Perfformiadau

Rydym yn cynnig amrywiaeth eang o berfformiadau, digwyddiadau, ffilmiau ac arddangosfeydd gyda rhaglen llawn dop o ddawns, drama, cerddoriaeth, comedi a ffilmiau. Cymerwch olwg ar yr hyn sydd gennym ar y gweill y tymor hwn:
 

gweld y canllawiau covid 19 sydd ar waith i'ch cadw'n ddiogel

Mewngofnodi / Cofrestru  Gweld y fasged

 

 

Llwytho…

Gwylio Gyda Gofal LogoMae Glan yr Afon wedi cael defnyddio marc 'See It Safely' Cymdeithas Theatrau Llundain a Theatr y DU. Mae'r marc yn ardystio ein bod yn cydymffurfio â chanllawiau diweddaraf COVID-19 y Llywodraeth a'r diwydiant, er mwyn sicrhau diogelwch ein staff a'n cynulleidfaoedd. Cewch ragor o wybodaeth am ein mesurau diogelwch Covid, beth rydym wedi bod yn ei roi ar waith yn barod at eich ymweliad, a'r hyn y bydd angen i chi ei wybod cyn eich ymweliad ar ein tudalen canllawiau Covid yma.

chwilio am anrheg?

Mae gennym amrywiaeth o brofiadau anrhegion gan gynnwys tocynnau theatr, gwersi tenis a mwy!

gweld anrhegion