Eich taith chi, eich ffordd chi!

Does dim ots os ydych chi’n gwneud ymarfer corff yn rheolaidd neu’n ddechreuwr pur, rydyn ni yma i’ch helpu. Ymunwch â Chasnewydd Fyw fel aelod ac ymelwa o gymorth un i un yn rhan o'ch aelodaeth.

 

Dysgu mwy am ein haelodaeth 

 

Croesawu Aelodau

Dewch i ddysgu beth gallwn ni ei gynnig, cwrdd â’r tîm ac asesu eich nodau a’ch amcanion.  Efallai eich bod yn aelod sy'n dychwelyd atom ac am gael gwybod am y dosbarthiadau diweddaraf, pa offer campfa newydd sydd ar gael neu am eich atgoffa’ch hun o gynllun y gampfa.

Bydd y rhaglen Croesawu Aelodau yn eich helpu i ddeall y cyfan sydd angen ei ddeall am eich aelodaeth, ein cyfleusterau a sut y gallwn eich cefnogi ar eich taith ffitrwydd.

Dim Ar Gael Ar Hyn O Bryd

Gwiriad Iechyd

Gosod man cychwyn ar gyfer eich taith ffitrwydd gyda gwiriad iechyd. InBody (Canolfan Casnewydd a'r Felodrom) neu Tanita (Canolfan Pwll a Thenis) yw'r peiriannau a ddefnyddiwn i fesur metrigau'r corff ar gyfer yr unigolion drwy annibyniaeth bio-drydanol. Mae'n cymryd y mesur canlynol: pwysau, BMI, braster y corff % a distribuition, braster visceral (braster o amgylch organau mewnol), màs cyhyrau a dosbarthiad, lefelau hydradu a dwysedd esgyrn. Bydd y canlyniadau hyn wedyn yn cael eu lanlwytho'n awtomatig i'r Ap Iach ac Egnïol. 

Er mwyn paratoi ar gyfer y prawf hwn mae angen i ddefnyddwyr fod yn ymwybodol o'r canlynol:-

Ni ddylech ddefnyddio'r peiriant hwn os;

  • Mae gennych wneuthurwr paceg neu ddiffibriliwr wedi'i osod.
  • Rydych chi'n feichiog.
  • Dim ymarfer corff 4 awr cyn ei ddefnyddio.
  • Dim caffein nac alcohol 12 awr cyn ei ddefnyddio.
  • Dim bwyd 2 awr cyn ei ddefnyddio.
  • Dylech osgoi yn ystod y cylch mislif.
  • Rydym yn argymell bod aelodau'n archebu lle ar gyfer Archwiliad Iechyd bob 4 wythnos i fonitro cynnydd.

Ar hyn o bryd nid ydym yn cwblhau gwiriadau pwysedd gwaed oherwydd ymbellhau cymdeithasol.

Dim Ar Gael Ar Hyn O Bryd

Rhaglen

Cynllun ffitrwydd digidol personol y gallwch gael gafael arno’n unrhyw le, a grëwyd gan aelodau o’n tîm cymwys yn arbennig i chi. Bydd y cynllun ffitrwydd personol yn manylu ar y math o ymarferion sy'n briodol i chi, faint o bwysau i'w roi ar  y peiriannau, nifer y repiau, setiau, techneg a chynnydd.  Mae ein demos fideo yn dangos i chi sut i ymarfer yn ddiogel a chyflawni eich nodau. Gallwn hefyd eich helpu gyda ffyrdd newydd o hyfforddi o arferion rhanedig i byramidau. Gweler eich rhaglen ar yr App Healthy and Active, gwefan MyWellness neu gallwn hyd yn oed roi print digidol i chi. Gall eich rhaglen hefyd gynnwys prawf iechyd os dymunwch. 

Rydym yn argymell eich bod yn aildrefnu rhaglen pob 4 - 6 wythnos i fonitro eich cynnydd.

Mae rhaglen am ddim i aelodau neu’n £15 y sesiwn i bobl nad ydynt yn aelodau. 

Dim Ar Gael Ar Hyn O Bryd

Un wrth un

Mae'n llawer mwy personol na rhaglen! Sesiwn wythnosol 30 munud 1 wrth 1 gyda hyfforddwr i'ch cadw'n frwdfrydig i gyrraedd eich nodau ffitrwydd.

Mae sesiynau 1 wrth 1 yn rhoi cyfle i chi gamu y tu hwnt i'ch parth cysur a rhoi cynnig ar unrhyw beth o focsio i kettlebells gyda chymorth ac arweiniad hyfforddwr, yn union fel y byddech chi gyda hyfforddwr personol.

Mae sesiwn unigol wythnosol am ddim i aelodau neu’n £15 y sesiwn i bobl nad ydynt yn aelodau. Gall aelodau hefyd gadw sesiynau unigol ychwanegol am £15 y sesiwn. 

Dim Ar Gael Ar Hyn O Bryd

Hyfforddiant mewn grwpiau Bach

Mae Sesiynau Hyfforddiant mewn Grwpiau Bach yn 30 munud o hyd, ac yn cael eu harwain gan hyfforddwr gydag uchafswm o 4 person yn y gampfa. 

Mae sesiynau Hyfforddiant mewn Grwpiau Bach yn cynnwys; Rig gym, ViPR, Functional Fit, HIIT a Chraidd. Mae'r sesiynau hyn yn ffordd wych o fagu hyder a chwrdd â'n hyfforddwyr cyn ymuno ag un o ein ddosbarthiadau ymarfer corff bob wythnos yn ein hamryw leoliadau.

Dim Ar Gael Ar Hyn O Bryd