oriel glan yr afon

Mae Oriel Glan yr Afon yn cynnal sbectrwm eang o arddangosfeydd celfyddydol amrywiol a chyffrous drwy gydol y flwyddyn. Rydym yn falch i gynnal arddangosfeydd gan artistiaid proffesiynol a datblygol, cerflunwyr, grwpiau cymunedol, ac ysgolion. 


O ffotograffiaeth i ffilm, tecstiliau i graffeg, celfyddyd gain i gelfyddyd perfformio, mae'r oriel yn llwyfan perffaith i arddangos gwaith i'r cannoedd o ymwelwyr sy'n dod i Lan yr Afon bob wythnos.
 

Er nad yw Glan yr Afon yn gallu agor ei drysau ar hyn o bryd mae ffenestri'r lleoliad wedi'u trawsnewid a'u troi'n arddangosfa o waith celf y gellir ei edmygu o'r tu allan i'r adeilad. Ar hyn o bryd gallwch gweld y gwaith isod gan CONSUMERSMITH a rhai darnau sy'n weddill o Celf ar y Bryn 2020.

Black silhouette over colourful background with the wording 'may Love Be What You Remember Most'

May love be what you remember most gan CONSUMERSMITH

Mae'r darn hwn, 'May love be what you remember most,' yn sefyll fel cofeb am fywyd a gollwyd yn ddiweddar. Yr henoed, y rhai sy'n agored i niwed, y bobl sy’n hunan-ynysu, y bobl unig, y gweddwon, y bobl mewn gofal na ellir ymweld â hwy drwy'r anhrefn byd-eang hwn a'r oes newydd.  

Fe'i gosodwyd yn wreiddiol ar y stryd ond yna symudodd i'w leoliad presennol yng Nglan yr Afon, lle gellir ei weld o'r tu allan drwy'r gwydr. 

 

Mae AJ Smith, sydd fel artist yn mynd o dan yr enw CONSUMERSMITH, yn creu gwaith sy'n llamu rhwng mynegiant haniaethol cyfoes a phortreadau celf pop/stryd. Mae'n beintiwr cyson sydd wedi gwerthu a chreu gwaith ledled y byd ac sy'n parhau i werthu a chreu gwaith ar gyfradd gyson - o gomisiynau preifat ar bapur neu gynfas i furluniau bach a mawr ar gyfer eiddo masnachol, ysgolion a chartrefi. Gyda'i wreiddiau mewn graffiti a chelf stryd, mae CONSUMERSMITH yn gwthio ffiniau hunanfynegiant gyda gwaith bywiog sy'n llawn symudiad, lliw a rhyddid.      

"Mae symudiad a lliw yn deall ei gilydd'' - Consumersmith  

Os oes gennych ddiddordeb mewn arddangos yn ein horiel e-bostiwch sally-anne.evans@newportlive.co.uk neu ffoniwch 01633 656757.