aelodaeth ffitrwydd i bawb!

Gallwch fyw bywyd iachach a hapusach gydag aelodaeth Casnewydd Fyw! 
Does dim ots os ydych chi'n gweithio allan yn rheolaidd neu os ydych chi'n ddechreuwyr llwyr, rydym ni yma i'ch cefnogi ac i'ch helpu i gyflawni eich nodau ffitrwydd. Gwell gweithio ar eich pen eich hun? Mae hynny’n iawn hefyd. Eich taith chi, eich ffordd chi!

YMUNWCH YR HAF HWN I ENNILL AELODAETH FFITRWYDD 3 MIS

Bydd Oedolion a Phlant Iau (11 – 17 oed) sy'n ymuno cyn 31 Awst 2022 yn cael eu cynnwys mewn raffl i ennill aelodaeth ffitrwydd 3 mis.

Rhagor o wybodaeth

Eich Taith Aelodaeth

Mae aelodaeth Casnewydd Fyw ar gael i bobl iau ac oedolion ac mae'n rhoi mynediad i'n campfeydd, ein pyllau, dosbarthiadau ymarfer grŵp ym mhob un o'n lleoliadau. Mae eich taith aelodaeth yn cael ei chefnogi'n llawn - y cam cyntaf yw eich sesiwn groeso i aelodau i roi cychwyn ar eich taith. Mae’r gefnogaeth arall y gallwn ei gynnig i'ch helpu i gyrraedd eich nodau yn ddewisol!

1

Croeso

Dysgwch ychydig yn fwy am sut y gallwn eich helpu gyda'ch nodau, taith o’r gampfa a chwrdd â'n hyfforddwyr. Gall eich croeso hefyd gynnwys gwiriad iechyd os dymunwch.

2

Gwiriad Iechyd

Mae archwiliad iechyd byr gydag un o'n hyfforddwyr cymwys yn mesur pwysau, taldra, BMI a % braster corff neu fodfeddi ac yn helpu i gynnig man cychwyn i chi i fonitro eich cynnydd.

3

Rhaglen

Mae rhaglen bersonol wedi'i chreu gyda hyfforddwr a'i theilwra i chi i chi i'ch helpu i gyflawni eich nodau.

4

Sesiynau Unigol

Sesiwn unigol 30 munud wythnosol gyda hyfforddwr ffitrwydd cymwys i'ch cadw ar y trywydd iawn.

Amdani!

Dechreuwch eich ffordd iach o fyw gyda ni ac elwa o'r canlynol.

Line of tradmills with sun setting through gym window.jpg

Campfa

Mynediad i 5 campfa gan gynnwys champfa pwysau am ddim.

 

Mwy o wybodaeth
instructor teaching an adult woman how to swim

Nofio

Nofio cyhoeddus diderfyn.


 

Mwy o wybodaeth
group of people exercising.jpg

Dosbarthidau Ymarfer Corff

Amrywiaeth gwych o ddosbarthiadau ymarfer corff bob dydd o'r wythnos.

 

Mwy o wybodaeth
group of women riding on indoor cycling equipment

Beicio Grŵp Dan Do

Yn ein Stiwdio Feicio Grŵp Dan Do gyfoes.

 

 

Mwy o wybodaeth
man holding a badminton racket

Llogi Cyrtiau a Lleiniau

Llogi cwrt badminton neu dennis am awr y dydd.

 

 

Mwy o wybodaeth
instructor supporting person on rowing machine.jpg

Cymorth i Aelodau

Cymorth a rhaglenni ffitrwydd personol.

Mwy o wybodaeth
young girl pointing at a cinema screen holding popcorn

Tocynnau sinema 2-am-1

Tocynnau sinema 2-am-1 yng Nglan yr Afon.


 

Mwy o wybodaeth
blue lit stage with prince charming and cinderella in panto performance

Gostyngiadau Theatr

Gostyngiadau ar sioeau detholedig yn Theatr a Chanolfan Gelfyddydol Glan yr Afon.


 

Tocynnau
aerobics instructor teaching a class

Archebu’n Hawdd gyda’n App

Gellir archebu dosbarthiadau a sesiynau drwy ein app. 

Lawrlwythwch nawr

Am delerau ac amodau aelodaeth cliciwch yma.

Pecynnau Aelodaeth

Dim contractau a dim ffioedd ymaelodi! Mae aelodaeth sy’n cynnwys dosbarthiadau a nofio'n unig hefyd ar gael.

Opsiynau aelodaeth