Oherwydd y sefyllfa barhaus gyda coronafeirws, ni fydd Casnewydd Fyw yn cynnal y rhaglenni na'r gweithgareddau isod nes iddo gael ei ystyried yn ddiogel wrth i ni ddilyn canllawiau'r Llywodraeth.

 

Darllen llai
Darllen mwy

Campfa Iau

Gall plant 11 i 16 oed hefyd gael mynediad at ein campfeydd a'n dosbarthiadau. Gydag aelodaeth Campfa Iau Casnewydd Fyw, gall pobl ifanc gael  mynediad diderfyn at gyfleusterau ffitrwydd Casnewydd Fyw gan gynnwys campfa, nofio, dosbarthiadau ymarfer grŵp (tynnir sylw at addasrwydd i oedran yn ein hamserlen ymarfer grŵp) a chwaraeon raced.

gweld ein aelodaeth

Hyfforddwr Ffitrwydd i Ddechreuwyr 

Rhaglen 2 ddiwrnod i bobl ifanc 14-16 oed i wella sgiliau ymarfer corff ymarferol a dysgu mwy am faeth.

Nod y cwrs hwn yw dysgu hanfodion ymarfer corff a maeth i bobl ifanc. Caiff y pynciau eu trefnu o gylch gosod nodau, goresgyn rhwystrau a thechnegau cywir ymarfer corff. Byddan nhw'n dysgu hanfodion dulliau hyfforddi cardiofasgwlaidd a phwysau sy'n briodol i'r grŵp oedran hwn. 

Gan ddefnyddio canllawiau’r diwydiant, bydd hefyd yn ymdrin â maeth, yn dod i ddeall pynciau fel carbohydradau, proteinau a brasterau ynghyd â dietau mympwyol a ffyrdd o fyw iachus yn yr hirdymor. Mae hwn yn gyflwyniad da i ymarfer corff mewn ffordd ddiogel a deallus, gan roi tawelwch meddwl i rieni! 

Dyddiadau newydd i'w cyhoeddi cyn hir