Canolfan Tennis a Nofio Ranbarthol

Cyrraedd y Ganolfan Tenis a Nofio Ranbarthol

Mae Canolfan Tenis a Nofio Ranbarthol ym Mhentref Chwaraeon Rhyngwladol Casnewydd ynghyd â Felodrom Cenedlaethol Cymru Geraint Thomas a Stadiwm Casnewydd yn ardal Llyswyry yng Nghasnewydd. 

Ar yr un safle, er nad yw’n cael ei reoli gan Newport Live, mae Parc y Ddraig gyda Chanolfan Genedlaethol Datblygu Pêl-droed Cymru.

Cyfeiriad: Pentref Chwaraeon Rhyngwladol Casnewydd, Spytty Boulevard , Casnewydd, NP19 4RA

Google Maps

Trwy yrru o’r gorllewin (Caerdydd)
O'r M4, Cyffordd 28, yr allanfa i'r A48 tua'r A467 Casnewydd/Rhisga. Wrth y gylchfan gyntaf, cymerwch y drydedd allanfa i'r Ffordd Ddosbarthu Ddeheuol. Wrth yr ail gylchfan, cymerwch y drydedd allanfa i Docks Way/y Ffordd Ddosbarthu Ddeheuol. Wrth y drydedd gylchfan, cymerwch yr allanfa gyntaf ac arhoswch ar y Ffordd Ddosbarthu Ddeheuol. Wrth y bedwaredd gylchfan, cymerwch yr ail allanfa ac arhoswch ar y Ffordd Ddosbarthu Ddeheuol. Wrth y bumed gylchfan, cymerwch yr ail allanfa ac arhoswch ar y Ffordd Ddosbarthu Ddeheuol. Wrth y chweched gylchfan, cymerwch y bedwaredd allanfa ac arhoswch ar y Ffordd Ddosbarthu Ddeheuol. Trowch i'r chwith i Langland Way. Yna trowch i'r chwith cyntaf, yna trowch i'r dde. Gallwch wedyn naill ai fynd yn eich blaen i'r felodrom neu droi i'r dde i gyrraedd y Ganolfan Tennis a Nofio.

Trwy yrru o’r Dwyrain (Cas-gwent)
O’r M4, Cyffordd 24, cymerwch yr allanfa A48/A449 i Gasnewydd. Cadwch i'r chwith, dilynwch yr arwyddion tua chanol y ddinas ac ymuno’n raddol â Ringland Way/y Ffordd Ddosbarthu Ddeheuol. Wrth y gylchfan gyntaf, cymerwch yr ail allanfa ac arhoswch ar y Ffordd Ddosbarthu Ddeheuol. Wrth yr ail gylchfan, cymerwch yr ail allanfa ac arhoswch ar y Ffordd Ddosbarthu Ddeheuol. Wrth y drydedd gylchfan, cymerwch yr allanfa gyntaf ac arhoswch ar y Ffordd Ddosbarthu Ddeheuol. Wrth y bedwaredd gylchfan, cymerwch y drydedd allanfa ac arhoswch ar y Ffordd Ddosbarthu Ddeheuol. Wrth y bumed gylchfan, cymerwch yr ail allanfa ac arhoswch ar y Ffordd Ddosbarthu Ddeheuol. Trowch i'r chwith i Langland Way. Yna trowch i'r chwith cyntaf, yna trowch i'r dde. Gallwch wedyn naill ai fynd yn eich blaen i'r felodrom neu droi i'r dde i gyrraedd y Ganolfan Tennis a Nofio. 

Ar Drafnidiaeth Gyhoeddus

Llwybrau yno o'r orsaf fysus, bws 43, 74 ac X74
Llwybrau’n ôl i’r orsaf fysus, bws 42, 74 ac X74.

Lle Parcio ar gyfer y Ganolfan Tenis a Nofio Ranbarthol

Mae lle parcio am ddim ar gael i'r holl leoliadau ym Mhentref Chwaraeon Rhyngwladol Casnewydd. 

Felodrom Cenedlaethol Cymru Geraint Thomas

Cyrraedd Felodrom Cenedlaethol Cymru Geraint Thomas

Mae Felodrom Cenedlaethol Cymru Geraint Thomas ym Mhentref Chwaraeon Rhyngwladol Casnewydd ynghyd â'r Ganolfan Tennis a Nofio Ranbarthol a Stadiwm Casnewydd yn ardal Lyswyry yng Nghasnewydd. 

Ar yr un safle, er nad yw’n cael ei reoli gan Newport Live, mae Parc y Ddraig gyda Chanolfan Genedlaethol Datblygu Pêl-droed Cymru.

Cyfeiriad: Pentref Chwaraeon Rhyngwladol Casnewydd, Ffordd y Felodrom, Casnewydd, NP19 4RB

Google Maps

Trwy yrru o’r gorllewin (Caerdydd)
O'r M4, Cyffordd 28, yr allanfa i'r A48 tua'r A467 Casnewydd/Rhisga. Wrth y gylchfan gyntaf, cymerwch y drydedd allanfa i'r Ffordd Ddosbarthu Ddeheuol. Wrth yr ail gylchfan, cymerwch y drydedd allanfa i Docks Way/y Ffordd Ddosbarthu Ddeheuol. Wrth y drydedd gylchfan, cymerwch yr allanfa gyntaf ac arhoswch ar y Ffordd Ddosbarthu Ddeheuol. Wrth y bedwaredd gylchfan, cymerwch yr ail allanfa ac arhoswch ar y Ffordd Ddosbarthu Ddeheuol. Wrth y bumed gylchfan, cymerwch yr ail allanfa ac arhoswch ar y Ffordd Ddosbarthu Ddeheuol. Wrth y chweched gylchfan, cymerwch y bedwaredd allanfa ac arhoswch ar y Ffordd Ddosbarthu Ddeheuol. Trowch i'r chwith i Langland Way. Yna trowch i'r chwith cyntaf, yna trowch i'r dde. Gallwch wedyn naill ai fynd yn eich blaen i'r felodrom neu droi i'r dde i gyrraedd y Ganolfan Tennis a Nofio.

Trwy yrru o’r Dwyrain (Cas-gwent)
O’r M4, Cyffordd 24, cymerwch yr allanfa A48/A449 i Gasnewydd. Cadwch i'r chwith, dilynwch yr arwyddion tua chanol y ddinas ac ymuno’n raddol â Ringland Way/y Ffordd Ddosbarthu Ddeheuol. Wrth y gylchfan gyntaf, cymerwch yr ail allanfa ac arhoswch ar y Ffordd Ddosbarthu Ddeheuol. Wrth yr ail gylchfan, cymerwch yr ail allanfa ac arhoswch ar y Ffordd Ddosbarthu Ddeheuol. Wrth y drydedd gylchfan, cymerwch yr allanfa gyntaf ac arhoswch ar y Ffordd Ddosbarthu Ddeheuol. Wrth y bedwaredd gylchfan, cymerwch y drydedd allanfa ac arhoswch ar y Ffordd Ddosbarthu Ddeheuol. Wrth y bumed gylchfan, cymerwch yr ail allanfa ac arhoswch ar y Ffordd Ddosbarthu Ddeheuol. Trowch i'r chwith i Langland Way. Yna trowch i'r chwith cyntaf, yna trowch i'r dde. Gallwch wedyn naill ai fynd yn eich blaen i'r felodrom neu droi i'r dde i gyrraedd y Ganolfan Tennis a Nofio. 

Ar Drafnidiaeth Gyhoeddus

Llwybrau yno o'r orsaf fysus, bws 43, 74 ac X74
Llwybrau’n ôl i’r orsaf fysus, bws 42, 74 ac X74.

Lle Parcio ar gyfer Felodrom Cenedlaethol Cymru Geraint Thomas

Mae lle parcio am ddim ar gael i'r holl leoliadau ym Mhentref Chwaraeon Rhyngwladol Casnewydd. 

Canolfan Byw’n Actif

Cyrraedd y Ganolfan Byw’n Actif

Mae'r Ganolfan Byw'n Actif wedi'i lleoli yn Ysgol Uwchradd Casnewydd yn yr ardal Betws yng Nghasnewydd. 

Cyfeiriad: Canolfan Byw’n Actif, Ysgol Uwchradd Casnewydd, Betws, Casnewydd, NP20 7YB
Google Maps

Trwy Yrru
O'r M4, Cyffordd 26, yr allanfa i'r A4051, yr allanfa i Gwmbrân/Gasnewydd Wrth y gylchfan, cymerwch y troad cyntaf i Malpas Road (A4051). Trowch i'r chwith i Bettws Lane. Trowch i'r chwith i Heol Senni. Bydd Ysgol Uwchradd Casnewydd a’r Ganolfan Byw’n Actif ar y dde. 

Ar Drafnidiaeth Gyhoeddus
Defnyddiwch lwybrau 15 a 16 Bws Casnewydd
15/16 BETWS

Parcio yn y Ganolfan Byw'n Actif

Mae parcio am ddim i gwsmeriaid ar gael ar y safle. 

Stadiwm Casnewydd

Cyrraedd Stadiwm Casnewydd

Mae Stadiwm Casnewydd ym Mhentref Chwaraeon Rhyngwladol Casnewydd ynghyd â Felodrom Cenedlaethol Cymru Geraint Thomas a’r Ganolfan Tennis a Nofio Ranbarthol yn ardal Lyswyry yng Nghasnewydd. 

Ar yr un safle, er nad yw’n cael ei reoli gan Newport Live, mae Parc y Ddraig gyda Chanolfan Genedlaethol Datblygu Pêl-droed Cymru.

Cyfeiriad: Fordd y Stadiwm, Casnewydd, NP19 4PT
Google Maps

Trwy yrru o’r gorllewin (Caerdydd)
O'r M4, Cyffordd 28, yr allanfa i'r A48 tua'r A467 Casnewydd/Rhisga. Wrth y gylchfan gyntaf, cymerwch y drydedd allanfa i'r Ffordd Ddosbarthu Ddeheuol. Wrth yr ail gylchfan, cymerwch y drydedd allanfa i Docks Way/y Ffordd Ddosbarthu Ddeheuol. Wrth y drydedd gylchfan, cymerwch yr allanfa gyntaf ac arhoswch ar y Ffordd Ddosbarthu Ddeheuol. Wrth y bedwaredd gylchfan, cymerwch yr ail allanfa ac arhoswch ar y Ffordd Ddosbarthu Ddeheuol. Wrth y bumed gylchfan, cymerwch yr ail allanfa ac arhoswch ar y Ffordd Ddosbarthu Ddeheuol. Wrth y chweched gylchfan, cymerwch y bedwaredd allanfa ac arhoswch ar y Ffordd Ddosbarthu Ddeheuol. Trowch i'r chwith i Langland Way. Yna trowch i'r chwith cyntaf, yna trowch i'r dde. Gallwch wedyn naill ai fynd yn eich blaen i'r felodrom neu droi i'r dde i gyrraedd y Ganolfan Tennis a Nofio.

Trwy yrru o’r Dwyrain (Cas-gwent)
O’r M4, Cyffordd 24, cymerwch yr allanfa A48/A449 i Gasnewydd. Cadwch i'r chwith, dilynwch yr arwyddion tua chanol y ddinas ac ymuno’n raddol â Ringland Way/y Ffordd Ddosbarthu Ddeheuol. Wrth y gylchfan gyntaf, cymerwch yr ail allanfa ac arhoswch ar y Ffordd Ddosbarthu Ddeheuol. Wrth yr ail gylchfan, cymerwch yr ail allanfa ac arhoswch ar y Ffordd Ddosbarthu Ddeheuol. Wrth y drydedd gylchfan, cymerwch yr allanfa gyntaf ac arhoswch ar y Ffordd Ddosbarthu Ddeheuol. Wrth y bedwaredd gylchfan, cymerwch y drydedd allanfa ac arhoswch ar y Ffordd Ddosbarthu Ddeheuol. Wrth y bumed gylchfan, cymerwch yr ail allanfa ac arhoswch ar y Ffordd Ddosbarthu Ddeheuol. Trowch i'r chwith i Langland Way. Yna trowch i'r chwith cyntaf, yna trowch i'r dde. Gallwch wedyn naill ai fynd yn eich blaen i'r felodrom neu droi i'r dde i gyrraedd y Ganolfan Tennis a Nofio. 

Ar Drafnidiaeth Gyhoeddus

Llwybrau yno o'r orsaf fysus, bws 43, 74 ac X74
Llwybrau’n ôl i’r orsaf fysus, bws 42, 74 ac X74.

Lle Parcio ar gyfer Stadiwm Casnewydd

Mae lle parcio am ddim ar gael i'r holl leoliadau ym Mhentref Chwaraeon Rhyngwladol Casnewydd. 

Theatr a Chanolfan Gelfyddydau Glan yr Afon

Cyrraedd Theatr a Chanolfan Gelfyddydau Glan yr Afon 

Mae Theatr a Chanolfan Gelfyddydau Glan yr Afon gyferbyn â’r brif orsaf fysus a chanolfan siopa Friars Walk, ac yn daith gerdded 10 munud o orsaf drenau Casnewydd. 

Cyfeiriad: Glan yr Afon, Ffordd y Brenin, Casnewydd, NP20 1HG 

Google Maps

Wrth Yrru O’r M4 (Cyffordd 26) dilynwch yr arwyddion i ganol y ddinas ar hyd Malpas Road (A4051), o dan y draphont ac ar hyd Ffordd y Brenin. Mae Glan yr Afon ar yr ochr chwith. Yn union heibio’r adeilad mae tro chwith i faes parcio awyr agored bach ger adeilad Alacrity a'r maes parcio preifat â giât.

Mae'n bosibl gollwng a chasglu'n union y tu allan i'r adeilad, trwy wasgu'r seiniwr ger yr atalfa fynediad wrth ochr yr adeilad sy’n agos i’r castell. Er mwyn cael mynd trwy’r atalfa fynediad hon, mae angen i chi fynd dros y gylchfan a dod i lawr gan aros yn y lôn ar y chwith.

Ar Drafnidiaeth Gyhoeddus
Mae pob un o lwybrau Casnewydd wedi'u lleoli'n dda ar gyfer Glan yr Afon gan ei bod gyferbyn â'r orsaf fysus.

Parcio ar gyfer Glan yr Afon

Mae maes parcio talu ac arddangos bach ar hyd Glan yr Afon heibio adeilad Alacrity. Mae lle parcio hefyd o dan Ganolfan Siopa Friars Walk ac ym Maes Parcio Aml-lawr Canolfan Ffordd y Brenin.