwn yn eich cyflwyno i'r offer safonol y dylai pob perchennog beic eu cadw yn ei flwch offer.

 

Darperir yr holl offer. 

Rydym yn argymell gwisgo dillad yr ydych yn hapus eu cael yn frwnt. Am resymau diogelwch, gwisgwch esgidiau sy'n gorchuddio'ch traed cyfan, h.y. dim sandalau nac esgidiau agored. Bydd ffedogau ar gael i unrhyw un a hoffai defnyddio un.

 

GWELER EIN FAQS MOMENTWM       Cysylltu â ni

Ymuno Â'n Cylchlythyr

Cewch y newyddion diweddaraf a diweddariadau ynghylch Momentwm, gan gynnwys sesiynau, digwyddiadau a chymorth i fusnesau sydd am fod yn gyflogwr sy’n hyrwyddo beicio.

Cofrestru Nawr