Diweddariad Rhagfyr 2020

Oherwydd effaith y Coronafeirws ar y sector theatr a diwylliant, mae'n annhebygol ar hyn o bryd y byddwn yn dechrau archebu digwyddiadau byw (gyda chynulleidfa) yn Theatr y Stiwdio cyn mis Medi 2021 ar y cynharaf. Mae nifer o bethau sy’n ansicr o hyd ynghylch y drefn a’r cynllunio y bydd eu hangen i ddod â chynulleidfaoedd yn ôl i'r theatr yn ddiogel, yr ydym yn gweithio drwyddynt ar hyn o bryd. Rydym yn dal yn awyddus i glywed gennych felly os oes gennych gynhyrchiad sydd ar gael i fynd ar daith/i’w gyflwyno o dymor yr hydref 2021, cysylltwch â ni i ddechrau trafod yn [email protected]

Theatr y Stiwdio

 Mae ein Theatr Stiwdio yn gartref i ddigwyddiadau byw ar draws ffurfiau ar y celfyddydau. Mae’n ofod yng nghanol Casnewydd a ddylai gyffroi, adlonni, ysbrydoli ac yn bwysicach fyth, dylai dod â’n cymuned amlddiwylliannol ac amrywiol ynghyd. Man cyfarfod i bawb. Rhaglen uchelgeisiol sy’n dod â phrofiadau a storïau anhepgor o bob cwr o Gymru a’r byd i ddinas Casnewydd.

Gloved hands holding cardboard house

Canllawiau Rhaglennu Theatr Stiwdio

Os oes gennych ddarn o waith y credwch a allai weithio fel rhan o'n rhaglen, mae croeso i chi gysylltu â ni ar [email protected] Rheolir y cyfeiriad e-bost gan Leah Roberts, ein Rhaglennydd, a’n Cynhyrchydd Creadigol, Olivia Harris.

Tiered seating in the studio theatre

Trosolwg Technegol o’r Theatr Stiwdio


Mae gennym ddwy theatr yng Nglan yr afon. Y Theatr Stiwdio yw’r lleiaf a’r mwyaf agos atoch. Mae’r Stiwdio yn ofod theatr amlddefnydd gwych. Mae lle ynddi ar gyfer cynulleidfa o 128 mewn arddull theatr ar letem neu 100 yn arddull cabaret yn wastad ar y llawr. Mae opsiwn cael seddi ymwthiol neu ar ffurf cylch hefyd. Bydd y cynllun hwn yn lleihau capasiti felly bydd angen trafod gyda’r tîm cyn cytuno ar faint cynulleidfa.

 

Man stood at a bus stop in a grey hoodie.jpg

Cyd-gynhyrchiad

Mae ein tîm bob amser yn chwilio am gwmnïau i gydweithio a chyd-gynhyrchu â nhw.