Y dosbarth ymarfer corff I CHI!

Dewiswch o blith o ddosbarthiadau ymarfer corff yr wythnos. o Swmba i ddawnsio bol, o Kettlebells i Pound, mae gennym rywbeth i bawb! Boed am gynyddu eich trefn ymarfer, am roi tro ar offer newydd neu am fod yn hapusach ac yn iachach, mae gennym ddosbarth ymarfer corff delfrydol ar eich cyfer chi.

gweld beth sydd ymlaen

Archebu Dosbarth

Y ffordd hawsaf o archebu un o'n dosbarthiadau yw drwy app Casnewydd Fyw.  

lawrlwch nawr

 

Rhaghysbysebion Dosbarthiadau Ymarfer Corff

Ddim yn siwr beth i’w ddisgwyl yn ein dosbarthiadau ymarfer grŵp? Dyma raghysbysebion i rai o’n dosbarthiadau mwyaf poblogaidd i roi blas i chi o’r hyn i’w ddisgwyl.

GWELD Y RHAGHYSBYSEBION

 

Cymorth Personol

Oeddech chi'n gwybod bod gan aelodau hefyd fynediad at hyfforddiant mewn grwpiau bach, sesiynau 1 i 1 gyda hyfforddwr a gwiriadau iechyd?

mwy o wybodaeth

Beth sydd ymlaen

Os ydych yn aelod gallwch archebu ar-lein gan ddefnyddio'r dolenni isod. Neu gallwch ein ffonio ar 01633 656757 neu anfon e-bost atom yn [email protected].

Llwytho…

Sgroliwch i lawr am fwy o sesiynau

Dod yn aelod

Fel aelod Casnewydd Fyw gallwch fwynhau mynediad i bob dosbarth ymarfer corff a chymaint mwy, neu mae pob dosbarth yn costio £4.50.

Gweld aelodaeth