Mae’r Tîm Chwaraeon a Lles Cymunedol yn cynnig ac yn hwyluso cyfleodd chwaraeon o ansawdd uchel i blant, teuluoedd ac ysgolion, cymunedau, clybiau a grwpiau lleol ledled Casnewydd.

 

Men in orange football kit playing football.jpg

Prosiectau a Mentrau ein Rhaglenni

Mae’r Tîm Chwaraeon a Lles Cymunedol yn cynnig ac yn hwyluso cyfleodd chwaraeon o ansawdd uchel i blant, teuluoedd ac ysgolion, cymunedau, clybiau a grwpiau lleol ledled Casnewydd.

Coach in black uniform giving instructions to a group of children.jpg

Dod yn wirfoddolwr neu’n hyfforddwr

Mae gwirfoddolwyr yn rhan allweddol ac annatod o chwaraeon a gweithgarwch corfforol ac i Casnewydd Fyw fel sefydliad, yn enwedig i’r Tîm Chwaraeon a Lles Cymunedol sy'n gweithio mewn ysgolion a chymunedau sy'n nodi ac yn cefnogi plant, pobl ifanc ac oedolion sydd â diddordeb mewn dod yn arweinydd, yn wirfoddolwr, neu'n hyfforddwr chwaraeon yn y dyfodol.

Line of children on bicycles.jpg

Cymorth Cyllid a Grant

Mae clybiau, grwpiau a sefydliadau chwaraeon bob amser angen cymorth drwy godi arian er mwyn i'w clwb penodol ddal i redeg ac i'w chwaraeon neu eu gweithgarwch fod yn gynaliadwy.

Row of children sitting on blue chairs drinking from cups.jpg

Ariannu, noddi neu roi i brosiect

Mae gan y Tîm Chwaraeon a Lles Cymunedol yn Casnewydd Fyw barch mawr yn lleol, yn rhanbarthol ac yn genedlaethol ymhlith partneriaid fel Chwaraeon Cymru, Chwaraeon Anabledd Cymru, Gemau Stryd, a Swyddfa Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent; ar ôl ennill gwobrau a chael eu cydnabod am ei dyfeisgarwch a'i harfer da.

Group of children running on an indoor court.jpg

Cymryd Rhan Mewn Gweithgaredd, Rhaglen neu Ddigwyddiad

Mae’r Tîm Chwaraeon a Lles Cymunedol, ynghyd â'u partneriaid, yn creu ac yn darparu gweithgareddau llawn gwybodaeth, lleol, hygyrch a fforddiadwy i ymgysylltu â phlant a phobl ifanc.

Newyddion a Digwyddiadau Cymunedol

11/06/2021

Dyfodol Cadarnhaol a Tidy Butt yn Gweithio i Gefnogi Iechyd Meddwl

Darllen mwy
07/06/2021

Casnewydd Fyw yn Croesawu Aelodau Newydd i’r Bwrdd

Darllen mwy
04/06/2021

Casnewydd Fyw yn Cefnogi Plant i fod yn Actif

Darllen mwy