Yn dilyn trafodaethau gyda rhanddeiliaid digwyddiadau yng Nghymru ynghylch y cyfyngiadau Covid-19 presennol a gyflwynwyd gan Lywodraeth Cymru, penderfynwyd aildrefnu | HSBC UK 2022. Pencampwriaethau Trac Cenedlaethol yng Nghasnewydd, oedd i fod i gael eu cynnal rhwng 27 a 30 Ionawr.

Er bod British Cycling yn deall y bydd y newyddion hwn yn siomedig i feicwyr, mae'r cyfyngiadau presennol – y disgwylir iddynt aros yn eu lle hyd y gellir rhagweld – yn golygu y byddai cyflawni'r digwyddiad wedi gofyn am reolaethau llym ar symudiadau marchogion a newidiadau sylweddol i amserlen y digwyddiad, gan leihau profiad y digwyddiad yn ddifrifol i bawb.

Diolch i gefnogaeth rhanddeiliaid y digwyddiad, rydym wedi llwyddo i gadarnhau'n gyflym ddyddiad wedi'i aildrefnu o ddydd Iau 3 – dydd Sul 6 Mawrth 2022, gyda rhagor o fanylion i'w cyhoeddi maes o law.

Bydd y cyfnod mynediad ar gyfer beicwyr hefyd yn cael ei ail-agor, er mwyn galluogi'r rhai nad oeddent ar gael ar gyfer dyddiad mis Ionawr i gymryd rhan yn y digwyddiad a aildrefnwyd.  Dylid cyfeirio unrhyw gwestiynau am y digwyddiad at [email protected]