Oherwydd y sefyllfa barhaus gyda coronafeirws, ni fydd Casnewydd Fyw yn cynnal y rhaglenni na'r gweithgareddau isod nes iddo gael ei ystyried yn ddiogel wrth i ni ddilyn canllawiau'r Llywodraeth.

 

Darllen llai
Darllen mwy

Dewch i mewn i’r pwll gyda Chasnewydd Fyw

Mae rhywbeth i bawb yng Nghasnewydd Fyw, p'un a ydych am gael gwersi nofio, dosbarthiadau ffitrwydd yn y dŵr neu ddim ond cael hwyl yn y dŵr. 

Mae ein tri phwll a’n pwll addysgu yn cynnigi nofwyr proffesiynol a hamddenol, dysgwyr a theuluoedd y cyfle i fod yn actif ac i aros yn iach.

 

Wrth nofio yn un o byllau Casnewydd Fyw, bydd angen i chi ddilyn ein canllawiau diogelwch a chymarebau plant i oedolion; gellir gweld y rhain yma.

 

Speedo logo.jpg

Mae gogls Speedo, offer nofio a chymhorthion nofio eraill ar gael gan y dderbynfa yn y Ganolfan Tenis a Nofio Ranbarthol, Canolfan Casnewydd a’r Ganolfan Byw’n Actif.

Newyddion a Digwyddiadau

15/03/2021

Ddiweddaraf am ein Gwasanaethau - Mawrth 21

Darllen mwy
23/02/2021

Golau gwyrdd ar gyfer canolfan hamdden newydd a champws canol y ddinas

Darllen mwy
21/12/2020

Cyfnod Cloi Lefel 4

Darllen mwy

Eisiau dod yn aelod?

Beth bynnag eich oedran, eich rhyw, eich nodau neu’ch gallu, mae Casnewydd Fyw am i chi fod yn hapusach ac yn iachach. Rydym ni yma i'ch cefnogi a'ch ysgogi. Gwell gennych weithio ar eich pen eich hun? Mae hynny’n iawn hefyd.

Aelodaeth