Nofio am ddim

Mae nofio am ddim yn caniatáu i bobl 8 – 16 oed, dros 60 oed, aelodau o'r lluoedd arfog a chyn-filwyr nofio am ddim ar adegau penodol yn y Ganolfan Tennis a Nofio Ranbarthol a'r Canolfan Byw’n Actif.

Nofio am Ddim i Blant

Mae gan bobl 8-16 oed hawl i nofio am ddim ar adegau penodol ar y penwythnos ac yn ystod gwyliau haf yr ysgol.
I fod yn gymwys i nofio am ddim, rhaid i chi feddu ar gerdyn nofio am ddim. Gellir lawrlwytho ffurflenni cais yma a gellir eu dychwelyd i unrhyw leoliad Casnewydd Fyw lle cewch gerdyn.

Canolfan Byw'n Actif
Dydd Sul 3pm - 4pm (Nofio lonydd  yn unig)

Canolfan Tenis a Nofio Ranbarthol

Dydd Sadwrn 1pm - 2pm (Nofio lonydd  yn unig)
 Dydd Sul  2pm - 3pm (Nofio lonydd  yn unig)

 

Nofio am Ddim i Bobl dros 60 oed

Gall pobl dros 60 oed nofio am ddim yn ystod amseroedd penodol yn unrhyw un o byllau Casnewydd Fyw. I fod yn gymwys i nofio am ddim, rhaid i chi feddu ar gerdyn nofio am ddim. Gellir lawrlwytho ffurflenni cais yma a gellir eu dychwelyd i unrhyw leoliad Casnewydd Fyw lle cewch gerdyn. Dewch â phrawf cymhwyster e.e. llyfr pensiwn, trwydded yrru ac ati.

Canolfan Byw'n Actif
Dydd Sadwrn 3.30pm - 4.30pm

Canolfan Tenis a Nofio Ranbarthol
Dydd Mercher 8am - 9am
Dydd Iau 1pm - 2pm & 2pm - 3pm
Dydd Sadwrn 3pm - 4pm
Dydd Sul 3pm - 4pm, 4pm - 5pm & 5pm - 6pm

Ydych chi'n nofio'n fwy rheolaidd – beth am roi cynnig ar ein haelodaeth dŵr i bobl 60+ oed?

 

Aelodau o’r Lluoedd Arfog a Chyn-filwyr

Gall aelodau o'r lluoedd arfog a chyn-filwyr nofio am ddim drwy'r flwyddyn mewn unrhyw sesiwn nofio i’r cyhoedd ac i oedolion yn unig yn unrhyw un o byllau Casnewydd Fyw  fod yn gymwys i nofio am ddim, rhaid i chi feddu ar Gerdyn Braint y Weinyddiaeth Amddiffyn. Am fwy o wybodaeth am y cynllun ewch i www.defencediscountservice.co.uk.

Rhaid archebu sesiynau nofio am ddim o flaen llaw, ewch i beth sydd ymlaen

Cadwch sesiwn nofio cyhoeddus ar yr adegau nofio am ddim a nodir uchod os ydych dan 16 oed neu dros 60 bydd y system yn dileu taliadau’n awtomatig.

 

 

Mae nofio am ddim yn bartneriaeth rhwng Llywodraeth Cymru a Casnewydd Fyw i annog pobl i fyw bywyd hapusach ac iachach.