Datblygu Celfyddydau Cymunedol

Nod y tîm Datblygu Celfyddydau Cymunedol yw cynnig cyfleoedd creadigol i bobl o bob oed yng nghymunedau niferus Casnewydd a'r cyffiniau drwy gydgysylltu llawer o wahanol brosiectau celfyddydol, digwyddiadau, gweithgareddau a gweithdai. 

Mae'r prosiectau blynyddol mawr ar gyfer y tîm yn cynnwys digwyddiadau dathlu Diwrnod Rhyngwladol Y Menywod, cydlynu'r hyb teuluol Splashtonbury yn ystod Gŵyl y Sblash Mawr a threfnu marchnad grefftau dan do yn ystod Celf ar y Bryn. Ewch i’n tudalen Gwyliau a Digwyddiadau i weld beth mae’r tîm wrthi’n ei wneud.

Mae'r tîm wedi ffurfio a chynnal partneriaethau gyda nifer o randdeiliaid yn ardal Casnewydd a'r cyffiniau gan gynnwys sefydliadau yn y sector gwirfoddol, sefydliadau a grwpiau cymunedol, ysgolion ac adrannau Cyngor Dinas Casnewydd megis Gwasanaethau Ieuenctid, Gwasanaethau Cymdeithasol, TTI, a Datblygu Cymunedol.

Os oes gennych brosiect yr ydych am ei drafod neu i gael rhagor o wybodaeth am brosiectau cyfredol, cysylltwch â'n Swyddog Datblygu Celfyddydau Cymunedol Sally-Anne Evans ar sally-anne.evans@newportlive.co.uk 

Arts English.png

Y Hwb Celfyddydau

Explore a range of arts, culture and creative resources from local partners and organisations that will help you to stay connected with the arts and creativity, improve mental wellbeing and provide fun and enjoyment.

Children in costume looking in the mirror.jpg

Ein Rhaglenni, Prosiectau a Mentrau

Mae tîm Datblygu Celfyddydau Cymunedol Glan yr Afon yn rhedeg nifer o wahanol brosiectau, rhaglenni a mentrau sydd i gyd wedi'u llunio i gael cynifer o bobl ag sy'n bosibl o bob oedran sy'n ymwneud â'r celfyddydau a chreadigrwydd.

Man in volunteer t-shirt painting pictures on a wall.jpg

Dod yn Gwirfoddolwyr

Mae gwirfoddolwyr yn rhan allweddol a hanfodol o Lan yr Afon yn gallu darparu a chyflwyno prosiectau, gweithdai a gweithgareddau gwych yn y lleoliad ac allan yn y gymuned, ac rydym bob amser yn chwilio am wirfoddolwyr o bob oed.

Group of children sat with an adult around a table doing embroidery.jpg

Ariannu, noddi neu roi i brosiect

Mae Theatr a Chanolfan Gelfyddydau Glan yr Afon yn hanfodol i bobl Casnewydd drwy ei rhaglen awditoriwm amrywiol, ystod o weithdai creadigol, cyfleoedd addysgol ac arddangosfeydd celf weledol sydd i gyd yn ennyn diddordeb pobl o bob oed.

Woman standing at lecturn.jpg

Cymryd rhan mewn Gweithgaredd, Rhaglen neu Ddigwyddiad

Mae cymaint o ffyrdd y gallwch chi gymryd rhan mewn prosiect yn Nglan yr Afon waeth beth yw eich oedran, eich gallu neu'ch profiad yn y celfyddydau.

Newyddion a Digwyddiadau Cymunedol

25/10/2021

Glan yr Afon yn Dathlu Mis Hanes Pobl Dduon gyda Noson Adloniant am Ddim

Darllen mwy
26/08/2021

Mae Casnewydd Fyw yn annog clybiau chwaraeon a darparwyr lles i ymuno â Hwb Chwaraeon a Lles Casnewydd

Darllen mwy
11/08/2021

Gweithgareddau Chwaraeon Am Ddim i Deuluoedd ar draws Casnewydd

Darllen mwy