Rydym yn sefydlu Rhwydwaith Cerdded ar draws hybiau cymunedol Casnewydd, gan gynnal teithiau tywys fel y gallwch gwrdd â phobl o'r un anian sydd am wneud mwy ar droed.

 

Bydd y llwybrau cerdded yn cael eu cynllunio i fwynhau parciau ac atyniadau Casnewydd fel y gall pobl weld y gall cerdded fod yn ddewis arall da i deithio mewn car i gyrraedd llawer o leoedd.

Bydd ein sesiynau yn cael eu cynnal gan arweinwyr cerdded hyfforddedig ar gyflymder hamddenol, heb adael neb ar ôl. Mae'r holl deithiau cerdded am ddim ac yn agored i bawb. Rhaid i bawb o dan 18 oed fod yng nghwmni oedolyn neu warcheidwad.

Mae’r teithiau cerdded yn cael eu categoreiddio i dair lefel: "Hawdd," "Cymedrol," ac "Anodd." Os nad ydych yn gyfarwydd â cherdded yn rheolaidd, rydym yn eich cynghori'n gryf i ddechrau gydag un o'n teithiau cerdded "Hawdd" i asesu eich cysur a'ch addasrwydd ar gyfer y gweithgaredd.

Gwisgwch yn unol â'r tywydd. Rydym yn argymell gwisgo esgidiau ymarfer neu esgidiau cerdded. Er y gallai esgidiau agored, sandalau ac esgidiau cynfas fod yn gyfforddus yn ystod amodau sych, efallai na fyddant yn addas os yw'n bwrw glaw neu os ydym yn dod ar draws llwybrau mwdlyd.

Archebwch Nawr      GWELER EIN FAQS MOMENTWM      Cysylltu â ni

Ymuno Â'n Cylchlythyr

Cewch y newyddion diweddaraf a diweddariadau ynghylch Momentwm, gan gynnwys sesiynau, digwyddiadau a chymorth i fusnesau sydd am fod yn gyflogwr sy’n hyrwyddo beicio.

Cofrestru Nawr