Dosbarthiadau Ffitrwydd yn y Dŵr i chi!

Gallwch wneud ymarfer corff yn y dŵr heb nofio hyd y pwll. Mae ein dosbarthiadau ffitrwydd yn y dŵr yn cyfuno erobeg yn y dŵr gyda symudiadau cryfder a chyflyru sy'n siŵr o gael eich calon i guro. Mae ein dosbarthiadau yn ffordd hwyliog a chymdeithasol o aros yn actif.

Dewch i roi cynnig arnynt a byddwch chi'n teimlo'n well! 

Aqua

Sesiwn ymarfer corff egnïol ac effaith isel gyda cherddoriaeth. Perffaith ar gyfer gwella ffitrwydd, cyflyru a chydsymud. 
Archebwch Nawr


Zumba yn y Dŵr 

Mae Zumba yn y Dŵr yn cymysgu dosbarth Zumba traddodiadol â gwrthsafiad y dŵr i greu sesiwn ymarfer corff heriol a diogel yn y dŵr. Y peth gorau am y dosbarth hwn yw ei fod yn cael llai o effaith ar eich cymalau na dosbarth Zumba traddodiadol felly gallwch gael llawer o hwyl! 
Dim Ar Gael Ar Hyn O Bryd

 

FloatFit

Mae FloatFit yn cynnig sesiwn ymarfer corff llawn a hwyliog ar blatfform hyd y corff sy’n arnofio o’r enw AquaBase, sy’n ychwanegu dimensiwn pwerus newydd at ymarfer corff.  
Dim Ar Gael Ar Hyn O Bryd

 

FloatFit HIIT

Hyfforddiant cyfnodol dwysedd uchel yw HIIT felly dylech ddisgwyl sgwatiau, byrpis, ymarferion yr abdomen ac ati.  Mae’r ffocws ar amseru - cyflawni cymaint o ymarferion â phosibl ar ddwysedd uchel am gyfnod byr ac yna seibiant actif. 
Dim Ar Gael Ar Hyn O Bryd

 

FloatFit Balance

Mae FloatFit Balans yn defnyddio sail symudiadau pilates a ioga gyda'r opsiwn i bob cyfranogwr gynyddu'r dwyster a herio'i hun yn seiliedig ar ei lefel ffitrwydd bersonol.
Dim Ar Gael Ar Hyn O Bryd

 

FloatFit Family

Sesiwn Ymarfer Corff heriol llawn hwyl i blant 8 oed a'u teuluoedd – gemau, dygnwch, magu hyder a mwy.
Dim Ar Gael Ar Hyn O Bryd
 
Casnewydd Fyw yw'r darparwr hamdden cyntaf yng Nghymru i gynnal sesiynau FloatFit.