Llogi Corfforaethol a Chyfleoedd

Yn Casnewydd Fyw, ein gweledigaeth yw ysbrydoli pobl Casnewydd a thu hwnt i fod yn hapusach ac yn iachach ac mae gennym lawer o ffyrdd y gallwn eich helpu i gyflawni nodau eich busnes a chefnogi eich sefydliad. 
 

Nawdd 

Fel elusen, rydym yn dibynnu ar gymorth busnesau a sefydliadau i helpu i ddatblygu ein gwaith allgymorth. Noddi ein rhaglenni a'n gweithgareddau cymunedol yw'r ffordd berffaith o wella eich brand a chefnogi'r gymuned leol. 

Mwy o wybodaeth

 

Hysbysebu 

Gyda saith lleoliad ar draws Casnewydd yn cael eu hymweld gan gannoedd o filoedd o bobl bob blwyddyn, mae gennym amrywiaeth o gyfleoedd hysbysebu i'ch helpu i hyrwyddo eich busnes neu'ch sefydliadau.

Mae ein hysbysebu yn cynnwys hysbysebu baneri arddangos posteri a thaflenni, hysbysebu teledu digidol, negeseuon e-bost a chyfryngau cymdeithasol, byrddau trac, rhaglenni theatr a mwy. 

I drafod pecyn wedi'i deilwra sy'n addas i'ch amcanion busnes neu sefydliad, cysylltwch â sales@newportlive.co.uk neu ffoniwch 01633 656757.

 

Llogi

Ar draws ein lleoliadau mae gennym amrywiaeth o ystafelloedd, mannau digwyddiadau, lleiniau a chyrtiau ar gael i'w llogi. Mae'r rhain yn addas ar gyfer cynadleddau, arddangosfeydd, priodasau, sesiynau hyfforddi neu gyfarfodydd gyda rhai o'r cyfleusterau technegol gorau a gynigir.

Mwy o wybodaeth

Cynnal a Digwyddiadau

Mae gennym amrywiaeth o ddigwyddiadau byw sy'n berffaith ar gyfer croesawu gwesteion, gwobrwyo gweithwyr ac adeiladu tîm. Gallai'r rhain gynnwys mynychu'r theatr, cymryd rhan mewn seiclo ar y trac neu weithgareddau chwaraeon a chelfyddydol eraill.

cysylltwch â ni i ddarganfod mwy

Aelodaeth ffitrwydd

Rydym yn cynnig aelodaeth gorfforaethol ar gyfer sefydliadau a busnesau.
I fod yn gymwys ar gyfer yr aelodaeth hon, mae angen i chi gael 5 neu fwy o aelodau o un sefydliad. O ddim ond £28 y mis, gallwch gael nofio diderfyn, campfa, dosbarthiadau ffitrwydd a chwaraeon raced.

Mwy o wybodaeth

Methu dod o hyd i rywbeth?

Gallwn fod yn hyblyg a theilwra ein pecynnau a'n gwasanaethau i weddu i'ch anghenion.

cysylltwch â ni i drafod eich gofynion