Llwybr Camau Achredu

Gwnewch eich ffordd o Ddechreuwr i Gam 4 neu ewch cyn belled ag y dymunwch, mae gennym sesiynau galw heibio ar gyfer pob cam.

1

Cam 1 (Dechreuwyr)

Cyflwyniad gwych i feicio ar drac i ddechreuwyr, dim angen profiad blaenorol. Caiff beicwyr gyfarwyddyd llawn ar sut mae rheoli beic olwyn sefydlog a sut mae reidio ar drac pren ag ochrau serth.

2

Cam 2

Mae’r cam hwn yn canolbwyntio ar wella sgiliau a chodi hyder, cyflwyno beicio mewn grŵp a newid mewn llinell.

3

Cam 3

Mae’r cam hwn yn mireinio sgiliau beicio mewn grwp ac yn cyflwyno amrywiaeth o ddriliau a fydd yn ymestyn sgiliau a ffitrwydd beicwyr.

4

Cam 4 (Achredu Rasio)

Bydd gofyn i feicwyr sydd am gymryd rhan yng Nghynghrair Trac Casnewydd Fyw fynd i sesiwn Achredu Rasio lle asesir sgiliau sy’n benodol i rasio. Bydd y sesiwn hon yn cynnwys rasys ffug ac adborth gan yr hyfforddwr.

Camau Achredu

Sesiynau wythnosol i feicwyr sy'n awyddus i gael eu hachredu.

Cam Achredu 1 (Dechreuwyr)

Dydd Llun: 7 - 8pm 
Cost: £25

Archebwch Nawr

Cam Achredu 2

Dydd Llun: 8 - 10pm
Cost: £25

Sesiwn bob pythefnos a rennir â Cham 3.

Archebwch nawr

Cam Achredu 3

Dydd Llun: 8 - 10pm 
Cost: £25

Sesiwn bob pythefnos a rennir â Cham 2.

Archebwch Nawr

 

Cofiwch, bydd rhaid i hyfforddwr cam blaenorol neu sesiynau galw heibio gymeradwyo beicwyr os ydynt am gael prawf achredu. Nid yw’n bosibl mynychu sesiynau achredu heb hyn. 

Dylai beicwyr sydd â chwestiynau am y broses achredu, neu feicwyr sydd â phrofiad Felodrôm awyr agored ac sydd am feicio dan do, gysylltu â ni ar 01633 656757 a gofyn am y Swyddog Datblygu Trac. 

 

Oes gennych chi gwestiwn am ein llwybr?

Edrychwch ar atebion i rai o'n cwestiynau mwyaf cyffredin.

Cwestiynau Cyffredin

Sesiynau Galw Heibio ar gyfer Beiciwyr sy’n Oedolion

Mae sesiwnau yma yn addas ar gyfer beicwyr 14 oed a hŷn. Gellir archebu’r sesiwn hon 7 diwrnod ymlaen llaw.

Os oes gennych gyfrif ar-lein archebwch sesiynau ar-lein gan ddefnyddio'r dolenni isod.

Neu galwch 01633 656757 neu e-bostiwch [email protected]

Cam 1+

Beicwyr Brwd

Dyma sesiwn ddelfrydol ar gyfer y rhai sydd wedi bod mewn sesiwn Cam 1 ac sydd nawr am fireinio’u sgiliau a gwella’u ffitrwydd cyn mynd ymlaen i Gam 2.

Dydd Mawrth: 7 - 9:00pm 
Cost: £11.50

Archebwch Nawr

Cam 3+

Hyfforddiant Gwydnwch a Sbrint (HGS)

Sesiwn dan arweiniad hyfforddwr ar gyfer beicwyr o bob safon.  Bydd cynnwys y sesiynau’n amrywio yn ôl y tymor, a chaiff ei theilwra i ddiwallu anghenion y beicwyr sy’n mynychu bob wythnos.  Mae’r sesiynau’n canolbwyntio ar ddygnwch gyda driliau hirach, ond mae croeso i sbrintwyr.

Dydd Mawrth: 12 - 2pm 
Cost: £11.50

Archebwch Nawr

Sesiynau Galw Heibio Cynnar

P'un a ydych yn chwilio am ymarfer egnïol neu reid gyson o amgylch y trac. Yn addas i feicwyr sydd am wella eu ffitrwydd a’u sgiliau yn barod ar gyfer achrediad.

Dydd Mercher: 7 - 9am 
Cost: £11.50

Archebwch Nawr

Clwb Profiadol

Sesiwn y Clwb Profiadol ar gyfer beicwyr sydd wedi pasio Cam 3+.

Dydd Gwener: 6 - 8pm 
Cost: £11.50

Archebwch Nawr

Ymdrechion Unigol / Sesiwn Sbrint a Gât Gychwyn

Sesiwn dan arweiniad hyfforddwr ar gyfer beicwyr o bob safon.  Bydd cynnwys y sesiynau’n amrywio yn ôl y tymor, a chaiff ei theilwra i ddiwallu anghenion y beicwyr sy’n mynychu bob wythnos.  Mae’r sesiynau’n canolbwyntio ar ddygnwch gyda driliau hirach, ond mae croeso i sbrintwyr.

Sylwer y bydd sesiynau ar y 30ain o Fehefin a'r 14eg a'r 21ain o Orffennaf 2022 yn cael eu cynnal rhwng 11am ac 1pm.

Ni fydd sesiwn ar y 7fed o Orffennaf 2022.

Dydd Iau: 12 - 2pm 
Cost: £11.50

 

Archebwch Nawr

Sesiynau Derny Gosod Cyflymder

Bydd y sesiynau hyn yn cynnig cyfle i ddysgu crefft beicio â Derny ac yn galluogi beicwyr cryfach i wella eu cyflymder.  Bydd angen eich beic a'ch tiwbdeiars eich hun arnoch.

Cynhelir y sesiynau bob dydd Sul o fis Hydref tan fis Rhagfyr. Edrychwch ar y dudalen Beth Sy’ Mlaen  am fanylion. 
Cost: £20

Archebwch drwy ddefnyddio'r ddolen isod, ffoniwch 01633 656757 neu anfonwch e-bost at [email protected].

Yn dychwelyd yn Hydref 2022!

Cam 4+

Cynghrair y Trac

Mae Cynghrair y Trac yn Felodrom Cenedlaethol Cymru Geraint Thomas yn cynnwys cynghreiriau Ieuenctid a Meistri A, B, C.

Cynhelir y sesiynau o fis Hydref tan fis Chwefror, bob yn ail ddydd Mawrth Edrychwch ar y dudalen Beth Sy’ Mlaen am fanylion. 

Cost: £15 y sesiwn neu £120 am floc o ddeg sesiwn.

Archebwch drwy ddefnyddio'r ddolen isod, ffoniwch 01633 656757 neu anfonwch e-bost at [email protected].

Yn dychwelyd yn Hydref 2022!

Beicio Trac i Bobl Ifanc

Mae gennym ystod o sesiynau ar gyfer plant 10 i 16 oed i'w helpu i ddatblygu eu sgiliau a mynd ar y trac.

Mwy o wybodaeth