Oherwydd y sefyllfa barhaus gyda coronafeirws, mae'r lleoliad hwn bellach wedi cau ac ni fydd yn agored i'r cyhoedd nes ei fod yn ddiogel wrth i ni ddilyn canllawiau'r Llywodraeth.

Darllen llai
Darllen mwy

Ynglŷn â’r lleoliad hwn 

Mae'r ganolfan hefyd yn cynnwys arwynebau tenis awyr agored, gampfa sy'n cynnwys Biocircuit, caffi, ardal gemau aml-ddefnydd awyr agored a maes chwarae awyr agored i blant.

Cyfeiriad

Pentref Chwaraeon Rhyngwladol Casnewydd
Ffordd y Felodrom
Casnewydd
NP19 4RA

Hygyrchedd

Cyfarwyddiadau a pharcio

Cysylltu â Ni

01633 656757
nisv@newportlive.co.uk

 

Oriau Agor

Dydd Llun - Dydd Gwener: 6am - 10pm

Dydd Sadwrn: 7am - 7pm

Dydd Sul: 8am - 8pm

Oriau Agor y Canolfan

yr hyn a gynigiwn

swimming instructor teaching young children how to swim with floats

Yn y Pwll

Mae’r Ganolfan Tenis a Nofio Ranbarthol yn cynnig pwll cystadlu 8-lôn, 25m. Mae hefyd yn gartref i Glwb Nofio Dinas Casnewydd.

woman in a green t-shirt holding a tennis racket

Tenis

Mae'r Ganolfan Tenis yn cynnig amrywiaeth o weithgareddau tenis sy'n addas ar gyfer pob oedran a gallu. 

 

Image looking down at the Biocircuit

Campfa

Mae’r Ganolfan Tenis a Nofio Ranbarthol yn cynnal y gampfa sy'n cynnwys Biocircuit, rhaglen hyfforddiant cyflawn sy'n gweddu eich corff ac yn amserlennu berffaith.

 

group of children playing outdoors

Gweithgareddau i Blant

Rydym yn cynnig amrywiaeth o weithgareddau a digwyddiadau ar gyfer plant o bob oedran gan gynnwys hwyl i blant bach, beicio, gweithgareddau pwll a mwy.

 

Image of conference room shot through water jug

Llogi Corfforaethol a Chyfleoedd

Mae gan y Ganolfan Tennis a Nofio Ranbarthol ystafell gyfarfod fechan a ystafelloedd arall sy'n addas ar gyfer digwyddiadau busnes, cyrsiau hyfforddi a defnydd hamdden.

 

Gwersi Nofio

Mae gwersi nofio ar gael yn ein prif bwll a'n pwll dysgu.

Mwy o wybodaeth

Nofio i'r cyhoedd

Amseroedd nofio cyhoeddus yn y Ganolfan Tennis a Nofio Ranbarthol.

 

Mwy o wybodaeth

Nofio am ddim

Amseroedd nofio am ddim yn y Ganolfan Tenns a Nofio Ranbarthol.

 

Mwy o wybodaeth

Ardal Chwaraeon Aml-ddefnydd

Mae ardal chwaraeon aml-ddefnydd awyr agored (AChA) ar gael i'w llogi.

 

Argaeledd ac archebu

Pêl-droed, Pêl-rwyd a Hoci

Mae lleiniau a chyrtiau dan do ac yn yr awyr agored ar gael i'w llogi yn y Ganolfan Tenis a Nofio Ranbarthol

Argaeledd ac archebu

Caffi

Mae'r caffi yn cynnig dewis o fwyd poeth, brechdanau, byrbrydau a diodydd wrth aros am eraill neu ar ôl eich gweithgaredd eich hun. Mae'r caffi hefyd yn falch o werthu coffi Starbucks.

 

 

Oriau Agor

Partïon Pen-blwydd

Gellir archebu Partïon Nofio a Phartïon i Blant Bach yn y Ganolfan Tenis a Nofio Ranbarthol.

 

Dim ar gael ar hyn o bryd

Beth sydd ymlaen

Os oes gennych gyfrif ar-lein Casnewydd Fyw, archebwch sesiynau ar-lein gan ddefnyddio'r dolenni isod.
Neu gallwch ein ffonio ar 01633 656757 neu anfon e-bost atom yn enquiries@newportlive.co.uk.

 

Llwytho…

Sgroliwch i lawr am fwy o sesiynau

Eisiau dod yn aelod?

Beth bynnag eich oedran, eich rhyw, eich nodau neu’ch gallu, mae Casnewydd Fyw am i chi fod yn hapusach ac yn iachach. Rydym ni yma i'ch cefnogi a'ch ysgogi. Gwell gennych weithio ar eich pen eich hun? Mae hynny’n iawn hefyd.

Aelodaeth

Newyddion a Digwyddiadau

06/04/2021

Theatr a Chanolfan Gelfyddydau Glan yr Afon yn annog artistiaid Casnewydd i ymuno â Hwb y Celfyddydau

Darllen mwy
06/04/2021

Casnewydd Fyw yn Cefnogi'r Ddinas drwy'r Pandemig

Darllen mwy
29/03/2021

Mae Llwybr Hyfforddi Artistiaid Cymru yn Cefnogi Artistiaid Llawrydd Casnewydd a Gwent

Darllen mwy