defib 1.jpg

Y Gymdeithas Frenhinol er Achub Bywydau: Cwrs Cymorth Cyntaf Brys 1 diwrnod ynghyd ag AED

Mae'r cwrs cymorth cyntaf undydd hwn yn cwmpasu ystod o sgiliau CPR a chymorth cyntaf, gan roi'r sgiliau i chi leihau'r risgiau a'r peryglon yn eich gweithle. 

defib 2.jpg

Y Gymdeithas Frenhinol er Achub Bywydau: Cwrs 3 Diwrnod Cymorth Cyntaf yn y Gwaith gydag Anaffylacsis

Mae ein cwrs 3 Diwrnod Cymorth Cyntaf yn y Gwaith yn ddelfrydol ar gyfer gweithwyr sy'n cael rôl Swyddog Cymorth Cyntaf yn y gwaith. Mae'n rhoi gwybodaeth gynhwysfawr i chi am gymorth cyntaf a'r hyder i'w ddefnyddio.

Picture1.jpg

Cymhwyster Achub Bywyd Cenedlaethol y Gymdeithas Frenhinol er Achub Bywydau

Mae'r cwrs yn para 36+ awr ac mae'n cynnwys atal damweiniau, achub dŵr, gweithdrefnau cymorth cyntaf/dadebru a mwy!