Treio’r Trac Ieuenctid

Mae Sesiynau Treio’r Trac Ieuenctid yn ffordd hwyliog a chyflym i gael blas ar feicio trac, beic olwyn sefydlog, a reidio ar oleddf 42 gradd wrth i chi drio gwibio ar hyd y trac.

Ffordd ddelfrydol o roi cynnig ar feicio trac cyn dechrau'r Cwrs Dechreuwyr Ieuenctid 4 wythnos ar fore Sadwrn.

Dydd Llun: 5 - 6pm 
Dydd Mawrth: 5 - 6pm 
Cost: £15

Archebwch Nawr

Cwrs Dechreuwyr Ieuenctid 4 Wythnos

Cyflwyniad i ddisgyblaeth gyffrous Beicio Trac i blant 10 i 14 oed mewn amgylchedd diogel a strwythuredig, gyda hyfforddwr cymwys a chyfeillgar.

Dim ond 10 beiciwr sy’n cael eu caniatáu ymhob sesiwn, sy’n sicrhau y cewch fanteisio ar gymorth a hyfforddiant neilltuol i’ch helpu i wibio ar hyd y trac!

Bydd cwblhau’r cwrs yn caniatáu’r beicwyr wedyn i fynd i’r Sesiynau Galw Heibio Ieuenctid ar foreau Sadwrn.

Dydd Sadwrn: 9 - 10am
Cost: £37.50 sy’n cynnwys llogi beiciau.

Edrychwch ar y dudalen Beicio Trac Ieuenctid am ragor o fanylion.

Archebwch Nawr

Ieuenctid Lefel 1

Ieuenctid Lefel 1 yw dechrau'r daith achredu ar ôl y Cwrs Dechreuwyr Ieuenctid 4 wythnos.  Bydd y sesiynau'n canolbwyntio ar fireinio sgiliau a gwella ffitrwydd beicwyr.

Dydd Sadwrn: 10 - 11am 
Cost: £6 sy’n cynnwys llogi beiciau. 

 

Archebwch Nawr

Ieuenctid Lefel 2

Bydd sesiwn Ieuenctid Lefel 2 yn gweithio gyda beicwyr sydd bellach eisiau gwella eu ffitrwydd, magu eu hyder ar yr olwyn a chael cyflwyniad i grefft rasio ar lefel mynediad.

Dydd Sadwrn: 11am - 12pm (10:30am - cynhesu gyda rholer)
Cost: £6 (mae llogi beiciau yn ychwanegol)

Archebwch Nawr

Sesiynau Galw Heibio Ieuenctid Lefel 2

Canolbwyntio ar wella ffitrwydd beicwyr, magu hyder ar yr olwyn a chyflwyno crefft rasio lefel mynediad. 

Nos Fawrth: 6 - 7pm (5:30pm - cynhesu gyda rholer)
Cost: £6 (mae llogi beiciau yn ychwanegol)

Archebwch Nawr

Ieuenctid Lefel 3 HAS

Bwriedir Hyfforddiant Ansawdd Strwythuredig Ieuenctid Lefel 3 ar gyfer beicwyr profiadol sydd am weithio ar eu sgiliau ffitrwydd a rasio.

Nos Fawrth: 7 - 8:30pm (6:30pm cynhesu gyda rholer)
Dydd Sadwrn: 12 - 1pm (11:30am cynhesu rholer)
Cost: £6 (mae llogi beic yn ychwanegol)

 

Archebwch Nawr

Cynghrair y Trac (Cynghrair Ieuenctid)

Ar gyfer beicwyr sydd yn dechrau ar eu gyrfa beicio yn y categorïau dan 14 a dan 16. Mae’n bosibl y gallai beicwyr dan 12 oed gael eu hachredu a chofrestru ar gyfer y Gynghrair Ieuenctid mewn amgylchiadau eithriadol.

Cynhelir y sesiynau o fis Hydref tan fis Mawrth, bob yn ail ddydd Mawrth Edrychwch ar y dudalen Beth Sy’ Mlaen  am fanylion. 

Ar gyfer beicwyr ag achrediad Cam 4 yn unig.

Cost: £10 y sesiwn neu £90 am floc o ddeg sesiwn.

Archebwch drwy ddefnyddio'r ddolen isod, ffoniwch 01633 656757 neu anfonwch e-bost at [email protected].

Archebwch Nawr

Rhowch Feicio Trac fel Rhodd

Mae Beicio Trac yn anrheg wych i'r beiciwr brwd yn eich bywyd. Mae gennym amrywiaeth o brofiadau beicio trac fel anrhegion.

gweld anrhegion