Sylwch: oherwydd y sefyllfa bresennol gyda coronafeirws, efallai na fydd rhai o'n gwasanaethau yn rhedeg fel arfer.

Holwch yma cyn eich ymweliad Darllen llai
Darllen mwy

Ynglŷn â’r lleoliad hwn 

Mae'r ganolfan hefyd yn cynnwys arwynebau tenis awyr agored, gampfa sy'n cynnwys Biocircuit, caffi, ardal gemau aml-ddefnydd awyr agored a maes chwarae awyr agored i blant.

Cyfeiriad

Pentref Chwaraeon Rhyngwladol Casnewydd
Ffordd y Felodrom
Casnewydd
NP19 4RA

Hygyrchedd

Cyfarwyddiadau a pharcio

Cysylltu â Ni

01633 656757
nisv@newportlive.co.uk

 

Oriau Agor

Dydd Llun - Dydd Gwener: 6am - 10pm

Dydd Sadwrn: 7am - 7pm

Dydd Sul: 8am - 8pm

Oriau Agor y Canolfan

yr hyn a gynigiwn

swimming instructor teaching young children how to swim with floats

Yn y Pwll

Mae’r Ganolfan Tenis a Nofio Ranbarthol yn cynnig pwll cystadlu 8-lôn, 25m. Mae hefyd yn gartref i Glwb Nofio Dinas Casnewydd.

woman in a green t-shirt holding a tennis racket

Tenis

Mae'r Ganolfan Tenis yn cynnig amrywiaeth o weithgareddau tenis sy'n addas ar gyfer pob oedran a gallu. 

 

Image looking down at the Biocircuit

Campfa

Mae’r Ganolfan Tenis a Nofio Ranbarthol yn cynnal y gampfa sy'n cynnwys Biocircuit, rhaglen hyfforddiant cyflawn sy'n gweddu eich corff ac yn amserlennu berffaith.

 

group of children playing outdoors

Gweithgareddau i Blant

Rydym yn cynnig amrywiaeth o weithgareddau a digwyddiadau ar gyfer plant o bob oedran gan gynnwys hwyl i blant bach, beicio, gweithgareddau pwll a mwy.

 

Image of conference room shot through water jug

Llogi Corfforaethol a Chyfleoedd

Mae gan y Ganolfan Tennis a Nofio Ranbarthol ystafell gyfarfod fechan a ystafelloedd arall sy'n addas ar gyfer digwyddiadau busnes, cyrsiau hyfforddi a defnydd hamdden.

 

Gwersi Nofio

Mae gwersi nofio ar gael yn ein prif bwll a'n pwll dysgu.

Mwy o wybodaeth

Nofio i'r cyhoedd

Amseroedd nofio cyhoeddus yn y Ganolfan Tennis a Nofio Ranbarthol.

 

Mwy o wybodaeth

Nofio am ddim

Amseroedd nofio am ddim yn y Ganolfan Tenns a Nofio Ranbarthol.

 

Mwy o wybodaeth

Ardal Chwaraeon Aml-ddefnydd

Mae ardal chwaraeon aml-ddefnydd awyr agored (AChA) ar gael i'w llogi.

 

Argaeledd ac archebu

Pêl-droed, Pêl-rwyd a Hoci

Mae lleiniau a chyrtiau dan do ac yn yr awyr agored ar gael i'w llogi yn y Ganolfan Tenis a Nofio Ranbarthol

Argaeledd ac archebu

Caffi

Mae'r caffi yn cynnig dewis o fwyd poeth, brechdanau, byrbrydau a diodydd wrth aros am eraill neu ar ôl eich gweithgaredd eich hun. Mae'r caffi hefyd yn falch o werthu coffi Starbucks.

 

 

Oriau Agor

Partïon Pen-blwydd

Gellir archebu Partïon Nofio a Phartïon i Blant Bach yn y Ganolfan Tenis a Nofio Ranbarthol.

 

Dim ar gael ar hyn o bryd

Beth sydd ymlaen

Os oes gennych gyfrif ar-lein Casnewydd Fyw, archebwch sesiynau ar-lein gan ddefnyddio'r dolenni isod.
Neu gallwch ein ffonio ar 01633 656757 neu anfon e-bost atom yn enquiries@newportlive.co.uk.

 

Llwytho…

Sgroliwch i lawr am fwy o sesiynau

Eisiau dod yn aelod?

Beth bynnag eich oedran, eich rhyw, eich nodau neu’ch gallu, mae Casnewydd Fyw am i chi fod yn hapusach ac yn iachach. Rydym ni yma i'ch cefnogi a'ch ysgogi. Gwell gennych weithio ar eich pen eich hun? Mae hynny’n iawn hefyd.

Aelodaeth

Newyddion a Digwyddiadau

23/02/2021

Golau gwyrdd ar gyfer canolfan hamdden newydd a champws canol y ddinas

Darllen mwy
17/02/2021

Connor Allen, Artist a Anwyd yng Nghasnewydd, yn Cael Bwrsari

Darllen mwy
28/01/2021

Mae Casnewydd Fyw yn Rhannu'r Cariad yn 2021

Darllen mwy