Bydd Casnewydd Fyw unwaith eto yn dod â chwaraeon i gymunedau Casnewydd wrth i Chwaraeon yn y Parc ddychwelyd yn rhan o raglen gweithgareddau gwyliau Casnewydd Fyw.

Mewn partneriaeth gyda U Do It, Golff Cymru, a Forces Fitness eleni, cynhelir Chwaraeon yn y Parc mewn 3 lleoliad o amgylch y ddinas ar 10 Awst ym Mharc Beechwood, 17 Awst ym Mharc Tredegar a 24 Awst ar Dir Lles Tŷ-du. Bydd dros 20 o weithgareddau gwahanol ar gael, gan gynnwys pêl-droed, rygbi, golff, tennis, dawns, ffitrwydd, gemau aml-sgiliau, cwrs ymosodiadau aer, castell neidio, peintio wynebau, celf a chrefft. Bydd y rhain yn cael eu darparu gan dîm o hyfforddwyr chwaraeon cymwysedig a gwirfoddolwyr clybiau chwaraeon a'r dyddiau'n cael eu cynnal rhwng 11am a 4pm.

"Mae ein digwyddiadau Chwaraeon yn y Parc wedi bod yn cael eu cynnal ers sawl blwyddyn ac maen nhw’n gyfle i deuluoedd fynd allan, bod yn actif, a chael hwyl yn ein parciau a'n mannau gwyrdd yn Ninas Casnewydd," esboniodd Karl Reed, Pennaeth Chwaraeon Cymunedol a Lles.

 "Rydyn ni’n cyflwyno llawer o sesiynau blasu chwaraeon, gemau hwyliog, offer aer, a gweithgareddau celf a chrefft i deuluoedd gymryd rhan ynddyn nhw, chwarae gyda'u plant, neu gael ein gweithwyr proffesiynol chwaraeon cymwys i hwyluso.  Mae teuluoedd yn cael eu hannog i ddod â phicnics ac aros am y diwrnod cyfan!"

"Mae chwaraeon yn y parc wedi bod yn mynd yn gryf ers 2015 ac wedi profi'n ddiwrnod gwych, llawn hwyl i'r teulu gyda digonedd o weithgareddau chwaraeon a chorfforol ar gael i geisio" esboniodd Chloe Powton, Rheolwr Datblygu Chwaraeon Cymunedol a Gweithgareddau Corfforol.

Pris mynediad i Chwaraeon yn y Parc yw £4 y plentyn, neu £6 i 2 blentyn - oedolion a phlant dan 3 oed am ddim.

Mae Chwaraeon yn y Parc yn o waith parhaus Casnewydd Fyw a’u Tîm Datblygu Chwaraeon a Gweithgareddau Corfforol.  Mae’r tîm yn cynnig ac yn hwyluso cyfleoedd chwaraeon o safon uchel, gyda gwerth cymdeithasol i blant, pobl ifanc a theuluoedd mewn ysgolion, cymunedau, clybiau chwaraeon a chyfleusterau lleol trwy Gasnewydd a’r tu hwnt.

Mae Casnewydd Fyw yn ymddiriedolaeth elusennol gofrestredig ddi-elw, sy’n golygu bod yr arian y mae'n ei wneud yn cael ei fuddsoddi i gyd yn y gwasanaethau a'r cyfleusterau y mae'n eu cynnig - felly gall holl gwsmeriaid Casnewydd Fyw helpu'r gymuned leol drwy gyflawni'r projectau a'r gweithgareddau hyn.

I gael rhagor o wybodaeth am Chwaraeon yn y Parc a  digwyddiadau eraill dros yr haf ewch i newportlive.co.uk/ChildrensHolidayActivities, e-bostiwch [email protected], neu ffoniwch 01633656757.