Os ydych yn aelod o Gasnewydd Fyw, mae arnom eich angen chi!

Yr haf hwn rydym am eich helpu chi i deimlo fel archarwr a chyflawni'ch nodau ffitrwydd.

Os ydych yn edrych i golli pwysau, cryfhau’ch cyhyrau neu wella ffitrwydd wrth gael hwyl - dyma'r her i chi!

Dros 6 wythnos, bydd ein tîm ffitrwydd yn eich helpu i gyfateb â’r her.

Bydd pob aelod sy'n ymuno â'r her yn derbyn cefnogaeth bersonol wedi'i theilwra, sesiwn 1 i 1 ychwanegol gyda hyfforddwr a mynediad at sesiynau hyfforddi grwpiau bach.

Bydd cyfle hefyd i gymryd rhan mewn heriau ac olrhain eich cynnydd yn ddigidol.

Siaradwch â hyfforddwr ffitrwydd yng Nghanolfan Casnewydd, y Ganolfan Nofio a Thenis Ranbarthol ac yn Felodrom Cenedlaethol Cymru Geraint Thomas i ddarganfod mwy a chofrestru ar gyfer her archarwr yr haf.

Aelodaeth Ffitrwydd i Bawb!

Mae aelodaeth Casnewydd Fyw yn eich galluogi chi i fanteisio ar y campfeydd, y pyllau nofio a’r dosbarthiadau ymarfer corff a geir ym mhob un o'n canolfannau. 

Fel rhan o'ch aelodaeth, gallwch fanteisio ar gymorth ffitrwydd personol am ddim sy’n cynnwys sesiwn groeso, archwiliad iechyd, rhaglen (cynllun ffitrwydd) a sesiwn 1 i 1 wythnosol gyda hyfforddwr ffitrwydd.

Gweld Aelodaeth

Dim contractau! Dim ffioedd ymaelodi!

Peidiwch ag oedi! Ymunwch â ni heddiw!

Oedolion

Oedolion

Aelodaeth lawn i oedolion 17-59 oed.

£34/mis
£306/blwyddyn

Ymunwch ar-lein nawr

Dros 60 oed

Aelodaeth lawn i oedolion rhwng 60 oed a throsodd.

£20.40/mis
£183.60/blwyddyn

Ymunwch ar-lein nawr

Consesiynau

Rydym yn cynnig aelodaeth ratach i'r rhai ar fudd-daliadau penodedig a myfyrwyr.

£18.40/mis
£165.60/blwyddyn

Ymunwch ar-lein nawr

Gwasanaethau Argyfwng a’r Lluoedd Arfog

Fe wnaethon ni gynnig aelodaeth â gostyngiad i weithwyr y gwasanaeth argyfwng, gweithwyr y GIG a phersonél y Lluoedd Arfog a Chyn-filwyr.  

£28 /mis
£252 /blwyddyn

Ymunwch ar-lein nawr

Covid-19 Commitment 
Newport Live Covid 19 Commitment Logo

Mae Casnewydd Fyw wedi ymrwymo i’ch cadw’n ddiogel! 

Nod ymrwymiad Covid-19 Casnewydd Fyw yw rhoi tawelwch meddwl i’n cwsmeriaid wrth iddynt ymlaelodi neu ddefnyddio ein cyfleusterau. 

Rydym yn dilyn canllawiau Llywodraeth Cymru ac UK Active ac rydym wedi cael Cymeradwyaeth Ymateb i Covid-19. Mae hyn yn cynnwys mwy o lanhau, llai o bobl, mesurau ymbellhau cymdeithasol, a gwisgo gorchuddion wynebau yn ein holl ganolfannau.

Gallwch ddod o hyd i’n canllawiau llawn yma. ​​​​​​​

UKA COVID-19 Response Approved Logo