Mae gennym gynigion gwych ar ddydd Gwener du ar gael tan 4 Rhagfyr, manteisiwch arnyn nhw tra gallwch – peidiwch â cholli allan!

Black Friday Web.jpg

Lady doing kettlebell squats

Aelodaeth Ffitrwydd o gyn lleied â £12.75 y mis!

Ymunwch â Casnewydd Fyw fel aelod newydd neu aelod sy'n dychwelyd a chael cyfradd is ar Aelodaeth Oedolion ac Iau am y 3 mis cyntaf – £25 y mis am aelodaeth Ffitrwydd Oedolion a £12.75 am Aelodaeth Ffitrwydd Iau, gan arbed hyd at £9 y mis.*

Mae aelodaeth Casnewydd Fyw yn rhoi mynediad i chi i'n campfeydd, pyllau, dosbarthiadau ymarfer corff ym mhob un o'n lleoliadau. Mae eich taith aelodaeth yn cael ei chefnogi'n llawn – mae archwiliadau iechyd, rhaglenni a sesiwn unigol wythnosol gyda hyfforddwr ffitrwydd cymwysedig i gyd wedi'u cynnwys i'ch helpu i gyrraedd eich nodau!

Peidiwch ag oedi! Ymunwch heddiw naill ai ar-lein neu drwy ffonio 01633 656757.

*Telerau ac amodau’n berthnasol. Mae’r cynnig hwn ond ar gael i’r rhai nad ydynt yn aelodau yn unig Daw'r cynnig i ben am 11.59pm ar 4 Rhagfyr 2020. Mae 1 taliad o £25 (neu £12.75 i blant iau) ac yna dau Ddebyd Uniongyrchol o £25 (neu £12.75 i blant iau), yna bydd Aelodaeth Ffitrwydd Oedolion yn dychwelyd i'w phris arferol o £34 y mis ac Aelodaeth Ffitrwydd Iau i £17 y mis unwaith y bydd y tri mis yn dod i ben. 
Bryony giving Personal Fitness Support.jpg

Brand Newydd ar gyfer Dydd Gwener Gwallgof 2020 – Pecyn Cymorth Personol!

Yng Nghasnewydd Fyw rydym yn gwybod pa mor bwysig yw ychydig o gymorth i wneud llawer i'ch helpu i aros ar y trywydd iawn i gyflawni eich nodau.

Mae ein Pecyn Cymorth Personol NEWYDD sbon yn cynnwys archwiliad iechyd a phedair sesiwn 30 munud 1 i 1 gyda hyfforddwr ffitrwydd cymwys i'ch helpu i'ch cadw ar y trywydd iawn, gan gostio £50 yn unig.

Cymorth Personol Gellir prynu pecynnau drwy ffonio 01633 656757.

*Telerau ac amodau’n berthnasol. Mae'r cynnig hwn yn berthnasol i gwsmeriaid chwarae yn ogystal ag aelodau sydd am gael cymorth personol ychwanegol ar ben yr hyn a gawn nhw fel rhan o'u haelodaeth ffitrwydd. Mae angen archebu Pecynnau Cymorth Personol pan fyddant yn cael eu prynu. Rhaid cynnal sesiynau erbyn 31 Ionawr 2021. Daw'r cynnig i ben am 11.59pm ar 4 Rhagfyr 2020.
1 to 1 tennis.jpg

Gwers Tennis unigol o gyn lleied â £17 y wers!

P'un a ydych yn ddechreuwr neu'n chwaraewr profiadol, mae gwersi 1 i 1 yn ffordd wych o ddysgu a datblygu eich gêm!

Dim ond yn £17 gyfer plant a £22 ar gyfer Oedolyn am wers tennis awr o hyd gyda'n hyfforddwyr LTA cwbl gymwysedig.

Gellir teilwra gwersi tennis unigol i ddatblygu’r rhannau o’ch gêm sydd bwysicaf i chi p'un a yw'n adeiladu techneg neu'n gwella eich cysondeb.

Peidiwch ag oedi ac archebwch wers tennis 1 i 1 heddiw drwy ffonio 01633 656757 neu yn y dderbynfa, byddwch chi gystal â Murry mewn dim o dro!


*Telerau ac amodau’n berthnasol. Uchafswm o 5 sesiwn y pen. Mae angen archebu gwersi ar adeg eu prynu am Wersi Tennis 1 i 1. Daw'r cynnig i ben am 11.59pm ar 4 Rhagfyr 2020.

 

Red and yellow tennis ball sitting on a raquet

Yn Newydd Sbon i ddydd Gwener Gwallgof 2020 – 10% oddi ar Offer Speedo a Thennis!

P'un a ydych chi ar ôl pâr newydd o gogyls, set newydd o beli tenis neu'n edrych i brynu pecyn Tîm Casnewydd i'r plant – mae’n 10% oddi ar bob math o nwyddau chwaraeon yng Nghasnewydd Fyw tan 4 Rhagfyr!

Gallwch brynu offer Speedo a thennis o holl dderbynfeydd Casnewydd Fyw. 

Peidiwch ag oedi! Bargen gampus ar ddydd Gwener Gwallgof!

*Telerau ac amodau’n berthnasol. Gellir rhoi disgownt ar gynigion sy'n bodoli eisoes. Dim ond o'r dderbynfa ym mhob lleoliad Casnewydd Fyw y mae offer ar gael i'w brynu o'r dderbynfa. Daw'r cynnig i ben am 11.59pm ar 4 Rhagfyr 2020.

 

Dydd llun seiber

 

Cyber Monday Web.jpg

10% oddi ar bris tocynnau rhodd aelodaeth a gwersi tenis

10% oddi ar bris tocynnau rhodd ar gyfer aelodaeth a gwersi tenis 1 i 1 i oedolion a phlant ar Ddydd Llun Seibr!

P'un a ydych yn prynu ar gyfer rhywun sy’n newydd i denis neu chwaraewr profiadol sydd am feistroli ei serf, mae gwers tenis 1 i 1 yn ffordd wych o ddysgu a datblygu eich gêm, a chyda 10% oddi ar bris hyfforddiant tenis proffesiynol bydd yn ennill âs-bwyntiau fel Murray mewn dim o dro!* 

Ydych chi’n chwilio am y rhodd ffitrwydd perffaith? Aelodaeth nofio, aelodaeth ffitrwydd, aelodaeth dosbarthiadau, aelodaeth Aqua 60; mae gennym rywbeth at ddant pawb gyda 10% oddi ar y pris am un diwrnod yn unig!**

Er mwyn manteisio ar y cynigion anhygoel hyn ewch i safle tocynnau rhodd Casnewydd Fyw cyn hanner nos heno.

 

*Telerau ac amodau’n berthnasol. Mae'r cynnig hwn ar gael i bob cwsmer a gellir ei ddefnyddio i hawlio 10% oddi ar docyn rhodd am wers tenis 1 i 1 naill ai 30 munud neu 60 munud, i oedolion a phlant. Mae'r gostyngiad o 10% yn cael ei gymhwyso'n awtomatig i'ch basged wrth dalu. Daw'r cynnig i ben am 11.59pm ar 30 Tachwedd 2020
**Telerau ac amodau’n berthnasol. Dim ond i aelodau newydd neu aelodau sy'n dychwelyd y mae'r cynnig hwn ar gael a gellir ei ddefnyddio i hawlio 10% oddi ar docyn rhodd am aelodaeth ffitrwydd, aelodaeth nofio, aelodaeth dosbarthiadau ac aelodaeth Aqua 60 1 mis, 3 mis neu 12 mis i oedolion a phlant  Mae'r gostyngiad o 10% yn cael ei gymhwyso'n awtomatig i'ch basged wrth dalu. Daw'r cynnig i ben am 11.59pm ar 30 Tachwedd 2020.