MIS Mai AM DDIM i Aelodau!

Gall pob aelod ffitrwydd (gan gynnwys plant iau) sy’n ymaelodi cyn 26 Mai fwynhau cyfleusterau Casnewydd Fyw AM DDIM ac ni fydd angen talu dim tan 1 Mehefin. 

Bydd aelodau newydd sy'n ymuno cyn 26 Mai hefyd yn gallu defnyddio cyfleusterau Casnewydd Fyw am DDIM.

Aelodaeth Ffitrwydd i Bawb!

Mae aelodaeth Casnewydd Fyw yn eich galluogi chi i fanteisio ar y campfeydd, y pyllau nofio a’r dosbarthiadau ymarfer corff a geir ym mhob un o'n canolfannau.  

Fel rhan o'ch aelodaeth, gallwch fanteisio ar gymorth ffitrwydd personol am ddim sy’n cynnwys sesiwn groeso, archwiliad iechyd, rhaglen (cynllun ffitrwydd) a sesiwn 1 i 1 wythnosol gyda hyfforddwr ffitrwydd.

Gweld manylion Aelodaeth

Dim contractau! Dim ffioedd ymaelodi! 

Peidiwch ag oedi! Ymunwch â ni heddiw!

 

Oedolion

Oedolion

Aelodaeth lawn i oedolion 17-59 oed.

£34/mis
£306/blwyddyn

Ymunwch ar-lein nawr

Dros 60 oed

Aelodaeth lawn i oedolion rhwng 60 oed a throsodd.

£20.40/mis
£183.60/blwyddyn

Ymunwch ar-lein nawr

Consesiynau

Rydym yn cynnig aelodaeth ratach i'r rhai ar fudd-daliadau penodedig a myfyrwyr.

£18.40/mis
£165.60/blwyddyn

Ymunwch ar-lein nawr

Gwasanaethau Argyfwng a’r Lluoedd Arfog

Fe wnaethon ni gynnig aelodaeth â gostyngiad i weithwyr y gwasanaeth argyfwng, gweithwyr y GIG a phersonél y Lluoedd Arfog a Chyn-filwyr.  

£28 /mis
£252 /blwyddyn

Ymunwch ar-lein nawr

Pobl ifanc

Pobl ifanc

Aelodaeth lawn i’r rhai 11 i 16 oed. 

£17/mis
£153/blwyddyn

 

Ymunwch ar-lein nawr

Covid-19 Commitment 
Newport Live Covid 19 Commitment Logo

Mae Casnewydd Fyw wedi ymrwymo i’ch cadw’n ddiogel! 

Nod ymrwymiad Covid-19 Casnewydd Fyw yw rhoi tawelwch meddwl i’n cwsmeriaid wrth iddynt ymlaelodi neu ddefnyddio ein cyfleusterau. 

Rydym yn dilyn canllawiau Llywodraeth Cymru ac UK Active ac rydym wedi cael Cymeradwyaeth Ymateb i Covid-19. Mae hyn yn cynnwys mwy o lanhau, llai o bobl, mesurau ymbellhau cymdeithasol, a gwisgo gorchuddion wynebau yn ein holl ganolfannau.

Gallwch ddod o hyd i’n canllawiau llawn yma. ​​​​​​​

UKA COVID-19 Response Approved Logo

 

 

Telerau ac Amodau’n Berthnasol. Ni chodir tâl ar aelodau ffitrwydd actif a newydd am fis Mai 2021 cyn belled â bod ganddynt aelodaeth fisol fyw cyn 26 Mai 2021. Mae'r cynnig hwn yn berthnasol i aelodaeth ffitrwydd oedolion ac iau. Telerau ac amodau Aelodaeth Arferol berthnasol y gellir eu gweld ar Telerau ac Amodau | Casnewydd Fyw (newportlive.co.uk). Bydd Debydau Uniongyrchol yn cael eu casglu ddydd Mawrth 1 Mehefin am y swm arferol.