Dysgu reidio beic gyda casnewydd fyw

Mae reidio beic yn un o’r sgiliau bywyd y dylai plant ei ddysgu o oedran cynnar, sydd yn rhoi’r gallu iddynt fwynhau buddion beicio i’w hiechyd a’u bywyd cymdeithasol drwy gydol eu plentyndod ac wedi dod yn oedolyn.

Dewch ar siwrne gyda ni o’r beic cydbwyso i feic pedal, gan fagu mwy o sgiliau a hyder ym mhob sesiwn!

Gellir trefnu sesiwn ar-lein, drwy app Casnewydd Fyw neu ffoniwch 01633 656757.

frog-bikes-logo.png

Rydym yn gweithio gyda’r gweithgynhyrchwr beiciau ysgafn i blant, Frog Bikes ac mae gennym gasgliad o feiciau Frog newydd, o feiciau cydbwyso Tadpole i feiciau pedal maint llawn y gall plant eu defnyddio. Mae croeso y blant ddefnyddio ein beiciau cydbwysedd a’n helmedau, neu gallwch ddod â rhai eich hun.

Mother and Newport Live employee helping a little girl scoot her bike over a ramp

Beiciau Cydbwyso

Mae’r sesiwn hon ar gyfer plant ifanc 2-5 oed a fydd yn cael hwyl ar sgwter mewn amgylchedd diogel! 
    
Mae beiciau cydbwyso’n wych ar gyfer datblygu cydbwysedd a sgiliau sylfaenol plant i’w helpu i ddysgu sut i reidio beic ar eu pen eu hunain yn gyflymach na defnyddio olwynion cydbwyso traddodiadol.  Dros sawl sesiwn, bydd beicwyr yn gallu sgwtio’n gyflym a - gydag ymarfer - codi eu coesau oddi ar y llawr.

Bydd angen i blant gael eu cefnogi gan 1 rhiant neu ofalwr yn unig.

Mae rhaid i blant dod a helmed ei hunain i'r sesiwn yma.

Dydd Sul, 9am. Cost sesiwn yw £4.15, a mae dim ond lle i 15 plentyn yn pob sesiwn.

Cynhelir y sesiwn yn yr arena fewnol yn Felodrom Cenedlaethol Cymru Geraint Thomas.

Three young boys on bikes

Pedalau Cyntaf

Ar gyfer plant 4 - 7 oed sydd wedi dysgu sut i reidio ac sydd bellach angen ymarfer eu sgiliau sylfaenol i symud ‘mlaen i’n sesiynau Sbort/Sgiliau Seiclo.

Mae’r sesiwn hon yn canolbwyntio ar sgiliau reidio y gellir eu defnyddio bob dydd ac yn trafod reidio ar lwybr cul, symud o gwmpas conau a sut i gerdded, sefyll a phrofi eich beic. Bydd beicwyr yn dysgu sut i edrych o’u cwmpas wrth reidio a sut i ddefnyddio eu breciau’n gywir heb golli rheolaeth.  

Mae rhaid i blant dod a helmed ei hunain i'r sesiwn yma.

Dydd Sul, 10am. Cost sesiwn yw £4.15, a mae dim ond lle i 10 plentyn yn pob sesiwn.

Cynhelir y sesiwn yn yr arena fewnol yn Felodrom Cenedlaethol Cymru Geraint Thomas.

Blurred effect picture of two children cycling one behind the other

Sbort/Sgiliau Seiclo

Mae’r sesiwn hon ar gyfer beicwyr mwy hyderus 4+ oed (yr oedran hynaf a argymhellir yw 8/9 oed)

Bydd beicwyr yn mwynhau hyfforddi uwch ar reoli beic.  Bydd hyn yn cynnwys sut i reidio o gwmpas corneli a brecio ar gyflymderau gwahanol, sut i ddechrau a stopio at y safon Gallu Beicio Cenedlaethol, a chael hwyl yn reidio o gwmpas cwrs rhwystrau gan ganolbwyntio ar sgil gwahanol bob wythnos.

Hefyd bydd beicwyr yn cymryd rhan yn heriau sgil beicio Frog a Casnewydd Fyw ac yn ennill sticeri a thystysgrifau fel gwobrau am eu cyflawniadau beicio.

Dydd Sul, 11am. Mae'r sesiynau'n costio £4.15 ac maent wedi'u cyfyngu i 10 reidiwr.

Cynhelir y sesiwn yn yr arena fewnol yn Felodrom Cenedlaethol Cymru Geraint Thomas.

young boy riding on bicycle

Dysgu Beicio

Ar gyfer plant 4-5 oed, ar ôl iddynt fagu hyder yn cydbwyso ac yn dal llinell syth, byddant yn symud ymlaen i bedalau. Bydd y plentyn yn rhoi cynnig ar y beic pedal gyda rhiant wrth ei ochr. Wedi dysgu sut i reidio, bydd yr hyfforddwr yn dangos iddo sut mae dechrau ar ei ben ei hun. Bydd yr hyfforddwr cynorthwyol wrth law i sicrhau bod beicwyr yn dilyn popeth y maent wedi’i ddysgu hyd yn hyn.

Mae’r broses o symud o feic cydbwyso i feic pedal yn cymryd tua 5 munud y beiciwr gyda hyfforddiant un i un, a bydd yr hyfforddwr yn gallu asesu pan fo plentyn yn barod a phan fydd angen iddo barhau i ymarfer ar feic cydbwyso. Rhaid i feicwyr fod yn hyderus ar feic cydbwyso i gymryd rhan yn y sesiynau hyn.

Bydd angen i blant cael eu cefnogi gan un rhiant / gofalwr yn unig. Mae rhaid i blant dod a helmed ei hunain i'r sesiwn yma.

Dydd Sul, 12pm. Cost sesiwn yw £5.00, a mae dim ond lle i 10 plentyn yn pob sesiwn.

Cynhelir y sesiwn yn yr arena fewnol yn Felodrom Cenedlaethol Cymru Geraint Thomas.

Young boy riding green bike

Dysgu Beicio – 6+ oed

Mae’r sesiwn hon yn rhoi cyfle i blant hyn nad ydynt wedi cael y cyfle o bosib i reidio beic i ddysgu sut i reidio gyda phlant eraill o’r un oedran. Bydd ein hyfforddwr Beicio Prydain cymwys yn helpu beicwyr i fagu’r hyder ac ennill y sgiliau sydd eu hangen i reidio heb help.

Mae rhaid i blant dod a helmed ei hunain i'r sesiwn yma.

Dydd Sul, 12pm. Cost sesiwn yw £6.00, a mae dim ond lle i 4 plentyn yn pob sesiwn.

Cynhelir y sesiwn yn Stadiwm Casnewydd

Sesiynau eraill

Sgiliau Trac Beicio Mynydd

Dewch i roi cynnig ar ein Trac Sgiliau Beicio Mynydd ym Mhentref Chwaraeon Rhyngwladol Casnewydd! Rhaid i feicwyr fod yn hyderus a gallu sefyll wrth bedlo a chôstio’r beic. Dewch â'ch beic eich hun, a pheidiwch ag anghofio eich helmed - mae'n hanfodol!

Mae’r trac wrth fynedfa Pentref Chwaraeon Rhyngwladol Casnewydd rhwng Stadiwm Casnewydd a’r Ganolfan Tenis a Phwll Nofio Ranbarthol. 

Dydd Sul, 10am. Cost sesiwn yw £6.00, a mae dim ond lle i 8 plentyn yn pob sesiwn.

Dychwelyd yng Ngwanwyn 2022!

Sesiynau Sgiliau Go Ride

Mae’r sesiwn hon ar gyfer beicwyr mwy hyderus 6 - 14 oed.

Rhaglen 6 wythnos yn canolbwyntio ar sgiliau trin beic a reidio mewn grŵp sy’n gorffen gyda diwrnod rasio i ddod â’r gyfres i ben.

Bydd beicwyr yn dysgu technegau fel brecio, trin corneli, sut i fynd ar y beic ac oddi ar y beic yn gywir, dewis gêr yn ogystal ag arwain a dilyn gan ddefnyddio gemau a rasys cystadleuol hwyliog. 

Mae’n rhaid i blant ddod â'u helmed eu hunain i'r sesiwn hon.

Dydd Sul, 11am. Mae sesiynau’n costio £6.00 ac maent wedi’u cyfyngu i 20 reidiwr. 

Dychwelyd yng Ngwanwyn 2022!

Beicio Trac Felodrom: Dechreuwyr Ifanc

Cwrs Beicio Trac i bobl ifanc 10-14 oed. Dysgwch y sgiliau sydd eu hangen i reidio’r trac yn Felodrom Geraint Thomas gydag un o’n hyfforddwyr â chymhwyster Beicio Prydain .

 

Darganfod Mwy

Beicio i Blant

Os ydych yn aelod gallwch archebu ar-lein gan ddefnyddio'r dolenni isod. Neu gallwch ein ffonio ar 01633 656757 neu anfon e-bost atom yn [email protected]

Llwytho…

Sgroliwch i lawr am fwy o sesiynau

lawrlwythwch ein app am ddim heddiw

Edrychwch ar ein hamserlenni, archebu ein dosbarthiadau ymarfer grŵp, llysoedd a gweithgareddau eraill tra ar y symud.

mobile phones displaying the newport live app