Oherwydd y rhybudd tywydd coch presennol, er diogelwch ein staff a'n cwsmeriaid, byddwn yn cau holl gyfleusterau Casnewydd Fyw fel arfer ddiwedd heddiw, ac yn rhagweld ailagor am 2.30pm yfory, dydd Gwener 18 Chwefror. Bydd Theatr a Ganolfan Celfyddydau Glan yr Afon yn parhau ar gau tan 9am ddydd Sadwrn 19 Chwefror. 

Gwiriwch y cyfryngau cymdeithasol i gael diweddariad pellach cyn i chi deithio i'n cyfleusterau. 

Ar hyn o bryd rydym yn cysylltu â phawb sydd wedi archebu sesiynau a fydd yn cael eu canslo o ganlyniad i ni gau, byddwch yn amyneddgar wrth i ni wneud hynny.  

Oherwydd cau'r cyfleusterau, bydd gennym lai o fynediad i'n systemau a'n llinellau ffôn. 

Dilynwch y cyngor lleol a chadwch yn ddiogel. 

Gallwch ddod o hyd i fanylion am y rhybudd a beth i'w ddisgwyl yma: UK weather warnings - Met Office