aelodaeth ffitrwydd i bawb!

Gallwch fyw bywyd iachach a hapusach gydag aelodaeth Casnewydd Fyw! 
Does dim ots os ydych chi'n gweithio allan yn rheolaidd neu os ydych chi'n ddechreuwyr llwyr, rydym ni yma i'ch cefnogi ac i'ch helpu i gyflawni eich nodau ffitrwydd. Gwell gweithio ar eich pen eich hun? Mae hynny’n iawn hefyd. Eich taith chi, eich ffordd chi!

Darganfyddwch Beth sydd wedi'i gynnwys yn Eich Aelodaeth

 

Oedolion

Oedolion

Aelodaeth lawn i oedolion 17-59 oed.

£40.65 /mis
£365.85 y flwyddyn gyda 3 mis am ddim, gan arbed £121.95 

Ymunwch ar-lein nawr

Oedolion ar Amseroedd Tawelach

Aelodaeth lawn i oedolion 17-59 oed. Oriau tawelwch yw hyd at 4pm bob dydd. 

£26.15 /mis
£235.35 y flwyddyn gyda 3 mis am ddim, gan arbed £73.50 

Ymunwch ar-lein nawr

Oedolyn Ifanc

Aelodaeth ffitrwydd ar gyfer aelodau rhwng 17 a 23 oed*

£20.35 /mis
£183.15 y flwyddyn gyda 3 mis am ddim, gan arbed £61.05

*Noder nad yw'r aelodaeth hon yn cynnwys chwaraeon racequet. 

Ymunwch ar-lein nawr

Gorsaf yn unig

Ar gyfer aelodau 17+ oed sydd ond eisiau defnyddio'r cyfleusterau yn yr Orsaf.

£25 /mis
£225 y flwyddyn gyda 3 mis am ddim, gan arbed £75

Ymunwch ar-lein nawr

Dros 60 oed

Aelodaeth lawn i oedolion rhwng 60 oed a throsodd.

£24.45 /mis
£220.05 y flwyddyn gyda 3 mis am ddim, gan arbed £73.35 

Ymunwch ar-lein nawr

Consesiynau

Rydym yn cynnig aelodaeth ratach i'r rhai ar fudd-daliadau penodedig a myfyrwyr.

£22.05 /mis
£198.45 y flwyddyn gyda 3 mis am ddim, gan arbed £66.15 

Ymunwch ar-lein nawr

Corfforaethol

Rydym yn cynnig aelodaeth ratach i'n partneriaid corfforaethol.

Gall gweithwyr y gwasanaethau brys, gweithwyr y GIG, personél y Lluoedd Arfog presennol a chyn-filwyr hefyd wneud cais am aelodaeth gorfforaethol. 

£33.65 /mis
£302.85 y flwyddyn gyda 3 mis am ddim, gan arbed £100.95

Ymunwch ar-lein nawr

Pobl ifanc

Pobl ifanc

Aelodaeth lawn i’r rhai 11 i 16 oed. 

£20.35 /mis
£183.15 y flwyddyn gyda 3 mis am ddim, gan arbed £61.05 

 

Ymunwch ar-lein nawr

Dosbarthiadau a Nofio’n Unig

Os ydych chi eisiau mynediad i'n dosbarthiadau neu nofio yn unig, mae gennym aelodaeth ar gyfer hynny hefyd!

Nofio i Oedolion yn Unig

Aelodaeth nofio yn unig ar gyfer oedolion 17-59 oed.  

£31.10 /mis

£279.90 y flwyddyn gyda 3 mis am ddim, gan arbed £93.30 

Ymunwch ar-lein nawr

Dosbarthiadau i Oedolion yn Unig

Aelodaeth dosbarthiadau ymarfer yn unig ar gyfer oedolion 17-59 oed.  

£30.50 /mis

£274.50 y flwyddyn gyda 3 mis am ddim, gan arbed £91.50

Ymunwch ar-lein nawr

Aqua 60

Aelodaeth nofio a dosbarthiadau dŵr i oedolion dros 60 oed.

£18.30 /mis

£164.70 y flwyddyn gyda 3 mis am ddim, gan arbed £54.90

Ymunwch ar-lein nawr

Am delerau ac amodau aelodaeth cliciwch yma 

Rhowch gynnig arni am ddim!

Os nad ydych wedi penderfynu eto, rhowch gynnig arnom ni am ddim am 3 diwrnod.

Cliciwch yma am eich pàs 3 diwrnod

Talu a Chwarae

Os nad oes gennych aelodaeth, gallwch barhau i fynychu ein dosbarthiadau a'n cyfleusterau. Cofrestrwch am ddim, mynediad hawdd at archebu a thalu ar-lein.

Cofrestri Nawr