Mwynhewch wneud ymarfer corff yn unrhyw o ein gampfeydd!

Mae ein campfeydd wedi eu lleoli ar hyd a lled y ddinas, yn y Ganolfan Tenis a Nofio Ranbarthol, Felodrom Cenedlaethol Cymru Geraint Thomas, Canolfan Casnewydd a'r Ganolfan Byw’n Actif.

 

Rhaid archebu sesiynau campfa ymlaen llaw

Archebwch yma

Canolfan Casnewydd

Mae campfa Canolfan Casnewydd yn cynnwys system aerdymheru lawn ynghyd ag amrywiaeth o orsafoedd cardiofasgwlaidd ac ymwrthedd Technogym a phwysau rhydd.

 

mwy am y lleoliad hwn

Canolfan Tenis a Nofio Ranbarthol 

Mae'r Ganolfan Tenis a Nofio Ranbarthol yn cynnal gampfa sy'n cynnwys Biocircuit, rhaglen hyfforddiant cyflawn sy'n gweddu eich corff ac yn amserlennu berffaith.

 

 

mwy am y leoliad hwn

Felodrom Genedlaethol Cymru Geraint Thomas

Mae dros 100 o orsafoedd ffitrwydd, gyda chyfarpar ar gyfer hyfforddiant cryfder a chardiofasgwlaidd i’ch helpu i gyflawni eich amcanion ffitrwydd.  Mae gennym hefyd ystafell pwysau rhydd benodol gyda 23 o orsafoedd. 

 

mwy am y lleoliad hwn

Canolfan Byw'n Actif

Mae campfa’r Ganolfan Byw'n Actif yn fach ond yn wych, gydag  20 o orsafoedd cardiofasgwlaidd a 6 gorsaf gwrthiant Technogym. Mae ynddi bopeth sydd ei angen arnoch ar gyfer y ymarfer perffaith.

 

mwy am y lleoliad hwn

Aelodaeth y Campfa

Fel aelod o Gasnewydd Fyw gallwch ddefnyddio unrhyw un o'r campfeydd hyn a chymaint mwy, neu fel arall mae cost o £4.50 y sesiwn.

Gweld aelodaeth