Mae’r Tîm Chwaraeon a Lles Cymunedol yn cynnig ac yn hwyluso cyfleodd chwaraeon o ansawdd uchel i blant, teuluoedd ac ysgolion, cymunedau, clybiau a grwpiau lleol ledled Casnewydd.

 

Men in orange football kit playing football.jpg

Prosiectau a Mentrau ein Rhaglenni

Mae’r Tîm Chwaraeon a Lles Cymunedol yn cynnig ac yn hwyluso cyfleodd chwaraeon o ansawdd uchel i blant, teuluoedd ac ysgolion, cymunedau, clybiau a grwpiau lleol ledled Casnewydd.

Coach in black uniform giving instructions to a group of children.jpg

Academi Hyfforddiant Casnewydd Fyw

Mae gwirfoddolwyr yn rhan allweddol ac annatod o chwaraeon a gweithgarwch corfforol ac i Casnewydd Fyw fel sefydliad, yn enwedig i’r Tîm Chwaraeon a Lles Cymunedol sy'n gweithio mewn ysgolion a chymunedau sy'n nodi ac yn cefnogi plant, pobl ifanc ac oedolion sydd â diddordeb mewn dod yn arweinydd, yn wirfoddolwr, neu'n hyfforddwr chwaraeon yn y dyfodol.

Line of children on bicycles.jpg

Cefnogaeth Clwb Cymunedol

Mae ein tîm Chwaraeon a Gweithgarwch Corfforol Cymunedol yma i helpu i gefnogi clybiau, grwpiau a sefydliadau ledled Casnewydd i ffynnu. Gallwn gynghori ar gyllid a rhoi gwybodaeth am grantiau yn ogystal â llywodraethu, marchnata a datblygu’r gweithlu.

Row of children sitting on blue chairs drinking from cups.jpg

Ariannu, noddi neu roi i brosiect

Mae gan y Tîm Chwaraeon a Lles Cymunedol yn Casnewydd Fyw barch mawr yn lleol, yn rhanbarthol ac yn genedlaethol ymhlith partneriaid fel Chwaraeon Cymru, Chwaraeon Anabledd Cymru, Gemau Stryd, a Swyddfa Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent; ar ôl ennill gwobrau a chael eu cydnabod am ei dyfeisgarwch a'i harfer da.

Group of children running on an indoor court.jpg

Cymryd Rhan Mewn Gweithgaredd, Rhaglen neu Ddigwyddiad

Mae’r Tîm Chwaraeon a Lles Cymunedol, ynghyd â'u partneriaid, yn creu ac yn darparu gweithgareddau llawn gwybodaeth, lleol, hygyrch a fforddiadwy i ymgysylltu â phlant a phobl ifanc.

Sport & Wellbeing Combined.png

Hwb Cymunedol Casnewydd

Dewch i ddarganfod amrywiaeth o adnoddau chwaraeon a lles a fydd yn ysbrydoli ffordd hapusach ac iachach o fyw. Bydd yr adnoddau hyn a ddarperir gan bartneriaid a sefydliadau lleol yn helpu i gefnogi eich lles meddyliol a chorfforol.  

Newyddion a Digwyddiadau Cymunedol

20/05/2024

Tîm Dyfodol Cadarnhaol Casnewydd Fyw yn Grymuso Ceiswyr Lloches a Ffoaduriaid trwy Gyfleoedd Chwaraeon

Darllen mwy
20/03/2024

Casnewydd Fyw yn cynnal Ail Ŵyl Cynghrair Pêl-droed Merched Ysgolion Cynradd Lwyddiannus

Darllen mwy
29/01/2024

Diolch yn fawr iawn am gefnogi Apêl Cwtsh Nadolig Casnewydd 2023

Darllen mwy