teuluoedd a phlant

Mae Glan yr Afon yn lleoliad sy'n ystyriol o deuluoedd ac rydym am sicrhau ei fod mor hawdd a di-straen â phosibl i chi a'ch teulu ymweld â ni!

Gallwch ddod â'r teulu oll i ddewis eang o ddigwyddiadau yn Nglan yr Afon gan gynnwys sioeau teuluol yn y theatr, y sinema, dangosiadau ffilm cyfforddus ac amrywiaeth o weithdai a gweithgareddau hanner tymor. Mwynhewch sioe fyw gyda'ch gilydd, gadewch i'ch dychymyg gymryd drosodd mewn gweithdy neu anogwch ochr greadigol eich plant yn ystod ymweliad â Glan yr Afon.

 

adults and children performing on a stage in cinderella panto

Costyngiadau tocynnau teulu

Mae gostyngiadau tocynnau teulu ar gael ar rai sioeau theatr gan gynnwys panto, ac mae tocynnau ar gyfer sgriniadau ffilm addas i deuluoedd yn dechrau o gyn lleied â £3. Gall babanod a rhai bach dan 2 oed ddod i eistedd ar lin oedolyn am ddim. Mae gennym hefyd ddangosiadau sinema addas i fabanod o'r enw 'For Crying Out Loud' sy'n digwydd ar fore Llun. 

Group of young people on stage singing

Gweithdai

Mae gennym amrywiaeth o weithdai amser tymor wythnosol yn Nglan yr Afon sy'n darparu ar gyfer pob oedran gan gynnwys sesiynau Plant Bach, Brêcddawnsio a Theatr Ieuenctid. Dros hanner tymor mae gweithdai arbennig gan gynnwys rhai Minecraft, Clwb Sinema, Clwb Lego a Dosbarthiadau Meistr Theatr. 

 

Family Arts Standards logo.jpg

Safonau Celfyddydau Teulu

Mae Glan yr Afon yn falch o fod yn aelod o'r Safon Gelfyddydol Deuluol, nod ansawdd cydnabyddedig ledled y DU sy'n dangos rhagoriaeth mewn darpariaeth deuluol. Dysgwch fwy amdano yma: www.familyartsstandards.com

 

a young child colouring with pencils

Gweithgareddau Gwyliau i Blant

Rydyn ni’n cynnig ystod wych o weithgareddau i blant o bob oedran yn ystod gwyliau'r ysgol. O’r Gwersyll Chwaraeon a Chelf a gwersi beicio i blant, gwersylloedd nofio i sinema i’r teulu cyfan; mae gennym weithgareddau i bawb yng Nghasnewydd Fyw.