HOOF!

Dydd Sul 16 Mai am 11am, 1pm a 3pm
Dydd Llun 17 Mai am 4pm, 5.30pm a 7pm
Dydd Mawrth 18 Mai am 4pm, 5.30pm a 7pm

Canllaw Oedran 4+
Tocynnau £6
Sioe’n para 30 munud

 

Ym mis Mai eleni rydym yn falch iawn o groesawu Theatr Iolo a Kitsch & Sync yn ôl i Lan yr Afon am antur hudolus yn HOOF!

Bydd blaen Glan yr Afon yn cael ei drawsnewid yn llwyfan hudolus fel HOOF! wrth i’w theatr deithiol gyrraedd i ledaenu chwerthin a llawenydd, perffaith i deuluoedd â phlant 4+ oed.

Bydd y 20 teulu cyntaf sy'n archebu lle i fynychu'r sioe yn derbyn pecyn crefft am ddim gan Naz o Ziba Creative, yn llawn deunyddiau, offer, llawer o syniadau, cyfarwyddiadau a thempledi gwych i ysbrydoli plant i ddefnyddio eu dychymyg a bod yn greadigol.

 

Ynglŷn â'r sioe

Mae tri charw bach yn gwneud darganfyddiad annisgwyl wrth iddynt ddod ar draws hen theatr a adawyd yn y goedwig. Wrth ymchwilio i'w canfyddiad newydd, mae'r triawd hwyliog hwn yn denu sylw i’w hunain yn gyflym ac yn troedio'r byrddau am y tro cyntaf erioed! A fydd y ffrindiau sy'n dawnsio tap yn gallu dod â'r theatr hir anghofiedig yn ôl yn fyw? Neu a fydd y goleuadau'n cael eu diffodd am byth?

 

Eich Cadw’n Ddiogel

Fel ein perfformiad cyntaf yng Nglan yr Afon ers cyn y pandemig Covid-19 rydym yn deall bod gan ein cynulleidfa gwestiynau a phryderon ychwanegol ynglŷn â beth i'w ddisgwyl a sut y bydd y sioe hon yn cael ei rhedeg.

Er mwyn ceisio ateb eich cwestiynau rydym wedi creu'r canllaw defnyddiol hwn i gael gwybodaeth lawn am addasrwydd oedran, canllawiau Covid-19 a chadw pellter cymdeithasol.

Darllen y Canllaw Defnyddiol

Read the handy guide

Gwybodaeth am gadw lle

Bydd y sioe hon y tu allan i ddrysau blaen Glan yr Afon ac mae'n ddigwyddiad ar ei sefyll. Os oes gennych unrhyw ofynion mynediad penodol, cysylltwch â [email protected] am fwy o wybodaeth.

Gall pob grŵp sy'n dod i'r sioe hon brynu uchafswm o 6 thocyn a bydd pob grŵp wedi'i ymbellhau'n gymdeithasol o'r grŵp nesaf. Rhaid i grŵp gynnwys 2 neu fwy o bobl (gan gynnwys plant) a dylai pob grŵp gynnwys o leiaf 1 plentyn.

Rhaid i bawb yn eich grŵp fod o'r un cartref neu swigod cartref estynedig. Mae croeso i chi fynychu ar yr un pryd â theulu neu ffrindiau ond os ydynt ar aelwyd wahanol rhaid i chi archebu’n ar wahân a chadw pellter cymdeithasol.

Pan fyddwch yn archebu byddwn yn e-bostio cadarnhad atoch a fydd yn brawf mynediad.

Cyrhaeddwch 15 munud cyn amser y sioe a chofrestrwch gyda'n staff Blaen Tŷ.

 

Sut i gadw lle

Yn anffodus, nid yw tocynnau ar gyfer y perfformiad hwn ar gael ar-lein.

Fodd bynnag, gallwch archebu drwy e-bost ar [email protected] neu [email protected].

Neu ffoniwch ni ar 01633 656 679 neu 01633 656 757. Ond gallwch adael neges llais i ni y tu allan i'r oriau hyn a bydd aelod o'r tîm yn cysylltu â chi cyn gynted â phosibl.