aelodaeth ffitrwydd i bawb!

Gallwch fyw bywyd iachach a hapusach gydag aelodaeth Casnewydd Fyw! 
Does dim ots os ydych chi'n gweithio allan yn rheolaidd neu os ydych chi'n ddechreuwyr llwyr, rydym ni yma i'ch cefnogi ac i'ch helpu i gyflawni eich nodau ffitrwydd. Gwell gweithio ar eich pen eich hun? Mae hynny’n iawn hefyd. Eich taith chi, eich ffordd chi!

GWELD PRISO AELODAETH

Ewch Amdani

Ymunwch â Casnewydd Fyw heddiw a chael cyfle i ennill 6 mis o aelodaeth ffitrwydd.

Gweld aelodaeth

Eich Taith Aelodaeth

Mae aelodaeth Casnewydd Fyw ar gael i bobl iau ac oedolion ac mae'n rhoi mynediad i'n campfeydd, ein pyllau, dosbarthiadau ymarfer grŵp ym mhob un o'n lleoliadau. Mae eich taith aelodaeth yn cael ei chefnogi'n llawn - y cam cyntaf yw eich sesiwn groeso i aelodau i roi cychwyn ar eich taith. Mae’r gefnogaeth arall y gallwn ei gynnig i'ch helpu i gyrraedd eich nodau yn ddewisol!

1

Croeso

Dysgwch ychydig yn fwy am sut y gallwn eich helpu gyda'ch nodau, taith o’r gampfa a chwrdd â'n hyfforddwyr. Gall eich croeso hefyd gynnwys gwiriad iechyd os dymunwch.

2

Gwiriad Iechyd

Mae archwiliad iechyd byr gydag un o'n hyfforddwyr cymwys yn mesur pwysau, taldra, BMI a % braster corff neu fodfeddi ac yn helpu i gynnig man cychwyn i chi i fonitro eich cynnydd.

3

Rhaglen

Mae rhaglen bersonol wedi'i chreu gyda hyfforddwr a'i theilwra i chi i chi i'ch helpu i gyflawni eich nodau.

4

Sesiynau Unigol

Sesiwn unigol 30 munud wythnosol gyda hyfforddwr ffitrwydd cymwys i'ch cadw ar y trywydd iawn.

Amdani!

Dechreuwch eich ffordd iach o fyw gyda ni ac elwa o'r canlynol.

Line of tradmills with sun setting through gym window.jpg

Campfa

Mynediad i 5 campfa gan gynnwys champfa pwysau am ddim.

 

Mwy o wybodaeth
instructor teaching an adult woman how to swim

Nofio

Nofio cyhoeddus diderfyn.


 

Mwy o wybodaeth
group of people exercising.jpg

Dosbarthidau Ymarfer Corff

Amrywiaeth gwych o ddosbarthiadau ymarfer corff bob dydd o'r wythnos.

 

Mwy o wybodaeth
group of women riding on indoor cycling equipment

Beicio Grŵp Dan Do

Yn ein Stiwdio Feicio Grŵp Dan Do gyfoes.

 

 

Mwy o wybodaeth
man holding a badminton racket

Llogi Cyrtiau a Lleiniau

1 awr o dennis, badminton, tenis bwrdd a phêl-bicl.

 

 

Mwy o wybodaeth
instructor supporting person on rowing machine.jpg

Cymorth i Aelodau

Cymorth a rhaglenni ffitrwydd personol.

Mwy o wybodaeth
young girl pointing at a cinema screen holding popcorn

Tocynnau sinema 2-am-1

Tocynnau sinema 2-am-1 yng Nglan yr Afon.


 

Mwy o wybodaeth
blue lit stage with prince charming and cinderella in panto performance

Gostyngiadau Theatr

Gostyngiadau ar sioeau detholedig yn Theatr a Chanolfan Gelfyddydol Glan yr Afon.


 

Tocynnau
aerobics instructor teaching a class

Archebu’n Hawdd gyda’n App

Gellir archebu dosbarthiadau a sesiynau drwy ein app. 

Lawrlwythwch nawr

Am delerau ac amodau aelodaeth cliciwch yma.

Rhowch gynnig arni am ddim!

Os nad ydych wedi penderfynu eto, rhowch gynnig arnom ni am ddim am 3 diwrnod.

Cliciwch yma am eich pàs 3 diwrnod

Talu a Chwarae

Os nad oes gennych aelodaeth, gallwch barhau i fynychu ein dosbarthiadau a'n cyfleusterau. Cofrestrwch am ddim, mynediad hawdd at archebu a thalu ar-lein.

Cofrestri Nawr