Eich taith chi, eich ffordd chi!

Does dim ots os ydych chi’n gwneud ymarfer corff yn rheolaidd neu’n ddechreuwr pur, rydyn ni yma i’ch helpu. Ymunwch â Chasnewydd Fyw fel aelod ac ymelwa o gymorth un i un yn rhan o'ch aelodaeth.

 

Croesawu Aelodau

Dewch i ddysgu beth gallwn ni ei gynnig, cwrdd â’r tîm ac asesu eich nodau a’ch amcanion.  Efallai eich bod yn aelod sy'n dychwelyd atom ac am gael gwybod am y dosbarthiadau diweddaraf, pa offer campfa newydd sydd ar gael neu am eich atgoffa’ch hun o gynllun y gampfa.

Bydd y rhaglen Croesawu Aelodau yn eich helpu i ddeall y cyfan sydd angen ei ddeall am eich aelodaeth, ein cyfleusterau a sut y gallwn eich cefnogi ar eich taith ffitrwydd.

Archebwch nawr

Gwiriad Iechyd

Gosod man cychwyn ar gyfer eich taith ffitrwydd gyda gwiriad iechyd. InBody (Canolfan Casnewydd a'r Felodrom) neu Tanita (Canolfan Pwll a Thenis) yw'r peiriannau a ddefnyddiwn i fesur metrigau'r corff ar gyfer yr unigolion drwy annibyniaeth bio-drydanol. Mae'n cymryd y mesur canlynol: pwysau, BMI, braster y corff % a distribuition, braster visceral (braster o amgylch organau mewnol), màs cyhyrau a dosbarthiad, lefelau hydradu a dwysedd esgyrn. Bydd y canlyniadau hyn wedyn yn cael eu lanlwytho'n awtomatig i'r Ap Iach ac Egnïol. 

Er mwyn paratoi ar gyfer y prawf hwn mae angen i ddefnyddwyr fod yn ymwybodol o'r canlynol:-

Ni ddylech ddefnyddio'r peiriant hwn os;

  • Mae gennych wneuthurwr paceg neu ddiffibriliwr wedi'i osod.
  • Rydych chi'n feichiog.
  • Dim ymarfer corff 4 awr cyn ei ddefnyddio.
  • Dim caffein nac alcohol 12 awr cyn ei ddefnyddio.
  • Dim bwyd 2 awr cyn ei ddefnyddio.
  • Dylech osgoi yn ystod y cylch mislif.
  • Rydym yn argymell bod aelodau'n archebu lle ar gyfer Archwiliad Iechyd bob 4 wythnos i fonitro cynnydd.

Ar hyn o bryd nid ydym yn cwblhau gwiriadau pwysedd gwaed oherwydd ymbellhau cymdeithasol.

Archebwch Nawr

Rhaglen

Cynllun ffitrwydd digidol personol y gallwch gael gafael arno’n unrhyw le, a grëwyd gan aelodau o’n tîm cymwys yn arbennig i chi. Bydd y cynllun ffitrwydd personol yn manylu ar y math o ymarferion sy'n briodol i chi, faint o bwysau i'w roi ar  y peiriannau, nifer y repiau, setiau, techneg a chynnydd.  Mae ein demos fideo yn dangos i chi sut i ymarfer yn ddiogel a chyflawni eich nodau. Gallwn hefyd eich helpu gyda ffyrdd newydd o hyfforddi o arferion rhanedig i byramidau. Gweler eich rhaglen ar yr App Healthy and Active, gwefan MyWellness neu gallwn hyd yn oed roi print digidol i chi. Gall eich rhaglen hefyd gynnwys prawf iechyd os dymunwch. 

Rydym yn argymell eich bod yn aildrefnu rhaglen pob 4 - 6 wythnos i fonitro eich cynnydd.

Mae rhaglen am ddim i aelodau neu’n £15 y sesiwn i bobl nad ydynt yn aelodau. 

Archebwch nawr

Un wrth un

Mae'n llawer mwy personol na rhaglen! Sesiwn wythnosol 30 munud 1 wrth 1 gyda hyfforddwr i'ch cadw'n frwdfrydig i gyrraedd eich nodau ffitrwydd.

Mae sesiynau 1 wrth 1 yn rhoi cyfle i chi gamu y tu hwnt i'ch parth cysur a rhoi cynnig ar unrhyw beth o focsio i kettlebells gyda chymorth ac arweiniad hyfforddwr, yn union fel y byddech chi gyda hyfforddwr personol.

Mae sesiwn unigol wythnosol am ddim i aelodau neu’n £15 y sesiwn i bobl nad ydynt yn aelodau. Gall aelodau hefyd gadw sesiynau unigol ychwanegol am £15 y sesiwn. 

Archebwch nawr

Sesiwn Sefydlu Biogylchu

Mae Biogylchu’n cynnig cyfundrefn hyfforddi amgen ac effeithlon i ddefnyddwyr a allai fod yn cychwyn arni, neu sydd am hybu perfformiad ar gyfer chwaraeon, colli pwysau neu adeiladu cryfder. Mae'n addas i ddechreuwyr a phobl sy'n actif yn rheolaidd a phawb rhwng y ddau begwn. 

Rhaid i ddefnyddwyr gwblhau sesiwn sefydlu Biogylchu, sy'n teilwra'r ymarfer at nodau ac amcanion personol, ymwrthedd, cyflymder a hyd yn oed  newid lleoliad y sedd fel y bo’n briodol.

Argymhellir bod aelodau'n lawrlwytho App Iach ac Actif Casnewydd Fyw ymlaen llaw i ddefnyddio Biogylchu a thracio’u canlyniadau. Os nad oes gennych ffôn neu ddyfais, gallwch brynu band arddwrn o'r dderbynfa.

​​​​

Archebwch Nawr

Ymgynghori â Hyfforddwyr

Trefnwch sgwrs ag un o’n hyfforddwyr i drafod sut y gallant eich helpu i gyflawni eich nodau ffitrwydd. 

Ar gael i’w harchebu am ddim i aelodau a phobl nad ydyn nhw’n aelodau.

Archebwch Nawr

Hyfforddiant mewn grwpiau Bach

Mae Sesiynau Hyfforddiant mewn Grwpiau Bach yn 30 munud o hyd, ac yn cael eu harwain gan hyfforddwr gydag uchafswm o 4 person yn y gampfa. 

Mae sesiynau Hyfforddiant mewn Grwpiau Bach yn cynnwys; Rig gym, ViPR, Functional Fit, HIIT a Chraidd. Mae'r sesiynau hyn yn ffordd wych o fagu hyder a chwrdd â'n hyfforddwyr cyn ymuno ag un o ein ddosbarthiadau ymarfer corff bob wythnos yn ein hamryw leoliadau.

Dim Ar Gael Ar Hyn O Bryd