Chwilio am wersi nofio?

Mae gwersi nofio ar gael yn lleoliadau Casnewydd Fyw.

swimming instructor showing a young boy how to float

Gwersi Nofio i Blant

Mae dysgu sut i nofio yn sgìl bywyd allweddol i unrhyw blentyn! Rydym yn cynnig rhaglen Dysgu Nofio Nofio Cymru sy'n addysgu'r sgiliau a'r technegau i blant aros yn ddiogel o amgylch dŵr a mwynhau manteision iechyd gweithgareddau yn y dŵr.

instructor teaching an adult woman how to swim

Gwersi Nofio i Oedolion

Mae Casnewydd Fyw yn ymroddedig i sicrhau bod pawb yn cael cyfle i ddysgu sut i nofio ac yn mwynhau’r manteision iechyd y mae gweithgareddau yn y dŵr yn eu cynnig. Mae ein gwersi nofio i oedolion ar gael i bawb; yn bobl nad ydynt yn nofwyr sydd eisiau mentro ychydig i’r dŵr am y tro cyntaf, yn rhai sy'n edrych i oresgyn eu hofn o ddŵr neu bobl sydd ddim ond eisiau gwella eu techneg cyn cystadleuaeth.

Teen girl in black and red swim suit with pink swim cap climbing out of the pool

Rhaglen Nofio Ieuenctid ac Oedolion

Mae Casnewydd Fyw yn cynnig rhaglen Nofio Ieuenctid ac Oedolion (Gradd Meistr ffurfiol) a all eich helpu i gyflawni eich nodau nofio!

Lifeguard sitting monitoring swimming pool

Hyfforddiant Achub Bywydau

Mae Casnewydd Fyw yn cynnig Rhaglen Achub Bywyd i Ddechreuwyr i blant sydd wedi pasio eu gwersi Academi 6 ac a hoffai ddilyn llwybr achub bywyd neu achubwr bywyd.

RLSS Lifeguard 3

Cymhwyster Achub Bywyd Cenedlaethol y Gymdeithas Frenhinol er Achub Bywydau Lefel 2

Mae'r cwrs yn para 36+ awr ac mae'n cynnwys atal damweiniau, achub dŵr, gweithdrefnau cymorth cyntaf/dadebru a mwy! 

Gwersi nofio 1 i 1

Cynigir gwersi nofio 1 i 1 ym mhob un o'r pedwar pwll ac maent yn ddelfrydol os oes angen cyfarwyddyd nofio ychwanegol ar eich plentyn i ategu ei wersi presennol neu fel dewis arall i’r rhaglen gwersi nofio wythnosol.

Cysylltu â ni

Gwersi Nofio i Blant ag Anghenion Ychwanegol

Rydym hefyd yn cynnig gwersi i blant ag anghenion ychwanegol. 

 

Cysylltu â ni

Gwersi Nofio Cymraeg

Rydym hefyd yn cynnig gwersi nofio a addysgir drwy gyfrwng y Gymraeg.

Cysylltu â ni

Aelodaeth Nofio

Yn ogystal â'n haelodaeth lawn, rydym yn cynnig aelodaeth ar gyfer nofio yn unig.

Aelodaeth