Dewch i mewn i’r pwll gyda Chasnewydd Fyw

Mae rhywbeth i bawb yng Nghasnewydd Fyw, p'un a ydych am gael gwersi nofio, dosbarthiadau ffitrwydd yn y dŵr neu ddim ond cael hwyl yn y dŵr. 

Mae ein tri phwll a’n pwll addysgu yn cynnigi nofwyr proffesiynol a hamddenol, dysgwyr a theuluoedd y cyfle i fod yn actif ac i aros yn iach.

Speedo logo.jpg

Mae gogls Speedo, offer nofio a chymhorthion nofio eraill ar gael gan y dderbynfa yn y Ganolfan Tenis a Nofio Ranbarthol a’r Ganolfan Byw’n Actif.

Newyddion a Digwyddiadau

10/11/2023

Apêl Cwtsh Nadolig Casnewydd

Darllen mwy
13/02/2023

Casnewydd Fyw yw’r darparwr hamdden cyntaf yng Nghymru i gyflwyno'r rhaglen Good Boost yn 2023 i helpu pobl sydd â chyflyrau cyhyrysgerbydol i fod yn fwy actif a chymdeithasol!

Darllen mwy
17/02/2022

Diweddariad Rhybudd Tywydd Coch - 17 Chwefror 2022

Darllen mwy

Eisiau dod yn aelod?

Beth bynnag eich oedran, eich rhyw, eich nodau neu’ch gallu, mae Casnewydd Fyw am i chi fod yn hapusach ac yn iachach. Rydym ni yma i'ch cefnogi a'ch ysgogi. Gwell gennych weithio ar eich pen eich hun? Mae hynny’n iawn hefyd.

Aelodaeth