Gwylio Gyda Gofal Logo

Mae Glan yr Afon wedi cael defnyddio marc 'See It Safely' Cymdeithas Theatrau Llundain a Theatr y DU. Mae'r marc yn ardystio ein bod yn cydymffurfio â chanllawiau diweddaraf COVID-19 y Llywodraeth a'r diwydiant, er mwyn sicrhau diogelwch ein staff a'n cynulleidfaoedd. Cewch ragor o wybodaeth am ein mesurau diogelwch Covid, beth rydym wedi bod yn ei roi ar waith yn barod at eich ymweliad, a'r hyn y bydd angen i chi ei wybod cyn eich ymweliad ar ein tudalen canllawiau Covid yma.

chwilio am anrheg?

Mae gennym amrywiaeth o brofiadau anrhegion gan gynnwys tocynnau theatr, gwersi tenis a mwy!

gweld anrhegion