Ynglŷn â’r lleoliad hwn 

Mae'r ganolfan hefyd yn cynnwys arwynebau tenis awyr agored, gampfa sy'n cynnwys Biocircuit, caffi, ardal gemau aml-ddefnydd awyr agored a maes chwarae awyr agored i blant.

Cyfeiriad

Pentref Chwaraeon Rhyngwladol Casnewydd
Spytty Boulevard
Casnewydd
NP19 4RA

Hygyrchedd

Cyfarwyddiadau a pharcio

Cysylltu â Ni

01633 656757
nisv@newportlive.co.uk

 

Oriau Agor

Dydd Llun - Gwener: 6am – 10pm
Dydd Sadwrn: 7am – 7pm
Dydd Sul: 8am – 8pm

yr hyn a gynigiwn

swimming instructor teaching young children how to swim with floats

Yn y Pwll

Mae’r Ganolfan Tenis a Nofio Ranbarthol yn cynnig pwll cystadlu 8-lôn, 25m. Mae hefyd yn gartref i Glwb Nofio Dinas Casnewydd.

woman in a green t-shirt holding a tennis racket

Tenis

Mae'r Ganolfan Tenis yn cynnig amrywiaeth o weithgareddau tenis sy'n addas ar gyfer pob oedran a gallu. 

 

Gym at Regional Pool and Tennis Centre

Campfa

Mae’r Ganolfan Tenis a Nofio Ranbarthol yn cynnal y gampfa sy'n cynnwys Biocircuit, rhaglen hyfforddiant cyflawn sy'n gweddu eich corff ac yn amserlennu berffaith.

 

group of children playing outdoors

Gweithgareddau i Blant

Rydym yn cynnig amrywiaeth o weithgareddau a digwyddiadau i blant o bob oed gan gynnwys tenis, beicio, gweithgareddau pwll a mwy.

 

Image of conference room shot through water jug

Llogi Corfforaethol a Chyfleoedd

Mae gan y Ganolfan Tennis a Nofio Ranbarthol ystafell gyfarfod fechan a ystafelloedd arall sy'n addas ar gyfer digwyddiadau busnes, cyrsiau hyfforddi a defnydd hamdden.

 

Gwersi Nofio

Mae gwersi nofio ar gael yn ein prif bwll a'n pwll dysgu.

Mwy o wybodaeth

Nofio i'r cyhoedd

Amseroedd nofio cyhoeddus yn y Ganolfan Tennis a Nofio Ranbarthol.

Mwy o wybodaeth

Nofio am ddim

Amseroedd nofio am ddim yn y Ganolfan Tenns a Nofio Ranbarthol.

Mwy o wybodaeth

Ardal Chwaraeon Aml-ddefnydd

Mae ardal chwaraeon aml-ddefnydd awyr agored (AChA) ar gael i'w llogi.

Argaeledd ac archebu

Tenis

Mae lleiniau a chyrtiau dan do ac yn yr awyr agored ar gael i'w llogi yn y Ganolfan Tenis a Nofio Ranbarthol

Argaeledd ac archebu

Caffi

Mae'r caffi yn cynnig dewis o fwyd poeth, brechdanau, byrbrydau a diodydd wrth aros am eraill neu ar ôl eich gweithgaredd eich hun. Mae'r caffi hefyd yn falch o werthu coffi Starbucks.

Oriau Agor

Eisiau dod yn aelod?

Beth bynnag eich oedran, eich rhyw, eich nodau neu’ch gallu, mae Casnewydd Fyw am i chi fod yn hapusach ac yn iachach. Rydym ni yma i'ch cefnogi a'ch ysgogi. Gwell gennych weithio ar eich pen eich hun? Mae hynny’n iawn hefyd.

Aelodaeth

Newyddion a Digwyddiadau

07/06/2024

Casnewydd Fyw yn cynnal y Cwpan Merched Uwchradd Cyntaf, gan hybu Pêl-droed Merched ar draws y Ddinas

Darllen mwy
20/05/2024

Tîm Dyfodol Cadarnhaol Casnewydd Fyw yn Grymuso Ceiswyr Lloches a Ffoaduriaid trwy Gyfleoedd Chwaraeon

Darllen mwy
19/04/2024

Mae gŵyl gelfyddydol awyr agored am ddim fwyaf Cymru, 'Y Sblash Mawr', yn dychwelyd yr haf hwn!

Darllen mwy