Amserlen Nofio i’r Cyhoedd

Rydym yn cynnig sesiynau nofio i’r cyhoedd yn ein byllau. P'un a oes gennych ddiddordeb mewn chwarae mewn dŵr bas, nofio hyd y pwll neu hyfforddi ar gyfer cystadleuaeth, gallwch nofio er hwyl a ffitrwydd ar amser ac mewn lleoliad sy'n addas i chi!

Wrth nofio yn un o byllau Casnewydd Fyw, bydd angen i chi ddilyn ein canllawiau diogelwch a chymarebau plant i oedolion; gellir gweld y rhain yma.

ein cwestiynau cyffredin am nofio

 

Nofio Lôn

Mae nofio lôn ar gael ar hyn o bryd yn y Ganolfan Byw'n Actif a'r Ganolfan Tenis a Nofio Ranbarthol.

Bydd angen i chi neilltuo lôn sy’n berthnasol i’ch cyflymder nofio gan na fyddwch yn gallu goddiweddyd. Ni chaniateir nofio ar y cefn. Bydd y sesiynau’n para 55 munud ar y mwyaf i ganiatáu i’n staff lanhau.  

Bydd rhaid i gwsmeriaid gyrraedd yn barod i nofio gan na fydd loceri a chiwbiclau newid ar gael. Bydd cwsmeriaid yn cael blwch 2 fetr penodol wrth ymyl y pwll i ddadwisgo a storio cyfarpar. 

Gall Aelodau archebu sesiynau nofio 8 diwrnod ymlaen llaw a defnyddwyr Cyflog a Chwarae 4 diwrnod ymlaen llaw.

Archebwch Nawr

Nofio i Deuluoedd

Mae ein sesiwn nofio hwyliog i'r teulu yn berffaith ar gyfer teuluoedd â phlant iau sy'n awyddus i fwynhau'r pwll, ymarfer nofio a chael hwyl mewn amgylchedd cyfeillgar a diogel. Mae ein sesiynau yn ystod yr wythnos yn berffaith i blant bach a phlant cyn ysgol!

Caiff teuluoedd (hyd at 5 o bobl) chwarter o’r Pwll Addysgu yn y Ganolfan Tenis a Nofio Ranbarthol iddyn nhw eu hunain am 1 awr. 

Gellir archebu sesiynau nofio i deuluoedd wythnos ymlaen llaw ac nid ydynt yn addas i bartïon. Rhaid i’r teuluoedd fod o’r un cartref.  

Edrychwch am Nofio i Deuluoedd ar ein tudalen Beth Sydd Ymalen i weld pa sesiynau sydd ar gael.

Mae canllawiau goruchwylio plant yn berthnasol i bob sesiwn nofio i'r teulu.

Bydd pob teulu sy’n dod i sesiwn yn cael ystafell newid ar ôl iddynt nofio. 

 

ADRANNAU A&B: PEN BAS
Mae'r pwll yn dechrau ar ddyfnder o 0.6m ac yn cyrraedd 0.75m ar ei ddyfnaf. Grisiau gyda chanllaw sy’n arwain i’r pwll yn y pen bas. 

ADRANNAU C&D: Y PEN DWFN
Mae'r pwll yn dechrau ar ddyfnder o 0.75m ac yn cyrraedd 0.9m ar ei ddyfnaf. Ysgol sy’n arwain i’r pwll yn y pen dyfnach.  

£12.50 y teulu.

Archebwch Nawr

NOFIO AM DDIM YNG NGHASNEWYDD FYW

Mae nofio am ddim yn caniatáu i blant 8 – 16 oed, pobl dros 60 oed, aelodau o'r lluoedd arfog a chyn-filwyr nofio am ddim ar adegau penodol yn y Ganolfan Tennis a Nofio Ranbarthol a'r Ganolfan Byw’n Actif.

Mwy o wybodaeth
Llwytho…

Sgroliwch i lawr am fwy o sesiynau