Llogi Ni

Ar draws ein lleoliadau mae gennym amrywiaeth o ystafelloedd, mannau digwyddiadau, lleiniau a chyrtiau ar gael i'w llogi. Mae'r rhain yn addas ar gyfer cynadleddau, arddangosfeydd, priodasau, sesiynau hyfforddi neu gyfarfodydd gyda rhai o'r cyfleusterau technegol gorau a gynigir.

wide outdoor football field at active living centre

Canolfan Byw’n Actif

Mae’r Ganolfan Byw'n Actif yn rhan o Ysgol Gyfun Casnewydd ym Mettws a chanddi nifer o ystafelloedd bach, prif neuadd a stiwdio ddawns sydd ar gael i'w llogi.

 

 

Tudalen y lleoliad
outside building of the newport centre venue

Canolfan Casnewydd

Gall Canolfan Casnewydd ddarparu ar gyfer cynadleddau ac arddangosfeydd mawr yn y brif neuadd ac mae ystafelloedd digwyddiadau llai ar gael ar gyfer partïon, cyfarfodydd a seminarau. Mae gan y brif neuadd a'r ystafell Castell ddolen glyw. Gallwn hefyd ddarparu te a choffi, ciniawau bwffe a phrydau ffurfiol.

Tydalen y lleoliad
outside building of the Velodrome venue

Pentref Chwaraeon Rhyngwladol Casnewydd

Mae gan y Pentref Chwaraeon swyddogaeth ac ystafelloedd cyfarfod yn Felodrom Cenedlaethol Cymru Geraint Thomas, Stadiwm Casnewydd a'r Ganolfan Tenis a Nofio Ranbarthol 
Mae gennym fyrddau gwyn a chyfarpar taflunydd sy'n addas ar gyfer swyddogaethau busnes, cyrsiau hyfforddi a defnydd hamdden.

Tudalen y lleoliad
outside shot of the Riverfront venue

Theatr a Chanolfan Gelfyddydau Glan yr Afon

Yn enwog am ei chyfuniad unigryw o berfformiadau, mae gan y lleoliad ddwy theatr, dwy oriel gelf, stiwdio ddawns, ystafell gynadledda, tair ystafell gweithdy/digwyddiadau, bar, caffi a chynteddi sydd ar gael i'w llogi. Gall Glan yr Afon gynnig lleoliad dramatig a chofiadwy ar gyfer cynadleddau, digwyddiadau, cyfarfodydd, cyflwyniadau, hyfforddiant, corfforaethol difyr a mwy.
 

Tudalen y lleoliad
outside building of the connect centre venue

Canolfan Gysylltu

Mae gan y Ganolfan Gysylltu amrywiaeth o ystafelloedd cyfarfod a chyfleusterau chwaraeon i’w llogi ar gyfer cynadleddau a digwyddiadau preifat. Gallwn ddarparu ar gyfer cyfarfodydd yn null ystafell fwrdd, cabare neu theatr, gan ddibynnu ar eich gofynion.

 

 

 

Llyfryn Llogi

diddordeb mewn llogi lleoliad?

Rhowch alwad i’n tîm archebu ar 01633 656757 neu e-bostiwch: enquiries@newportlive.co.uk i drafod eich union ofynion. Gall ein lleoliadau hyblyg a chyfeillgar addasu i'ch gofynion a chynnig nifer o opsiynau arlwyo i chi.