Rydym yn annog busnesau lleol i gefnogi eu gweithwyr sy’n dymuno cymudo i'r gwaith yn llesol. Gallwn gynnig cyngor ymarferol ar gyfleusterau, gweithdai am ddim i gynyddu hyder wrth feicio, yn ogystal â sesiynau sgiliau cynnal a chadw beiciau. 

 

Gall cyfranogwyr hefyd elwa ar gynllun treialu aelodaeth ffitrwydd gan Casnewydd Fyw i helpu i'w cadw mewn cyflwr ardderchog ar gyfer cymudo ar feic.

Enwebwch eich cyflogwr a helpwch eich cydweithwyr i elwa ar weithdai beicio, sgiliau beicio a sesiynau hyder am ddim Casnewydd Fyw. Y cyfan sydd ei angen arnom yw enw eich cyflogwr a manylion y person gorau i siarad ag ef/hi (byddai Adnoddau Dynol neu'ch Pencampwr Lles Gweithwyr / Teithio Llesol yn ddelfrydol) yna bydd y Tîm Momentwm yn cysylltu.

Edrychwch ar ein Canllaw Ymgysylltu â Chyflogwyr 

Llenwch y ffurflen isod heddiw a byddwn yn cadw mewn cysylltiad am y cyfleoedd sydd ar gael i chi a'ch cyflogwr drwy e-bost.

 

Required
Required
Required
Required
Required

Rydym o ddifri ynghylch diogelu eich data ac ni fyddwn yn gwerthu nac yn cyfnewid eich manylion â thrydydd partïon. Gallwch newid eich dewisiadau neu dynnu eich caniatâd yn ôl ar unrhyw adeg drwy glicio ar yr adran berthnasol yn yr e-bost a gawsoch. Ceir gwybodaeth ynghylch sut rydym yn diogelu ac yn defnyddio eich data personol yn ein polisi preifatrwydd.

Ymuno Â'n Cylchlythyr

Cewch y newyddion diweddaraf a diweddariadau ynghylch Momentwm, gan gynnwys sesiynau, digwyddiadau a chymorth i fusnesau sydd am fod yn gyflogwr sy’n hyrwyddo beicio.

Cofrestru Nawr